.:: Cong Giao Viet Nam ::.


Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Lời mở đường - « Tôi nhìn tôi trên vách »

Chương 1 - Nguồn Gốc Rồng Tiên

Chương 2 - Khi Mặt Hồ nổi sóng, Thần Kim Qui xuất hiện

Chương 3 - Thánh Gióng và con đường « đi lên » của con Rồng cháu Tiên

Chương 4 - Sơn Tinh và Thủy Tinh : Hai con Đường, Một Nước Non

Chương 5 - "Tấm và Cám" trong nội tâm của Chúng ta

Chương 6 - « Thằng Bờm » trong cõi lòng của Người Việt Nam

Chương 7 - Đối Thoại : Bắc lại Nhịp Cầu Hiểu Biết và Tình Thương

Chương 8 - Con Đường Luyện Vàng

Chương 9 - Xây dựng Quan Hệ và Quan Hệ Xây Dựng

Chương 10 - Hạnh Phúc và Khổ Đau Trong lòng Cuộc đời

Chương 11 - Khi nào một cơ cấu tổ chức trở nên bệnh hoạn ?

Chương 12 - Chuyển hóa thực trạng ngày hôm nay ?

Thay lời Kết Luận - Chiếc Bè để qua sông

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
HUYỀN SỬ VIỆT NAM

Nội Dung                                               

 Lời mở đường: « Tôi nhìn tôi trên vách

 Chương Một:    Nguồn gốc Rồng Tiên

 Chương Hai:     Khi Mặt Hồ nổi sóng, Thần Kim Qui xuất hiện

 Chương Ba:    Thánh Gióng và con đường « đi lên » của con Rồng cháu Tiên

 Chương Bốn:    Sơn Tinh và Thủy Tinh : Hai con Đường, Một Nước Non

 Chương Năm: "Tấm và Cám" trong nội tâm của Chúng ta

 Chương Sáu: « Thằng Bờm » trong cõi lòng của Người Việt Nam  

 Chương Bảy:    Đối Thoại : Bắc lại Nhịp Cầu Hiểu Biết và Tình Thương

 Chương Tám:   Con Đường Luyện Vàng

 Chương Chín:   Xây dựng Quan Hệ và Quan Hệ Xây Dựng

 Chương Mười: Hạnh Phúc và  Khổ Đau Trong lòng Cuộc đời

 Chương Mười Một: Khi nào một cơ cấu tổ chức trở nên bệnh hoạn ?

 Chương Mười Hai:  Chuyển hóa thực trạng ngày hôm nay ?

 Thay lời Kết Luận: Chiếc Bè để qua sông

 Cùng một tác giảTác giả Gs. Nguyễn Văn Thành

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!