.:: Cong Giao Viet Nam ::.


Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Lời Tri Ân

Phần I: Khung Cảnh Tổng Quát, Chương I: Từ Thiên Nhiên Đến Con Người

Chương II: Lý Tưởng và Mục Tiêu Giáo Dục

Phần II: Lịch Sử Thành Lập, Chương III: Điều Kiện Hợp Pháp Đến Hoạt Động Thực Tiễn

Chương IV: Hội Đại Học Đà Lạt

Chương V: Quá Trình Thành Lập Viện Đại Học

Chương VI: Khối Hành Chánh

Chương VII: Khối Tâm Linh

Chương VIII: Khối Phục Vụ Chuyên Biệt

Chương IX: Khối Học Thuật

Chương Mười: Một Số Dự Án của Viện Đại Học Đà Lạt

Phần III: Khối Học Vụ: Các Phân Khoa; Chương XI: Trường Sư Phạm

Chương XII: Trường Văn Khoa

Chương XIII: Trường Khoa Học

Chương XIV: Trường Chánh Trị Kinh Doanh

Chương XV: Trường Thần Học

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT GIỮA LÒNG DÂN TỘC VIỆT NAM 1957-1975

● Phần 1: Khung Cảnh Tổng Quát.

Chương Một: Từ Thiên Nhiên Đến Con Người - Chương Hai: Lý Tưởng và Mục Tiêu Giáo Dục.

● Phần 2: Lịch Sử Thành Lập.

Chương Ba. Điều Kiện Hợp Pháp Đến Hoạt Động Thực Tiễn - Chương Bốn. Hội Đại Học Đà Lạt - Chương Năm: Quá Trình Thành Lập Viện Đại Học. - Chương Sáu: Khối Hành Chánh  -  Chương Bảy: Khối Tâm Linh. - Chương Tám: Khối Phục Vụ Chuyên Biệt  - Chương Chín: Khối Học Thuật  - Chương Mười: Một Số Dự Án của Viện Đại Học Đà Lạt. 
 
● Phần 3: Khối Học Vụ: Các Phân Khoa: Trường Sư Phạm, Trường Văn Khoa, Trường Khoa Học, Trường Chánh Trị Kinh Doanh, Trường Thần Học.  
 Tác giả Gs. Đỗ Hữu Nghiêm

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!