Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Luật sư Ng Công Bình
Bài Viết Của
Luật sư Ng Công Bình
Ít Lời Thanh-Minh Cùng Độc-Giả Quyển TÂN-ƯỚC, Bài viết của: Linh Mục Yuse Nguyễn Thế Thuấn, DCCT
Chào Mừng Cuốn TÂN ƯỚC Của Cố Linh Mục học giả, Cha Yuse Nguyễn Thế Thuấn, DCCT Được in và phát hành lại cách rộng rãi Vào Đầu Xuân 2023
Xin đọc lại động tự inventa est trong câu Tin Mừng Matthêu 1: 18 một lần nữa để hiểu thêm về Mầu Nhiệm Giáng Sinh:
Mừng Kỷ Niệm Lễ “Truyền Tin” “Được Sai Đi” Với Đức Nữ MARIA-Hồn-Và-Xác-Hằng-Tinh-Trong Và Thánh Giu Se Tại Hang Đá Lộ Đức
Kính Mừng Năm Thánh GiuSe.
Lạy Chúa GiêSu! Xin tha tội cho chúng con
KINH CẦU ÐỨC MẸ LORETO ÐỌC THEO ÐTC PHANXICO
Lời Cảm Tạ Nhà Dòng Thánh Phao Lồ từ gia đình hai cụ JB Nguyễn Công Xuyên & Anna Nguyễn Thị Triệu và họ hàng, và con cháu
THÁNH THỀ CHÚA GIÊSU ÐÃ3 HẰNG ÐƯỢC tradebatur TRAO BAN TỪ BA NGÔI THIÊN CHÚA CHO TỪNG NGƯỜI CHÚNG TA
CHÚA CHA BAN ƠN SỐNG LẠI CHO CHÚNG TA (Bài Một)-
Ðức Thánh Cha ban Phép Lành Toàn Xá đặc biệt, ngày 27 Th Ba 2010
KINH CẦU THÁNH THỀ CHÚA BAN ƠN THOÁT KHỎI ÔN DỊCH
Kinh của Ðức Thánh Cha Phanxico Xin Ðức Mẹ Che Chở Khỏi Ôn Dịch
Hỏi: GIUSE ÐÍNH HÔN VỚI ÐỨC NỮ MARIA TRƯỚC hay SAU TRUYỀN TIN?
Khi ca vang “Ðức MARIA ÐỒNG TRINH hơn hết các kẻ ÐỒNG TRINH” thi phải hiểu tước hiệu ấy thế nào theo Kinh Thánh?
Kinh Cầu Ðức Mẹ Loreto - cập nhật
Ai còn có phúc hơn Mẹ sanh ra Chúa?
THÁNH GIA THƯƠNG YÊU CHÚC LÀNH CHO NHÂN LOẠI
Này Con là “ÐÁ”.
HAI VUA TRƯNG dựng nước xưng vương
Ngày Ðức Mẹ Chữa Lành Bệnh Nhân Toàn Thế Giới
Cùng hò lơ: Ðây Ðiều Răn Mới của Thầy
CÒ LẢ THỨ THA
CHÚA GIÊSU BAN NƯỚC RỬA CHO CHÚNG TA TẠI SÔNG JORDAN
SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI! BÌNH AN XUỐNG CHO NHÂN TRẦN! (LUCA 2:14)
LẠY CHA TRỜI CỦA ÐOÀN CON DƯỚI THẾ (1-A)
Kinh KÍNH MỪNG đã được viết trong sách Giuđitha - Cựu Ước
Lạy CHA TRỜI của đoàn con dưới thế (2)
LẠY CHA TRỜI CỦA ÐOÀN CON DƯỚI THẾ (1)
CHA RỒNG MẸ TIÊN dạy con cái LẠC VIỆT hát ca theo kiểu văn vần 6 – 8 (lục bát) từ thời nào?
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con,
THÁNH GIA CHÚC LÀNH CHO GIA ÐÌNH NHÂN LOẠI NGÀY 13 THÁNG MƯỜI 1917
Chúa chữa lành bé gái Dân Ngoại thành Tyrô xứ Lebanon (Marco 7:24-30)
Lời Ðức Mẹ Xưng Danh «IMMACULADA» xin đề nghị ca vang là ÐỨC NỮ HỒN XÁC MÃI MÃI HẰNG TINH TRONG [BÀI SỐ 2]
Ta nên ca tụng ÐỨC NỮ MARIA IMMACULATA TINH TRONG hay ÐỨC NỮ VIRGO ÐỒNG TRINH? [BÀI SỐ 1]
Anh Simon bị ép hay tự nguyện giúp vác Thánh Giá Chúa?
Chúng con trông cậy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời
NÀY LÀ MÌNH MÁU THẦY ÐƯỢC 'tradebatur' TRAO BAN NGÀY NGÀY TỪ CHA TRỜI VÀ CHÚA THÁNH THẦN CHO ANH CHỊ EM (1Cor 11:23-29)
MARIA và GIUSE ÐÃ XIN VÂNG Bài1-A Tin Mừng LuCa 1:26, 27 &28 đoc theo Bản Nova Vulgata
Tin Mừng Mattheu đoc theo Bản Nova Vulgata - Bài 1: Mattheu 1:18 - GiuSe đã được cho biết rõ ràng về Gốc Nguồn Bào Thai Chúa GiêSu trước khi làm đám hỏi với Ðức Nữ.
XIN ĐỌC LẠI ĐỘNG TỰ INVENTA EST TRONG CÂU TIN MỪNG MATTHÊU 1: 18 MỘT LẦN NỮA ĐỂ HIỂU THÊM VỀ MẦU NHIỆM GIÁNG SINH:    Attach file

