Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Bài Viết Của
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Hy tế của Đức Ki-tô còn tiếp diễn (Suy niệm Lễ Mình Máu Chúa)
Hiệp nhất trong yêu thương (Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi năm B)
Khao khát Chúa Thánh Thần (Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)
Phao cứu sinh cho nhân loại (Suy niệm Tin mừng thánh Mác-cô (16,15-20), Chúa nhật 7 phục sinh)
Sống xứng tầm người bạn Chúa Giê-su
Ở lại trong biển yêu thương (Suy niệm Tin mừng Gioan (15, 1-8) Chúa nhật V phục sinh)
Hy sinh mạng sống cho đoàn chiên
Nhờ đâu biết được Chúa Giê-su thật sự sống lại?
Tình Chúa bao la như đại dương (Suy niệm Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa)
Sống lại với Chúa phục sinh (Suy niệm lễ Phục Sinh)
Yêu cho đến cùng (Suy niệm thứ Sáu tuần Thánh)
Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, hôm xưa và hôm nay (Suy niệm Chúa nhật lễ Lá)
Bí quyết đạt được sự sống đời đời
Trao ban tất cả cho mọi người
Thanh tẩy tâm hồn
Nhận ra điều tốt nơi tha nhân
Canh phòng tử huyệt
Những bông hoa của tâm hồn (Suy niệm đầu xuân)
Sống vì mọi người
Để cho Lời Chúa biến đổi cuộc đời
Sám hối ngay từ hôm nay
Sống gần gũi, thân mật với Chúa Giê-su
Thắp lên một ngọn nến (Suy niệm lễ Hiển linh)
Nhìn ngắm gia đình Chúa Giê-su (suy niệm lễ Thánh Gia)
Chúa đến xây dựng hòa bình (Suy niệm lễ Giáng sinh)
Đáp lời Chúa mời gọi
Để được Thiên Chúa đong đầy
Dọn đường cho Chúa đến
Tỉnh thức để tự cứu mình
THI TUYỂN VÀO THIÊN ĐÀNG
Cuộc bách hại hôm nay
Đong đầy dầu yêu thương
Đôi cánh để bay lên
Đáp lời Chúa mời gọi (Suy niệm truyền giáo)
Mặc lấy Chúa Ki-tô
Nhờ lời Chúa soi đường
Nhìn vào nội tâm
Bằng lòng với khả năng Chúa ban
Phúc cho người biết thứ tha
Giúp nhau sửa chữa lỗi lầm
CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊ-SU, HÔM XƯA VÀ HÔM NAY (SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ)

 

Nhiều người cho rằng cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su đã xảy ra cách đây 2.000 năm tại đất Do-thái xa xôi, tuy là một biến cố đau thương nhưng đã thuộc về dĩ vãng, đã mờ nhạt dần theo thời gian.

Nghĩ như vậy là lầm, vì thực ra, cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su chưa chấm dứt sau khi Ngài sống lại và lên trời, nhưng vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày tận thế, để tiếp tục công trình cứu độ muôn người trên khắp thế giới hôm nay và trong tương lai.

 

Bằng chứng là sau khi Chúa đã phục sinh, không còn hiện diện hữu hình trên dương gian nữa, thế mà khi Phao-lô xông xáo lên đường tìm bắt các tín hữu mới theo Chúa tại Đa-mát, thì Chúa Giê-su bất thần hiện ra trong một luồng sáng chói lòa, khiến ông ngã xuống đất, rồi Ngài lên tiếng hạch tội ông: “Sao-lê ! Tại sao ngươi bắt bớ Ta. Phao-lô hỏi lại: Thưa Ngài, Ngài là ai? thì Chúa trả lời: Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. (Cv 22, 3-16).    

Qua lời nầy, Chúa Giê-su xác nhận rằng kẻ nào bắt bớ các tín hữu của Ngài là bắt bớ chính Ngài. Và hôm nay, khi các tín hữu của Chúa khắp nơi trên thế giới chịu bắt bớ, chịu bách hại, chịu đau khổ dưới mọi hình thức… cũng chính là khi Chúa đang chịu khổ trong họ, vì Ngài là Đầu của họ và họ là thân mình của Ngài.

 

Ngoài ra, Chúa Giê-su còn tiếp tục hy tế thập giá trên đồi Sọ năm xưa khi Ngài dâng thân mình làm hy lễ trong các Thánh lễ hằng ngày. Về điểm nầy, Giáo hội dạy rằng: Hy tế của Chúa Giê-su ngày xưa trên thập giá và Thánh lễ hôm nay chỉ là một lễ tế duy nhất. Hôm xưa, chính Đức Ki-tô đã tự hiến dâng mình trên thập giá thế nào, thì nay Ngài tiếp tục dâng mình làm lễ tế trên bàn thờ cách nhiệm mầu như vậy để đem lại ơn cứu độ cho muôn dân (xem GLHTCG số 1367).

 

Chúa Giê-su kêu mời chúng ta vác thập giá, chịu khổ nạn với Ngài

Hôm xưa, Chúa Giê-su nhờ ông Si-mon Ky-rê-nê vác đỡ thập giá cho Ngài, rồi lại có Mẹ Maria và thánh Gioan chịu thống khổ với Ngài trên đường thương khó, thì nay, Ngài mong đợi tất cả các tín hữu cùng tham gia vào công cuộc khổ nạn. Ngài mời gọi : Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24) và “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27).

 

Lạy Chúa Giê-su,

Đã bao lần Chúa thiết tha mời gọi chúng con cùng vác thập giá với Chúa.

Xin cho chúng con biết dâng lên Chúa những công việc bổn phận hằng ngày, như là một hy sinh nhỏ bé, một thập giá cỏn con, để góp phần với Chúa trong công trình cứu độ lớn lao của Ngài như ông Si-mon và Mẹ Maria ngày xưa trên đường thương khó. Amen.

 

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

 

Tác giả: Lm. Inhaxio Trần Ngà

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!