Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Chương I: Chính sách Mục Vụ Văn Hoá

Chương II: Mục vụ Văn Hóa Thuyết trình Hội Học

Chương III: Mục Vụ Văn Hoá Báo chí

Chương IV: Mục vụ văn hóa Thư liệu: Thư viện giáo xứ

Chương V: Mục vụ văn hoá tu thư tập thể

Chương VI: Giới thiệu sách « Kỷ yếu 50 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam Paris 1947-1997 »

Chương VII: Giới thiệu sách « Ðường vào tình yêu »

Chương VIII: Giới thiệu sách « Văn Hóa và Ðức tin »

Chương IX: Giới thiệu sách « Văn Hóa Gia Ðình »

Chương X: Giới thiệu sách « Tân Lịch Sử Giáo Hội »

Chương XI: Mục vụ Văn Hóa Mạng Lưới Tin Học

Chương XII: Tổng kết về Mục Vụ Văn Hóa

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Mục Vụ Văn Hóa ở Giáo Xứ Việt Nam Paris
Tác giả: Gs. Trần Văn Cảnh
CHƯƠNG X: GIỚI THIỆU SÁCH « TÂN LỊCH SỬ GIÁO HỘI »

Tân Lịch Sủ Giáo Hội, cuốn 1A,

Tác giả : Jean Daniélou

Dịch giả : Ks Phạm Phúc Khánh, Ðô Mai Ðức Vinh

Giáo Xứ Việt Nam xuất bản

Paris : 2002 ; khổ 14x20, ; 364, I-III  trang

 

Nhiều khám phá độc giả sẽ tìm ra khi đọc cuốn 1A bộ « Tân Lịch sử Giáo Hội »

 

1. « Tân Lịch Sử Giáo Hội », cuốn 1A, « Từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ III » trước nhất sẽ giúp độc giả kháp phá ra những bước đi đầu tiên của Giáo hội, qua cách viết uyên thâm của một ngòi bút lỗi lạc là  Jean Daniélou (Paris). 14 chương từ từ vạch ra những sự kiện lịch sử khách quan của Giáo Hội trong ba thế kỷ đầu tiên :

1.      Giáo Hội Nguyên Thủy

2.      Giáo Hội ngoài thành Jerusalem

3.      Cuộc khủng hoảng Do Thái Kitô

4.      Ephése, Edesse, Roma

5.      Những xuất xứ của Thuyết Ngộ Ðạo

6.      Những phong tục và hình ảnh Do Thái Kitô

7.      Giáo Hội và Ðế quốc

8.      Tà Giáo và Chính Giáo

9.      Cộng Ðồng Kitô

10.  Thành phố Alexandrie

11.  Tây phương duới đời nhà Sévère

12.  Xã hội Kitô ở thế kỷ III

13.  Origène, Mani, Cyprien

14.  Giai đoạn cuối thế kỷ III

 

 

2. Qua bài « Lời mở » của linh mục Mai Ðức Vinh, Ðộc giả cũng sẽ khám phá ra nội dung rộng lớn tổng hợp của Bộ « Tân Lịch Sử Giáo Hội », được dịch từ bộ sách tiếng pháp « Nouvelle Histoire de l’Eglise », được biên soạn do những tác giả nổi danh thế giới, xuất thân từ nhiều nước khác nhau : Pháp, Ðức, Anh, Bỉ, Mỹ,.. và được các nhà xuất bản uy tín Anh, Mỹ, Pháp, Ðức ấn hành và bản quyền. Ấn bản tiếng pháp do nhà Editions du Seuil S.A., Paris, thực hiện. Bộ sách tiếng pháp gồm 5 cuốn. Cuốn I ấn hành năm 1963, cuốn II và III năm 1968 ; cuốn IV ( ?) và cuốn V năm 1975.

Sáng kiến dịch bộ sách này đầu tiên là do cha Phạm Phúc Khánh đã xin được phép nhà xuất bản cho dịch sang tiếng việt vào năm 1969. Năm 1991 Hội Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Pháp chính thức nhận tiếp tục. Nhưng việc tiến hành không kết quả. Rút cục công việc mấy năm sau được trao lại cho cha Mai Ðức. Từ đó, cha Mai Ðức Vinh đã điều động một nhóm linh mục, tu sĩ và giáo dân, khoảng 20 người, để tiếp tục và hoàn tất công việc.

Ấn bản tiếng việt được Giáo Xứ Việt Nam xuất bản và phát hành, cuốn 1, năm 2002, cuốn II năm 2003, cuốn III năm 2004, cuốn IV năm 2005, cuốn V dụ trù năm 2008. Mỗi cuốn bản tiếng pháp dài trung bình 620 trang khổ 14x20, dịch sang bản tiếng việt, nều cũng in khổ 14x20, sẽ dài hơn 800 trang. Ban chủ trương đã quyết định in mỗi cuốn tiếng pháp thành hai cuốn tiếng việt : cuốn 1A và IB, I I A và I I B.,,,.Như vậy bản tiếng việt có 10 cuốn. Tất cả dài khoảng 4000 trang.

 

 

Cuốn 1, « Từ nguồn gốc cho đến Thánh Grégoire cả »,

·        IA, « Từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ III » gồm 14 chương, do Jean Daniélou (Paris) soạn.

·        IB, « Từ cuộc bách hại thời Dioclétien đến ngày tả thế của Ðức Grégoire cả » với 11 chương về thế kỷ IV và 14 chương về thế kỷ V, do Henri Marroi (Paris) soạn.