HƯỚNG DẪN VÀO BÀI 


Xin đọc lại động tự inventa est 

trong câu Tin Mừng Matthêu 1: 18 một lần nữa 

để hiểu thêm về Mầu Nhiệm Giáng Sinh:Đây là câu Mat 1:18 trong Nova Vulgata của Mẹ Hội Thánh:  

Mt 1:18 Iesu Christi autem generatio sic  erat.

Cum esset desponsata mater eius Maria Ioseph, 

antequam convenirent, 

inventa est in utero habens de Spiritu Sancto.


Mat 1:18 giới thiệu Mầu Nhiệm Giáng Sinh được khởi động và hướng dẫn việc hiểu cả đoạn 1 Mattheu.  Tuy ngắn song câu rất khó dịch. 


(1)  Lý do là  Mattheu hành văn theo lối cổ cho nên có dịch giả thấy tối ý nên cắt câu thành 2 câu độc lập. Mệnh đề phụ biến thành mệnh đề chính. Ý bị rời rạc


(2) Lại vì  khác biệt văn hóa nên khó định danh hai vị Giu Se và Maria đã cử hành lễ đính hôn hay đám cưới,  song điều quan trọng , theo đa số câu dịch, thì có thể hiểu Maria có thai khoảng thời gian sau lễ đính hôn song chưa rước dâu


(3)  Động tự là  chữ rường cột tạo nên câu, trong Mat 1:18  là động tự inventa est   song Mattheu lại muốn ta đoán ra chủ tự của động tự ấy được ngài cho hiểu ngầm, mỗi dịch giả vì thế giải đoán một cách.  


(5) Đông tự inventa est  viết ở thể thụ động nên khó hiểu,  lại đã không được  dịch giả hiểu theo ý nghĩa đầy đủ của thời Mattheu viết ra,  nay đã cả 2000 năm, song được hiểu và dịch theo ý nghĩa giản dị của ngôn ngữ hiện đại. Chẳng hạn đt  to find , she was seen, của tiếng Anh hay đt trouver tiếng Pháp…được dùng đến song xem ra ý nghĩa quá sơ sài.  Vì thấy khó dịch,  nhiều bản dịch Anh, Pháp Việt  vd bản cua Ủy Ban Phụng Tự và bản của Nhóm Phụng Vụ Giờ Kinh đã bỏ qua không dịch động tự inventa est này.  Câu bi hụt hẫng.


Mat 1:18 hướng dẫn việc hiểu cả đoạn 1 Mattheu  vì thế khi hiểu lệch  câu này  thì sẽ hiểu lệch cả đoạn.   Bài này xin đưa ra một câu dịch đề nghi lấy ý:  

Hồng Ân Mầu Nhiệm Giáng sinh inventa est  (có nghĩa là) đã được cho GiuSe biết để ông cố gắng tìm hiểu mà khám phá ra thật tường tận bởi ơn Chúa Thánh Thần bà Maria đang cưu mang Bào Thai Thánh trong lòng.   

Vai trò  Đức Nữ Maria được chọn làm Mẹ, và vai trò của chính mình được cho GiuSe hiểu rõ, GiuSe bèn xin vâng Thánh Ý Chúa, hân hoan làm lễ Đính Hôn với Cô Dâu Đức Nữ Maria, để Hai Vị cùng hợp tác xây dựng Thánh Gia chờ đón Chúa Con sinh ra .Và Cô Dâu Maria Mẹ Ngài đã có mang Bào Thai Thánh Giê Su, vào khi (cum) Maria Mẹ Ngài đã được hứa hôn cho Giu Se  trước khi (antequam) Hai Vị ở chung.


Xin mời quý vị duyệt bài.  Nêu Quý Vị chuẩn nhân xin giúp phổ biến.  

Xin cảm ta.

Email liên lạc  lsnguyencongbinh@gmail.com


...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: Luật sư Ng Công Bình

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!