Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
HY. Nguyễn Văn Thuận
Bài Viết Của
HY. Nguyễn Văn Thuận
Sứ Điệp Đức Mẹ La-Vang
Thập đại Bịnh
Thư Luân Lưu: CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH
Sứ Điệp Đức Mẹ La-Vang
Tác phẩm: Niềm vui sống đạo
Tác phẩm Đường Hy Vọng
Đường Hy Vọng dưới ánh sáng Lời Chúa và Công Đồng
ĐứcThánh Cha Gioan XXIII
Tác phẩm: Cầu Nguyện 
NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ
Vài nét chấm phá về Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận
NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ    Attach file

Các bạn trẻ yêu mến, Chính vì thế mà tôi làm như  Chúa Giêsu trong bài Phúc âm, Ngài đã lấy năm chiếc bánh và hai con cá mà cho, nào có thấm vào đâu với mấy nghìn người, nhưng đó là tất cả, Chúa Giêsu đã làm tất cả, đó là “hồng ân và mầu nhiệm”.  Cũng như  cậu bé trong Phúc âm, tôi tóm tắt kinh nghiệm sống của tôi trong bảy điểm:  Năm chiếc bánh và hai con cá.  Không đáng gì nhưng là tất cả những gì tôi có.  Phần còn lại, Chúa Giêsu sẽ liệu.

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: HY. Nguyễn Văn Thuận

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!