Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN VỀ CHỦ ĐỀ “ĐƯỢC KÊU GỌI ĐỂ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH NHÂN LOẠI” – SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA CHO NGÀY “THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI – 2022”…

 

Ngày “Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi” năm 2022 này, nhân loại vẫn còn vướng trong vòng luẩn quẩn của chiến tranh với những nóng bỏng của từng ngày giữa những con người và những thế lực bất chấp mọi lý lẽ để bảo vệ duy nhất một điều : thể hiện chủ nghĩa dân túy quá khích và đầy hiểm ác…Có lẽ vì vậy mà “Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi” lại trở thành lời kêu gọi khẩn thiết để từng con người và toàn thể nhân loại thực sự quan tâm đến việc “Xây Dựng Gia Đình Nhân Loại”…

Người viết lục tìm cho chủ đề ngày cầu nguyện cho Ơn Gọi này một tấm ảnh minh họa…và chấm tấm ảnh trên vì thấy ở đó tương đối đầy đủ những màu áo của đời sống tận hiến tùy theo lý tưởng của từng chọn lựa, nhưng – với chủ đề hôm nay và là của suốt giòng lịch sử Giáo Hội cũng như con người – thì thấy thiếu vắng bóng hình của lớp người vốn là nền tảng của mọi Ơn Gọi : đấy là Ơn Gọi của người được gọi là Giáo Dân, là công dân của Nước Chúa và cư dân của hành tinh trái đất này…

Đức Thánh Cha có vẻ như vẫn đau đáu nỗi niềm giữa những tang thương và chết chóc đây đó…nên Ngài đã mở rộng biên giới khi suy nghĩ về Ơn Gọi : “Vào Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi lần thứ 59 này, tôi muốn cùng anh chị em suy gẫm về ý nghĩa rộng lớn hơn của “Ơn Gọi” trong bối cảnh một Giáo Hội hiệp hành, một Giáo Hội lắng nghe Thiên Chúa và thế giới”…

Bởi… “Cùng với tất cả những người nam nữ thiện tâm và thiện chí, chúng ta – con cái của Chúa – chúng ta muốn đóng góp công sức của mình để xây dựng gia đình nhân loại, chữa lành các vết thương và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”…

Và Đức Thánh Cha khai triển Ơn Gọi của Chúa trong hôm nay với mỗi con người qua những ý tưởng  :

-Tất cả được kêu gọi để trở thành nhân vật chính trong sứ mạng của Giáo Hội…

Theo Đức Thánh Cha thì : “sự hiệp hành – đồng nghĩa với cùng nhau bước đi ơn gọi nền tảng của Giáo Hội”…Và cũng từ hành trình cùng nhau bước đi ấy mà “người ta mới có thể khám phá và trân quý các Ơn Gọi, đặc sủng và thừa tác vụ khác nhau”…Đức Thánh Cha nhắc lại cho toàn thể Giáo Hội ý thức rằng: sứ mạng của Giáo Hội là “ra khỏi chính mình và gieo hạt giống Tin Mừng trong lịch sử”…Và sứ mạng này là của tất cả các thành phần Dân Chúa : “Mỗi người đã được rửa tội, bất kể  giữ chức vụ nào trong Giáo Hội và mức độ giáo dục đức tin của mình ra sao…thì đều là một chủ thể tích cực của công cuộc loan báo Tin Mừng” (T.H. Evangelii gaudium, 120)…Và từ đấy, Đức Thánh Cha yêu cầu hai điều : - không nên và không bao giờ được phép có sự tách biệt giữa Linh Mục và Giáo Dân, coi Linh Mục là “nhân vật chính” và “Giáo Dân chỉ là người thi hành”, người vâng phục; - Linh Mục và Giáo Dân phải cùng nhau thực hiện sứ mạng Ki-tô hữu với tư cách là “Đoàn Dân Chúa duy nhất”… “Toàn thể Giáo Hội – bao gồm mọi thành phần Dân Chúa – là một cộng đoàn loan báo Tin Mừng”…

