Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
Bài Viết Của
Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
CHÚA ĐÃ CHỌN CON
ĐỪNG CỨNG LÒNG TIN
NGÀI LÀ MẠCH SỐNG
NGÀI BỎ CON SAO?
DỤ NGÔN NƯỚC TRỜI
GIA ĐÌNH MỚI - GIA ĐÌNH TÌNH YÊU
Sách Maccabê Diễn Ca
GIAO ƯỚC MỚI
THIÊN CHÚA BA NGÔI, MẦU NHIỆM TIN YÊU
LỬA THÁNH THẦN
THẮP LỬA TIN YÊU
THIÊN CHÚA Là TÌNH YÊU
Thầy Là Cây Nho Thật (Chúa Nhật V thường niên )
Mục Tử Nhân Lành (Chúa Nhật IV thường niên)
XIN CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI CON
BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG
THANH TẨY ĐỀN THỜ
CHÚA HIỂN DUNG
CON ĐƯỜNG HY VỌNG
ĐI THEO CHÚA
LỄ MÂN CÔI, SUY NIỆM KINH KNH MỪNG
Sách Ngôn Sứ Isaya Diễn Ca
ĐỨC TIN VÀ TỈNH THỨC
CHUYỆN BÀ RUTH, MỘT THOÁNG NHÌN KHÁI QUÁT
HỠI SATAN, HÃY LUI RA ĐÀNG SAU THẦY!
BÀ LÀ AI?
THÁNH THỂ, NHIỆM TÍCH CỦA CHÂN LÝ VÀ TÌNH YÊU
ĐỨC TIN VÀ NGUỒN MẶC KHẢI TRONG THÁNH KINH
THẦY TRÚT TÀN HƠI (Tưởng niệm ngày thứ sáu Tuần Thánh)
ĐÓNG ĐINH CHÚA (Suy niệm Tin Mừng Thứ hai Tuần Thánh)
Sách Ester Diễn Ca
NƯỚC HẰNG SỐNG
SÁCH TÔBIA DIỄN CA
TINH THẦN LỀ LUẬT VÀ SỰ DẤN THÂN
TINH THẦN LỀ LUẬT
MUỐI VÀ ÁNH SÁNG
TINH THẦN NGHÈO KHÓ
NGÀY TẾT CON VỀ THĂM MẸ
HÃY THEO TA!
ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA, ĐÂY ĐẤNG XOÁ TỘI TRẦN GIAN!
MẠCH SỐNG TRƯỜNG SINH    Attach file


Hồn con ngọn cỏ héo hon.                        

Được Ngài mưa móc xanh non nõn nà (1)             

Hồn thơ con tiến dâng Cha,            

Con xin ngay thẳng, thật thà, hy sinh         

Một lòng tận hiến trung trinh,                    

Con thờ lạy Chúa hết tình mến yêu.   

***

Ngài là mạch sống trường sinh.         

Hồn con chan chứa Thần-Linh của Người.

Hồn con tắm ánh sáng ngời.    

Trở thành nghĩa tử được Người yêu thương. (2)

Ngài ban phúc cả khôn lường,

Dẫn con đi chẳng lạc đường bình an

***

Ngài là mạch sống trường sinh.

Hồn con tươi tốt đẹp xinh sáng ngời

Cho con sống mãi với Ngài

Giữa trời đất mới đời đời hân hoan (3)

Dầu cho lũ lụt dâng tràn

Cũng không dâng tới hoàn toàn bình an (4) 

---------------------------------------------------------------------------------

cước chú: 

( 1) Sách tiên tri Êgiêkiel (18:24): " Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa. Ta sẽ làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo phải xanh tươi. Chính Ta là Đức Chúa, Ta dã phán là Ta phải thực hiện”

(2) TV. 36: 10 & Roma. 8:14-16

      * Ngài quả là nguồn sống. Nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng (TV 36: 10)

Ngài là mạch sống tràn-trề,

Là nguồn ánh sáng chẳng hề tối-tăm,

Dẫu cho trời bỗng tối sầm,

Chúng con vẫn thấy chẳng lầm đường đi.

      * Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Vì Thần khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: “Abba! Cha ơi!” (Roma. 8: 14-16)\

(3) Sách Khải-Huyền, 21. 1-3:  "Bấy giờ tôi thấy trời mới, đất mới.....Rồi tôi nghe có tiếng hô to: “Ðây là nhà tạm Thiên-Chúa ở cùng nhân-loại,Người sẽ cư-ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người,còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa ở cùng họ”

(4) Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân; cho dầu nước lũ có ngập tràn cũng không dâng tới họ. (TV 32: 6)

"Nên ai thành tín với Ngài,

Cầu Ngài những lúc hiểm-tai đến gần,

Dầu cho lũ lụt ngập tràn,

Cũng không dâng tới hoàn toàn bình an” (TV 32:6)

Ben. Đỗ Quang-Vinh

attachment_

 

bản nhạc_pdf

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!