Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Chương 1: Hội chứng tự bế

Chương 2: Phát hiện sớm

Chương 3: Can thiệp sớm, ý hướng cơ bản

Chương 4: Những hình thức tự bế trong các hội chứng khác

Chương 5: Mặt chìm của tảng băng sơn

Chương 6: Cách tổ chức của nội tâm

Chương 7: Nội tâm của trẻ em tự bế

Chương 8: HỘI CHỨNG TỰ BẾ trong lối nhìn của PHÂN TÂM HỌC

Chương 9: VAI TRÒ và VỊ TRÍ của XÚC ĐỘNG trong HỘI CHỨNG TỰ BẾ

Chương 10: Ba chứng nhân

Chương 11: Phương pháp TEACCH

Chương 12: Phương pháp ABA - Chuyển hoá hành vi tiêu cực

Kết luận : Bài học về tiếp xúc và trao đổi

Phụ trương : Những bài học cụ thể trong chương trình TEACCH

Bản đánh giá những cấp độ phát triển

Sách tham khảo

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Trẻ Em Tự Bế (Autistic Children) - Phương thức giáo dục và dạy dỗ
Tác giả: Gs. Nguyễn Văn Thành
BẢN ĐÁNH GIÁ NHỮNG CẤP ĐỘ PHÁT TRIỂN

Địa hạt

phát triển

Lứa tuổi

Cấp độ

Bài học

và khả năng

1- Bắt chước

0 – 1 tuổi

Số 1 – 4

 

1 – 2

5 – 14

 

2 – 3

15 – 21

 

3 – 4

22 – 23

 

4 – 5

24 – 27

2- Nhận thức 

0 – 1

28 – 33

 

1 – 2

34 – 36

 

2 – 3

37 – 39

 

3 – 4

40 – 47

 

4  – 5

48 – 49

 

5 -  6

50

                                                               

Địa hạt

phát triển

Lứa tuổi

Cấp độ

Bài học

và khả năng

3- Vận động thô

0 – 1

51 – 53

 

1 – 2

54 – 65

 

2 – 3

66 – 71

 

3 – 4

72 – 78

 

4 – 5

79 – 84

 

5 – 6

85 – 93

4- Vận động tinh

0 – 1

94 – 96

 

1 – 2

97–105

 

2 – 3

106–111

 

3 – 4

112–114

 

4 – 5

115–117

 

5 – 6

118–119

5- Phối hợp

     mắt-tay

0 – 1

120–122

 

1 – 2

123–128

 

2 – 3

129–133

 

3 – 4

134–140

 

4 – 5

141–153

 

5 – 6

154–158

                                                           

Địa hạt

phát triển

Lứa tuổi

Cấp độ

Bài học

và khả năng

6- Tư duy

0 – 1

159–164

 

1 – 2

165–171

 

2 – 3

172–177

 

3 – 4

178–183

 

4 – 5

184–187

 

5 – 6

188–190

7- Ngôn ngữ   

0 – 1

191–195

 

1 – 2

196–202

 

2 – 3

203–209

 

3 – 4

210–216

 

4 – 5

217–222

 

5 – 6

223–225

8- Tự lập

0 – 1

226–227

 

1 – 2

228–231

 

2 – 3

232–238

 

3 – 4

239–241

 

4 – 5

242–243

 

5 – 6

244

                                                            

 

Địa hạt

phát triển

Lứa tuổi

Cấp độ

Bài học

và khả năng

9- Quan hệ xã hội

0 – 1

245–247

 

1 – 2

248–250

 

2 – 3

251–254

 

3 – 4

255–259

 

4 – 5

260–262

 

5 – 6

263–267

Tác giả Gs. Nguyễn Văn Thành

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!