-Tất cả được kêu gọi để trở thành người bảo vệ của nhau và của tạo vật

Sứ mạng của Đức Kitô – trong mầu nhiệm nhập thể và nhập thế của Người và do ý muốn của Chúa Cha – là để “quy tụ nhân loại đã phân tán và hòa giải nhân loại với Thiên Chúa”…Và “tất cả chúng ta đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng này của Đức Kitô” qua một hành trình Ơn Gọi gồm nhiều giai đoạn : - trước khi nhận biết và thực sự trở nên “con cái của Thiên Chúa” qua việc đón nhận các Bí Tích Đức Tin…thì “Ơn Gọi căn bản” nơi bất cứ con người nào có mặt trong cõi đời này là nhận ra rằng : “mỗi người trong chúng ta là một thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương, mỗi người chúng ta đều có một vị trí riêng dặc biệt trong ý muốn của Thiên Chúa”; - thế rồi “tại mỗi thời điểm của cuộc đời mình”, với “tia sáng thiêng liêng” của “thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương” và “vị trí riêng và đặc biệt” Thiên Chúa muốn cho mỗi chúng ta “được truyền cảm hứng bởi Tình Yêu và sự Chấp Nhận lẫn nhau”…Từ đó, “chúng ta được kêu gọi để trở thành những người bảo vệ lẫn nhau, xây dựng mối giây hòa hợp và chia sẻ, chữa lành vết thương của tạo vật để vẻ đẹp của nó không bị phá hủy”…Nghĩa là “chúng ta được mời gọi trở thành gia đình duy nhất trong ngôi nhà chung kỳ diệu của thụ tạo, trong sự hài hòa đa dạng của các yếu tố”…” Theo ý nghĩa này, “Ơn Gọi” không chỉ dành cho cá nhân của bất cứ ai, nhưng còn là cho tất cả các dân tộc, cộng đồng và các nhóm thuộc nhiều loại khác nhau”…

-Tất cả được kêu gọi để tiếp đón ánh mắt nhìn của Thiên Chúa

Trong ơn gọi chung lớn lao này, Thiên Chúa có từng lời kêu gọi riêngcụ thể cho mỗi người trong chúng ta…Người chạm đến cuộc sống của mỗi chúng ta bằng Tình Yêu của Người và hướng cuộc sống ấy đến với mục đích tối hậu, đến sự viên mãn vượt lên trên cả ngưỡng cửa của sự chết”…Và “đấy là cách Thiên Chúa đã và vẫn đang nhìn cuộc sống của mỗi chúng ta”…

Đức Thánh Cha đã mượn câu nói nổi tiếng của Michelangelo Buonarotti (1475-1564) : “Mỗi khối đá đều có một bức tượng bên trong và nhiệm vụ của nhà điêu khắc là phải khám phá ra bức tượng đó” để nhắc đến những Ơn Gọi lớn lao đóng góp vào việc hình thành lịch sử Ơn Cứu Độ…và với mục đích để khuyến khích mỗi chúng ta – từng con người – chúng ta đón nhận ánh mắt nhìn của Thiên Chúa nơi “tảng đá thô kệch” là cá nhân từng con người : Thiên Chúa đẽo gọt để “tảng đá thô kệch” ấy thành một tác phẩm là bạn và là tôi trong hôm nay…

Đức Thánh Cha nói :

· Nơi cô thôn nữ đơn sơ, mộc mạc và thanh thoát của làng Nazareth, Thiên Chúa đã nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa…

· Nơi anh chàng ngư phủ chân tình, nhiệt thành, bộc trực…và cũng có chút hoang mang, hãi sợ Simon, Thiên Chúa đã nhìn ra Phêrô – tảng đá để xây dựng Giáo Hội…

· Nơi anh cán bộ thuế vụ Lêvi, Thiên Chúa nhận ra vị Tông Đồ và Thánh Sử Mathêu…

· Nơi chàng thanh niên Biệt Phái Saolô nhiệt huyết và hết lòng vì niềm tin của mình, Thiên Chúa đã nhận ra người Tông Đồ nhiệt huyết của Dân Ngoại …

· [………………………………………………………………………..]

