Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Bài Viết Của
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Tỉnh thức để tự cứu mình
THI TUYỂN VÀO THIÊN ĐÀNG
Cuộc bách hại hôm nay
Đong đầy dầu yêu thương
Đôi cánh để bay lên
Đáp lời Chúa mời gọi (Suy niệm truyền giáo)
Mặc lấy Chúa Ki-tô
Nhờ lời Chúa soi đường
Nhìn vào nội tâm
Bằng lòng với khả năng Chúa ban
Phúc cho người biết thứ tha
Giúp nhau sửa chữa lỗi lầm
Đầu tư cho cuộc sống mai sau
Đối với tôi, Chúa Giê-su là ai?
Bí quyết thành công trên đường đời.
Bàn tay cứu vớt của Chúa Giê-su
Khám phá kho báu Tin mừng
Hai đạo quân
Hai khu vườn
Học sống hiền lành khiêm nhượng với Chúa Giê-su
Hãy phó thác đời mình cho Chúa
Lên đường đến với anh em
Quà tặng cao quý nhất (Suy niệm Lễ Mình thánh Chúa)
Trao ban cả mạng sống mình
Tác động của Chúa Thánh Thần (Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần)
Chúa lên trời dọn chỗ cho chúng ta
Yêu mến Chúa nơi tha nhân
Gắn bó mật thiết với đoàn con
Bảo vệ và nuôi dưỡng đàn chiên
Chúa đồng hành với ta trong đêm tối cuộc đời
Tình thương Thiên Chúa như đại dương
Chúa Giê-su sống lại khai sinh kỷ nguyên mới
GIỜ CHIẾN THẮNG VINH QUANG
Chiến thắng sự chết
Khát vọng của con người
Lột bỏ thói hư
Nhu thắng cương
Lưỡi không xương
Muối và ánh sáng cho đời
Phúc thật và phúc ảo
AI ĐANG THỐNG TRỊ TÂM HỒN TÔI?

 

(Suy niệm Lễ Chúa Ki-tô Vua)


 

Lòng tham lên ngôi thống trị

Có nhiều thứ quyền lực vô hình đang thống trị và điều khiển bản thân ta mà chính ta cũng không hay biết.

Nơi người nầy, có thể là những ham muốn nhục dục đang thống trị; nơi người kia, có thể là sự khao khát danh vọng đang nắm quyền chỉ huy…

Nhưng có lẽ quyền lực lớn lao và mạnh mẽ hơn hết đang thống trị nhiều người, đó là lòng tham lam.


 

Quyền lực của tham lam rất lớn lao và đáng sợ

Lòng tham trải rộng quyền thống trị của mình trong mọi lãnh vực: chính trị, kinh tế, giao thông, xây dựng, y tế, giáo dục, gia đình, xã hội…

Trong gia đình, lòng tham có thể xui khiến con cái giết mẹ, giết cha để chiếm đoạt tài sản; lòng tham có thể xô đẩy anh em ruột thịt vào cảnh huynh đệ tương tàn vì tranh dành tư lợi; lòng tham có thể xui khiến vợ chồng lìa bỏ nhau để chạy theo một tình nhân khác giàu đẹp hơn…

Trên chợ đời hôm nay, lòng tham xui khiến người ta dùng chất kích thích độc hại trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến thịt hư thối thành thực phẩm cung cấp cho các nhà hàng, làm giả đủ mọi thứ hàng hoá, thuốc men, lương thực…  để thu lợi tối đa cho mình, bất chấp sức khoẻ và sinh mạng của người tiêu dùng.

Lòng tham không buông tha bất cứ ai: Từ những người dân đen kiếm ăn lây lất từng bữa qua ngày cho đến những vị lãnh đạo cao cấp trong xã hội; từ những lực lượng an ninh, giao thông cho đến cả những bậc tu hành… đều có thể bị thống trị bởi lòng tham.

