Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Bùi Nghiệp, Saigon
Bài Viết Của
Bùi Nghiệp, Saigon
CÙ MÈ – NGƯỜI LÀM THƠ ĐƯỜNG LUẬT.
VĂN TẾ HOÀNG QUANG
DUY THIÊN THÁNH PHỤ
BẠN HỮU.
VĨNH XUÂN PHÚ
MẢNH HỒN LỮ THỨ.
THÁNH VŨ VĂN DUỆ
TÀ-PAO PHÚ
TIÊN SA THÁNH (Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su)
THÁNG KỲ HỒN GẪM KINH “PHỤC DĨ”
THÁNH TÔ MA TRẦN VĂN THIỆN
THÁNH TỐNG VIẾT BƯỜNG
THÁNH PHỤNG
Những dạng Đường thi
CỐ SƠN
VĂN TẾ CÔNG PHỤ MỸ SƠN
THÁNH GẪM
DŨNG LẠC THÁNH TÍCH
CUNG THỌ PHÚ
HÀNH QUYẾT SONG HÙNG
TIÊN SA THÁNH (THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU)

 

Tiên sa thánh nữ,

Hồng hoa vũ lộ.

Một đóa tinh khôi,

Hạnh dung – ái tử.

 

Phương trời Tây, đất Lữ Sĩ, thánh nhân cất tiếng khóc khởi sinh,

Nhà tu kín, dòng Cát Minh, tu nữ hé môi cười quy tử.

Tuổi hoa niên nảy mầm phù thế , hai  bốn lẻ thanh xuân,

Đức tu trì ươm hạt trần sa, chín năm tròn phụng tự.

 

Bởi cõi nhân gian lận đận lắm sông mê,

Nên đường trần thế lao đao toàn bể khổ.

Lúc bắt đầu  tựa hoa sớm nở tươi,

Khi kết thúc như cỏ chiều tàn rũ.

 

Mong thấp hèn nên đoá tiểu hoa,

Chẳng cao vọng sánh cây đại thụ.

Dõi mắt  chiêm ngưỡng  đồi khô,

Dấn chân lộ trình núi Sọ.

 

Niên niên ngưỡng vọng cửu trùng thiên!

Nhật nhật khẩn cầu Tam vị Chủ.

“Đường thơ ấu” đơn sơ  - trong sạch chấp hành,

“Một tâm hồn” vâng phục – hy sinh tuân giữ.

 

Can trường vượt yếu đau!

Vĩ đại trong bé nhỏ!!

Cháy bỏng lời yêu khiêm hạ - câu mến Chúa khắc cốt tạc lòng, 

Khát khao đức ái vị tha - chữ yêu người  ghi tâm mến mộ.

 

Chân chôn bốn bức nhà tu,

Trí hướng tám phương hoàn vũ.

Ước tin mừng đạo Chuá tỏa lan,

Cầu phúc sáng đường ngay công bố.

 

Dùng lòng trí thắp một đỉnh trầm hương!

Lấy tâm can hun dăm làn linh nhũ.

Chứng lao đục rỗng tâm can,

Căn phổi mài mòn phế phủ.

 

Bệnh trầm kha  quyết dâng đoá hy sinh,

Cơn hấp hối luôn ôm khư thập tự.

Con nước xuôi nguồn,

Thuyền về bến đỗ.

 

Sanh ký vời vợi đòng xanh,

Tử quy ngời ngời hoa đỏ.

Hoa thắm tươi mưa trăm đoá trinh phòng,

Tinh vân sáng chiếu một phương vũ trụ.

 

Sống vì yêu - thác cũng quyết vì yêu!

Sinh thần tử - tử cũng tròn tthần tử!

Dưới đất thấp chúng nhân khẩn thiết nghệ cầu

Trên trời cao, thánh nữ gia ân phò trợ.

 

Bùi Nghiệp

Tác giả: Bùi Nghiệp, Saigon

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!