Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
Bài Viết Của
Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
SUY NIỆM MÙA VỌNG
ET NOX FACTA EST
KẺ GIẾT CHA
LƯƠNG TÂM
MẸ HẰNG ĐỨNG ĐÓ!
CON VẪN SẴN SÀNG
LUẬN VỀ CHỮ TRI
MỘT THOÁNG SUY TƯ VỀ NHÂN VỊ VÀ NHÂN BẢN
SÁCH SAMUEL DIỄN CA
Sách XUẤT HÀNH DIỄN CA
LẮNG NGHE VÀ ĐÓN NHẬN
Sách Sáng Thế Diễn Ca
Giữ Đạo và Sống Đạo
CỰU ƯỚC: CÁC SÁCH GIÁO HUẤN DIỄN CA
Sách GIẢNG VIÊN DIỄN CA
KHÔN NGOAN VÀ TRI THỨC
HOA TƯƠI TRÊN SA MẠC
KHUA CHIÊNG GIÓNG TRỐNG
HIỆN TƯỢNG TRỪ QUỶ hay HIỆN TƯỢNG MA QUỶ?
CHỌN ĐƯỜNG MÀ ĐI
HAY MẮT BẠN GANH TỊ, VÌ TÔI NHÂN LÀNH CHĂNG?
SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG
GIÁO HỘI TRONG CƠN BÃO TÁP
TIẾNG NÓI TRONG HOANG ĐỊA
ĐÂY LÀ CON YÊU DẤU CỦA CHA
HÃY MẶC LẤY NGƯỜI MỚI
AI MUỐN ĂN BAO NHIÊU TUỲ THÍCH
TRONG HOANG LIÊU, CON LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA
Đức Tin Chiến Thắng Tà Thần, Khôi Phục Sự Sống
CON NGHE THEO CHÚA GỌI CON
Thư Mục Vụ Mới của Đức Hồng Y Collins: “Trái tim nói với trái tim” ngày: 28-04-2021
THÁNH THẦN THIÊN CHÚA, XIN NGÀI NGỰ ĐẾN
CON NGƯỜI ĐỨNG GIỮA TRỜI ĐẤT
NÓI VỚI ĐẠI DƯƠNG (à l'Océan)
KHÔN NGOAN VÀ TRI THỨC
MA MÈRE - MẸ TÔI
Mẹ Tình Thương
NHÌN TƯỢNG CHÚA, TIÊN QUYẾT HÃY NGẮM CHÚA THỰC SỰ HIỂN DUNG (Sois De Bronze et De Marbre et Surtout Sois De Chair)
Cuộc Đời Nghiệt Ngã Quá! (bộ sưu tập thơ: Hạnh Phúc 1891)
Bộ sưu tập HÁT DÂNG KINH CON XIN LÀM KIẾP PHÙ SA
THÁNH THẦN THIÊN CHÚA, XIN NGÀI NGỰ ĐẾN    Attach file


(thoát ý bài ca tiếp liên)

 

https://youtu.be/tUDmGKsQyy8

 

ĐK. Nguyện xin Chúa Thánh Thần,

Xin Ngài ngự đến chiếu soi thế trần.

Ngài là Cha kẻ cơ hàn,

Soi đường dẫn lối con hằng khát mong,

Xin Ngài chiếu sáng Lửa hồng,

Muôn lòng rực ánh trinh trong diệu huyền.

Ai mà chẳng vướng tội nguyên

Kiếp thân cát bụi tinh tuyền được ư?

Nếu không Thần Khí hộ phù,

Thân con phàm tục hẳn hư mất rồi.

 

1- Ngài là Đấng đến ủi-an,

Ngài là thượng-khách bao hồn ngóng trông.

Tình Ngài tuyệt-diệu vô song,

Mát như dòng suối nước trong ngọt-ngào. 

Những ai vất-vả cần-lao,

Ngài cho trú-ngụ tìm vào nghỉ-ngơi.

Ngài lau nước mắt mồ-hôi,

Thổi hơi gió mát hết oi bức nồng.

 

2- Hồn con nhơ-nhớp tanh hôi,

Được Ngài thanh-tẩy, tức thời sạch mau;

Chữa lành mọi vết thương đau,

Ngài mưa tưới khắp nơi nào cằn khô.

Sưởi cho hết rét co-ro,

Cong-queo Ngài uốn nắn cho nên mềm.

Đường đi không thẳng, sai lầm,

Ngài sang-sửa lại, Ngài làm cho ngay.

 

3- Ai lòng bền vững khôn lay,

Hằng tin cậy Chúa rộng tay nhân-từ,

Ngài ban hồng-phúc đầy dư,

Bảy ơn thánh Chúa hầu tu sửa mình.

Nguyện xin Thiên-Chúa công-minh,

Thưởng công cho kẻ hy-sinh, đức dầy,

Xin ban rộng lượng nương tay,

Niềm vui vĩnh-cữu sau ngày lâm chung.


attachment_bài nhạc_pdf

 

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!