.:: Cong Giao Viet Nam ::.


Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
TƯ DUY VÀ HÀNH ĐỘNG

Tủ Sách Tình Người

Gs.Nguyễn Văn Thành

 

 Nội Dung

(nối kết chungnhanduckito.net)

 Lời mở đường : Quan hệ giữa tư duy và hành động

Phần thứ Nhất : Tư tưởng của R. Fisher

Chương 1.1- Xác định phương hướng hành động

Chương 1.2- Tư duy khoa học

Chương 1.3- Học bằng hành động

Chương 1.4- Nhiệt tình và hăng say

Chương 1.5- Phản hồi

Phần thứ Hai : Tư tưởng của Ed. De Borno

Chương 2.1- Nhận định tổng quát

Chương 2.2- Mục đích yêu cầu

Chương 2.3-Thu lượm tin tức

Chương 2.4- Tìm ra những chọn lựa

Chương 2.5- Quyết định

Chương 2.6- Lên đường

Lời nói cuối : Lãnh đạo chiều ngang

1- Lãnh đạo cổ điển đang bị phá sản

2- Lãnh đạo chiều ngang

Sách Tham khảo

Phụ trương: Công tác nghiên cứuTác giả Gs. Nguyễn Văn Thành

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!