Và “ánh mắt yêu thương của Người luôn hướng nhìn đến chúng ta từng người, chạm vào chúng ta, giải thoát và biến đổi chúng ta, khiến chúng ta thành những con người mới”…

Đức Thánh Cha cũng nêu lên một ngạn ngữ của người Viễn Đông để diễn tả việc Thiên Chúa vẫn làm cho mỗi chúng ta : “Người khôn nhìn trứng biết đại bàng; nhìn hạt giống thoáng thấy được một cây cổ thụ, nhìn tội nhân và nhận ra hình bóng một vị thánh !”…Thiên Chúa – Đấng Tạo Hóa và là Nhà Điêu Khắc siêu vượt - nhìn ra nơi mỗi chúng ta trong hôm nay và ở giây phút này “một con người mới” …

-Tất cả được kêu gọi để đáp lại cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa

Đức Thánh Cha lấy lại “ánh mắt nhìn” của Chúa dành cho anh chàng thanh niên giàu có trong Tin Mừng thánh sử Marcô (10,21)…để nói với chúng ta rằng : Trong hôm nay và ngay ở giờ phút này, Người vẫn đang nhìn mỗi chúng ta cũng với ánh mắt nhìn yêu thương và trìu mến ấy…và Đức Thánh Cha xin mỗi chúng ta “hãy để mình được chạm vào ánh mắt này và hãy để mình được Người dẫn dắt giúp chúng ta ra khỏi chính mình”…để “chúng ta cũng học cách nhìn nhau và giúp những người cùng chung cuộc sống và  gặp gỡ mỗi ngày – dù họ là ai – thì họ vẫn luôn càm thấy được chào đón và khám phá ra rằng có một người nào đó đang nhìn họ với tình yêu mời gọi họ phát huy tất cả tiềm năng của chính họ”…

Đức Thánh Cha khẳng định : Với ánh mắt nhìn như thế, cuộc sống sẽ thay đổi…và mọi thứ sẽ trở thành “một cuộc đối thoại Ơn Gọi giữa chúng ta và Chúa, giữa chúng ta và những người khác. – một cuộc đối thoại và sống có chiều sâu làm cho chúng ta càng ngày càng trở nên chính mình hơn, và từ đấy: - trong ơn gọi của chức Linh Mục thừa tác, chúng ta trở thành khí cụ của ân sủng và lòng thương xót của Chúa Kitô; - trong ơn gọi của đời sống thánh hiến, con người và cuộc sống chúng ta rở thành lời ngợi khen Thiên Chúa và ngôn sứ về một nhân loại mới [ của thời viên mãn]; - trong ơn gọi hôn nhân, chúng ta trở thành món quà cho lẫn nhau và là những người trao ban và giáo dục sự sống”…

Nói chung, qua  mọi Ơn Gọi và Chức Vụ trong Giáo Hội, chúng ta phải nhìn người khác và thế giới bằng con mắt của Thiên Chúa…để phục vụ điều thiện và lan tỏa tình yêu bằng lời nói và việc làm”…

-Tất cả được kêu gọi để cùng nhau xây dựng một thế giới huynh đệ…

Cuối cùng, Đức Thánh Cha có một hình ảnh rất tuyệt khi cho rằng – qua Ơn Gọi của mỗi người – cuộc đời mỗi chúng ta với tất cả sắc màu của nó – như “những mảnh ghép của một bức tranh khảm, mỗi mảnh có vẻ đẹp rất riêng, nhưng chỉ khi được ghép lại với nhau, chúng mới  thực sự trở thành một kiệt tác”…Đức Thánh Cha cũng nói đến những vì sao vốn là mệnh số của từng con người trong cung lòng của Thiên Chúa và trên bầu trời của nhân gian, những vì sao ấy – tuy tỏa sáng có vẻ như yêu ớt giữa bầu trời đêm -  nhưng cận kề bên nhau- lại trở thành  chòm sao dẫn đường : nó giúp hiểu được mầu nhiệm của Giáo Hội với những thành phần con người sống bằng sự vui tươi của Tin Mừng và trở thành khi cụ của điều mà toàn thể nhân loại mong ước : đấy là trở thành một Gia Đình Nhân Loại hiệp nhất trong Tình Yêu

     

Giáo Hội đã vào tháng Năm – tháng hoa dâng kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa và Mẹ con người, người viết muốn gửi đến mọi người tuyệt tác phẩm Pieta – Đức Mẹ Sầu Bi mà Michelangelo đã khắc từ một khối đá cẩm thạch vào năm 1498-1499…khi ông mới 25 tuổi…Thiên Chúa – với mỗi chúng ta – Người đã hình thành từ bụi đất những tuyệt tác phẩm muôn thủa của hòa bình và hòa giải…

Xin ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi sáng để mỗi chúng ta có thể tìm thấy và nhận ra vị trí của mình và cống hiến hết sức mình cũng như trong khả năng có thể của riêng mình trong kế hoạch vĩ đại này là xây dựng một Gia Đình Nhân Loại hiệp nhất và yêu thương”…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!