Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Lời Tri Ân

Phần I: Khung Cảnh Tổng Quát, Chương I: Từ Thiên Nhiên Đến Con Người

Chương II: Lý Tưởng và Mục Tiêu Giáo Dục

Phần II: Lịch Sử Thành Lập, Chương III: Điều Kiện Hợp Pháp Đến Hoạt Động Thực Tiễn

Chương IV: Hội Đại Học Đà Lạt

Chương V: Quá Trình Thành Lập Viện Đại Học

Chương VI: Khối Hành Chánh

Chương VII: Khối Tâm Linh

Chương VIII: Khối Phục Vụ Chuyên Biệt

Chương IX: Khối Học Thuật

Chương Mười: Một Số Dự Án của Viện Đại Học Đà Lạt

Phần III: Khối Học Vụ: Các Phân Khoa; Chương XI: Trường Sư Phạm

Chương XII: Trường Văn Khoa

Chương XIII: Trường Khoa Học

Chương XIV: Trường Chánh Trị Kinh Doanh

Chương XV: Trường Thần Học

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Viện Đại Học Đà Lạt Giữa Lòng Dân Tộc Việt Nam 1957-1975
Tác giả: Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
CHƯƠNG XIII: TRƯỜNG KHOA HỌC

1. Ban Điều Hành 

Các vị sau đây đã tham gia điều hành, với tư cách là Khoa Trưởng Trường Khoa học:

Giáo sư Từ Ngọc Tỉnh, Tiến Sĩ Toán học (1959-65),

GS Vũ Xuân Bằng, Tiến sĩ Vật lý Đệ Tam Cấp (1965-68),

LM Hoàng Quốc Trương, Tiến sĩ Sinh Vật Học (1968-72),

Sau cùng, mới nhất là LM Nguyễn Văn Đời, Tiến Sĩ Khoa Học, có LM Nguyễn Hữu Toản, M.S. in Math, làm Phó Khoa Trưởng (1972-75).

Sinh hoạt trong trường Khoa Học chỉ diễn ra một cách âm thầm không xúc tiến những sáng tạo phát minh có giá trị hay thực hiện những công trình khởi sắc độc đáo hợp tác với cơ quan hay trường khoa học nào khác, trong hay ngoài nước, cho vùng Cao Nguyên

Trường Khoa Học có một số nhân viên cơ hữu, thường là các giáo sư giảng nghiệm trưởng Nguyễn Bào và Phan Nam, các GS giảng nghiệm viên, như Nguyễn thị Quảng Hoa, Trịnh Thị Toàn Hạnh, Lê Ngọc Minh, Nguyễn Thị Phú, với ông Nguyễn Văn Đẩu làm Thư Ký văn phòng.

Đặc biệt Ban Điều hành chỉ định hai GS giảng nghiệm trưởng Nguyễn Bào và Phan Nam sắp xếp các chương trình giảng dậy, nghiên cứu những vấn đề học vụ phân khoa, hướng dẫn các thắc mắc về học vu, chọn ban học và những vấn đề cá nhân.

Hội đồng khoa làm việc, ngoài hai vị Linh Mục Chánh, Phó Khoa Trưởng, còn có LM Hoàng Quốc Trương, Trưởng Ban Động Vật, GS Chu Phạm Ngọc Sơn, GS Cao Xuân Chuân, TB Vật Lý, GS Lê Công Kiệt, TB Thực Vật, với l giảng nghiệm viên được đề cử và 1 đại diện sinh viên khoa học do Ban Đại Diên đề cử. Thành phần đại diện này dường như hợp tình và hợp lý nhất, vì gồm đủ nhữngbộ phận liên hệ tham gia.

Phần khá đông là các giáo sư được mời từ Sàigòn lên, như Chu Phạm Ngọc Sơn, Cao Xuân Chuân, Dược sĩ Bùi Thị Tiếng, Ph.D in Chemistry, …Số giáo sư thỉnh giảng từ Sài gòn lên có tới khoảng 48 người. 

2. Tình Hình Phát Triển 

Trường Khoa học bắt đầu ra đời theo học chế Chứng Chỉ, có 37 sinh viên theo ngành MGP, niên khóa 1959-60. Trường chỉ chuyển sang Hệ thống Tín Chỉ vào năm học 1973-74. Các chỉ dẫn về chế độ tín chỉ theo học trình mới khá rõ ràng và tỉ mỉ, giúp đoc giả sinh viên nắm được những gì phải học và những gì đã học trong tiến trình tương đương chuyển từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. Số sinh viên ghi danh có khoảng 800 người. Họ theo học ở các giảng đường Minh Thành, Tri Nhất và Đạt Nhân. Trường Khoa Học trang bị va quản lý sáu Phòng Thí nghiệm và một số máy móc về Địa Chất, Động Vật, Thực Vật, Sinh Học, Vật Lý và Hóa Học.

Trường nhằm mục đích đào tạo các Chuyên gia khoa học, làm việc hoặc trong các phòng thí nghiệm hay giảng dậy khoa học trong các trường Trung Học, và có dự tính tham gia nghiên cứu khoa học thực địa mở rộng trong vùng Cao nguyên, gắn bó nghiên cứu khoa học với môi trường thiên nhiên và xã hội.

Từ khi thành lập cho đến 1975, nhà trường vẫn chỉ duy trì cấp Cử Nhân Khoa Học về các ban Vật Lý, Hóa Học và Vạn Vật.  

Biểu Đồ 12. Thành Quả Trường Khoa Học, Niên Khóa 1958-73

Cấp Cử Nhân 

Niên Khóa

Sinh viên khoa học

Chứng Chỉ

Ghi danh

Tốt nghiệp

(1)

(2)

(3)

(4)

1959-60

1

37

 

1960-61

2

79

 

1961-62

3

91

 

1962-63

4

72

 

1963-64

3

61

 

1964-65

3

94

 

1965-66

4

112

 

1966-67

5

149

 

1967-68

8

253

 

1968-69

10

400

 

1969-70

10

434

 

1970-71

15

685

20

1971-72

18

751

19

1972-73

19

767

07 (K.4/6/1973)

Tổng Cộng

105

3985

46

 Chú thích: Trường Khoa học là trường có sĩ số sinh viên tốt nghiệp thật khiêm tốn, và âm thầm

Tác giả Gs. Đỗ Hữu Nghiêm

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!