 

Cuốn II, « Thời Trung Cổ » (600-1500), do hai soạn giả người anh : M.D. Knowles (Cambridge) và D. Obolensky (Cambridge), dầy 616 trang, khổ 14x20. Từ tiếng anh, cuốn này đã được dịch ra tiếnh pháp bởi Laurent Jéréquel và André Crépin, gồm 4 phần.

·        IIA, Phần I, « Từ năm 604 đến năm 1048 » với 13 chương. Phần II, « Từ năm 1049 đến năm 1198 » với 10 chương.

·        IIB, Phần III, « Từ năm 1198 đến năm 1303 » với 12 chương. Phần IV, « Từ năm 1304 đến năm 1500 »

 

Cuốn III, « Cải cách và chống cải cách » (1500-1715), do ba soạn giả : Hermann Tuchle (Munich), C.A. Bouman (Nimègue) và Jacques le Brun (Paris), dầy 624 trang, khổ 14x20. Nguyên bản tiếng anh, cuốn này đã được dịch sang tiếng pháp bởi Maurice Barth O.P., Yaymond Barthe, André Tintant và Nelly Weinstein. Cuốn này không được chia thành phầm, mà chỉ gồm 12 chuơng dài.

·        IIIA, « Chung quanh phong trào cải cách »

·        IIIB, « Các luồng tư tưởng nảy sinh từ phong trào Cải Cách »

 

Cuốn IV, « Thế kỷ Ánh Sáng, Cách Mạng và Phục Hưng » (1715-1848), do ba soạn giả : L.J. Rogier (Nimègue), G. de Bertier de Sauvigny (Paris) và J. Hajjar (Damas), dầy 590 trang, khổ 14x20, chia thành 2 phần :

·        IVA, « Kỷ nguyên ánh sáng và các cuộc cách mạng 1715-1888 », gồm 9 chương, do L. J. Rogier và J. Hajjar (chương 9) biên soạn bằng tiếng hoà lan và Fr. Van Groenendael dịch sang tiếng pháp

·        IVB, « Công việc Phục Hưng » với 8 chương do G. De Berthier De Sauvigny và J. Hajjar (chương 8) biên soạn.

 

Cuốn V, « Giáo Hội trong thế giới hiện đại » (1848-Ngày nay), gồm 6 phần, do 6 soạn giả biên soạn, dầy 928 trang, khổ 14x20.

·        VA, Phần I, « Giáo Hội Công Giáo từ cuộc khủng hoảng 1848 đến đệ I thế chiến », do Roger Aubert soạn, với 5 chương. Phần II, « Công goáo tại Mỹ châu Latinh », do P.E. Crunican và John Tracy Ellis soạn, gồm 4 chương. 

·        VB, Phần III, « Công việc truyền giáo tại các Giáo Hội trẻ », do F.B. Pike soạn, gồm 5 chương. Phần IV, « Các Giáo Hội Ðông phương Công giáo », do J. Hajjar soạn, gồm 3 chương.

 

 

3. Và qua bài « Dẫn nhập đại cương » của Roger Aubert, độc giả sẽ dần dà khám phá ra khía cạnh độc đáo khoa học của khoa « Lịch Sử giáo Hội » : « Nhà sử học về Giáo Hội thì diễn tả các cuộc thăng trầm cụ thể của Giáo Hội, đặt chúng vào khung cảnh chung hơn giữa các biến cố trần thế, không ngụ ý biện hộ hay xây dựng, mà chỉ có một mối lo ngại là diễn tả và giải thích, theo kiểu nói của Ranke, Was geschehen ist : ‘sự kiện đã xảy ra’.

Ðộc giả cũng sẽ khám phá ra « những hoài vọng của bộ « Tân Lịch Sử Giáo Hội » :

  1. Là lịch sử Giáo Hội duy nhất của Ðức Kitô, nó không quên thế đứng mà các Giáo hội khác đã có và sẽ còn tiếp tục duy trì trong Giáo Hội này.
  2. Là lịch sử của Giáo Hội thánh thiện, nó không che đậy những khuyết điểm rất nhiều tức là phần sản nghiệp của các phần tử và của các vị chăn chiên trong Giáo Hội
  3. Là lịch sử Giáo Hội công giáo, nó quan niện về công giáo tính một cách đứng đắn và muốn thúc đẩy việc học hỏi về toàn thể Giáo Hội hoàn vũ
  4. Là lịch sử Giáo Hội được xây trên nền tảng các Tông đồ, nhưng nó biết rằng lý do tồn tại của các Tông đồ và những vị kế nghiệp các ngài là để phục vụ toàn thể dân kitô ; sụ sống của dân này là đối tượng phục vụ của các ngài
  5. Lịch sử của một qui chế nhân loại đồng thời cũng là Thân thể của Chúa Giêsu Kiyô và là Ðền thờ của Chúa Thánh Thần, bởi vậy người ta phải đề cập đến với lòng kính cẩn y như lúc giẫm chân lên Thánh địa
  6. Nhưng bộ lịch sử này, vì là một lịch sử dụng tâm muốn trung thành với các luật của việc khảo sát chân lý lịch sử, không sợ lấy cảm hứng trong câu ngạn ngữ của Cicéron mà đức Léon XIII đã nêu lên như phương châm cho các sử gia công giáo : ‘Ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat’ Ðừng nói điều gì man trá, cũng đừng sợ nói lên sự thật »

Tác giả Gs. Trần Văn Cảnh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!