Lòng tham đang thống trị trong tâm hồn con người đã xui khiến, xô đẩy người ta thực hành đủ mọi hình thức tham ô, trấn lột, chiếm đoạt, cướp bóc, giành giựt, xâm lấn, lường gạt, giết người cướp của, kể cả buôn người xuyên biên giới… để thu lợi về cho mình, bất chấp thiệt thòi, mất mát, đau thương, khốn cùng… của bao nhiêu người khác.

Điều đáng sợ là trong xã hội ngày nay, lòng tham ngày càng thắng thế. Lòng tham từng bước truất phế lương tri, lý trí, lòng đạo đức nơi rất nhiều người để chiếm lấy quyền thống trị tâm hồn và đời sống của họ; và điều đáng sợ hơn nữa là hầu như không có một quyền lực nào - ngoại trừ quyền lực của Vua Giê-su, của tiếng nói lương tâm vang dội trong tâm hồn - có thể lật đổ, truất phế lòng tham để cho lòng đạo đức và lương tri được lên ngôi.


 

Chúa Giê-su kêu gọi truất phế lòng tham

Chúa Giê-su khuyến khích nhân loại đừng vơ vét tài sản vật chất khi Ngài tuyên bố: “Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó” (Mt 5,3) và đừng tích trữ “kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm cho hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách lấy đi, nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời…” (Mt 6, 19).

Chúa Giê-su hô hào nhân loại lật đổ, truất phế sự thống trị của lòng tham khi Ngài răn dạy: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam…” (Lc 12, 15); khi Ngài cảnh báo người phú hộ chỉ biết lo tích luỹ của cải đời nầy mà không biết chia sẻ cho tha nhân rằng: “Đồ ngốc! Nội đêm nay ta đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi tích trữ sẽ về tay ai?” (Lc 12,20).

Chúa Giê-su hô hào nhân loại lật đổ, truất phế sự thống trị của lòng tham khi Ngài kết án những người sống xa hoa như ông nhà giàu chỉ biết vui hưởng của cải dư dật của mình mà không chia sớt cho La-da-rô nghèo khổ (trong Tin Mừng Luca 16, 19-26) thì sẽ phải chịu cực hình đời đời trong hoả ngục.

Và đặc biệt, Chúa Giê-su kêu mời mọi người hãy sẵn lòng chia sớt tài sản đời nầy cho người nghèo khổ để mai sau được vui hưởng hạnh phúc thiên đàng, qua lời Ngài nói: “Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm cho mình những những túi tiền, những kho tàng bất hoại trên trời…” (Lc 12,33).


 

Tôn Chúa Giê-su làm Vua của mình

Khi con người để cho lòng tham ngự trị và chỉ huy cuộc đời mình, họ không còn là người tự do có lương tri nữa mà trở thành những tên nô lệ khốn hèn, gây ra nhiều đau thương, tổn thất không kể xiết cho cộng đồng xã hội.

Tuy nhiên, nhận thức được bản thân mình có bị lòng tham lam điều khiển, thống trị hay không là điều rất khó, vì con người không dễ tự biết mình.

Điều quan trọng là mỗi người hãy thường xuyên tự nhìn lại mình, để nhận rõ quyền lực của lòng tham đang chỉ huy, thống trị mình như thế nào, rồi từ đó, mới có thể quyết tâm giải thoát mình khỏi quyền lực của lòng tham, đồng thời tôn Vua Giê-su làm vua của đời mình.


 

Lạy Chúa Giê-su,

Tự sức riêng, chúng con không thể lật đổ được ách thống trị của tham lam đang chế ngự mình, vì thế, chúng con suy tôn Chúa làm Vua chúng con. Xin dùng quyền năng Chúa trục xuất tham lam ích kỷ ra khỏi tâm hồn để chúng con sống vị tha, quảng đại với mọi người như Chúa đã nêu gương.


 

Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
 

(Tin Mừng Gioan (18, 33-37) trích đọc vào Lễ Chúa Ki-tô Vua)


 

33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: "Ông có phải là vua dân Do-thái không? "34 Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi? "35 Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? "36 Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này."37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao? " Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."


 

Tác giả: Lm. Inhaxio Trần Ngà

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!