Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Bài Viết Của
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Trao ban cả mạng sống mình
Tác động của Chúa Thánh Thần (Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần)
Chúa lên trời dọn chỗ cho chúng ta
Yêu mến Chúa nơi tha nhân
Gắn bó mật thiết với đoàn con
Bảo vệ và nuôi dưỡng đàn chiên
Chúa đồng hành với ta trong đêm tối cuộc đời
Tình thương Thiên Chúa như đại dương
Chúa Giê-su sống lại khai sinh kỷ nguyên mới
GIỜ CHIẾN THẮNG VINH QUANG
Chiến thắng sự chết
Khát vọng của con người
Lột bỏ thói hư
Nhu thắng cương
Lưỡi không xương
Muối và ánh sáng cho đời
Phúc thật và phúc ảo
Bí quyết hạnh phúc (Suy niệm đầu năm)
Rửa bằng máu
Những ngôi sao Bê-lem mới
Chọn chỗ rốt hèn
Hồng ân cao quý nhất
Thiên Chúa gắn bó với con người
Sứ mạng của Chúa Cứu Thế
Sám hối để được thứ tha
Sống xứng đáng với phẩm giá Ki-tô hữu
Chọn vua nào? (Suy niệm Lễ Chúa Ki-tô Vua)
Cuộc bách hại đạo hôm nay
Khơi lên mầm tốt
Người khiêm nhường sẽ được quý mến, yêu thương
Nương tựa vào Chúa
Quà tặng vô giá
Thành quả tuyệt vời của niềm tin
Có nhận thì phải trao
Sắm sẵn chỗ ở trên quê trời
Tìm kiếm, cảm hóa và chết thay
Từ bỏ là quy luật sinh tồn
Học sống khiêm nhường với Chúa Giê-su
Chọn đường nào?
Bí quyết để được yêu thương
BÍ QUYẾT ĐÓN NHẬN DỒI DÀO ÂN SỦNG THIÊN CHÚA

(Suy niệm Tin Mừng Luca (Lc:1, 39-56) trích đọc trong Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời.)

 

Có hai người Mẹ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại: Một là Mẹ E-và, hai là Đức Mẹ Maria.

Mẹ E-và vĩ đại vì Bà là Tổ Mẫu của nhân loại. Mọi người trên khắp thế gian đều là con, cháu, miêu duệ của Bà.

Đức Maria là Người Mẹ vĩ đại thứ hai, vì Mẹ đã hợp tác với Thiên Chúa để sinh ra một nhân loại mới, gồm những người thuộc về gia đình Thiên Chúa, thuộc về Đức Ki-tô.

Nhưng giữa hai người phụ nữ vĩ đại nầy có một sự khác biệt lớn lao: Mẹ E-và là người bị chúc dữ, phải xa lìa Thiên Chúa và đã lôi kéo con cháu vào kiếp sống tội lỗi lầm than; còn Mẹ Maria là Đấng-đầy-ơn-phúc, luôn được Thiên Chúa ở cùng và đã hướng dẫn muôn người bước đi theo đường lối Chúa tiến vào chốn hồng phúc.

Vì đâu có sự khác biệt nầy?  

Thiên Chúa là Cha nhân lành, đối xử công bằng với mọi người và không chê bỏ bất kỳ ai. Thế nhưng có những người nhận được dồi dào ân sủng của Thiên Chúa như Mẹ Maria, còn những người khác thì chẳng được ơn nào.

Tại sao như thế?

Vì không hiểu nguyên do nên có người oán trách Thiên Chúa: Tại sao Chúa thương người khác mà không thương tôi? Tại sao Chúa ban ơn cho nhiều người khác mà không đoái đến tôi? Tại sao Chúa không công bình với tôi?            

Ơn sủng Thiên Chúa như mưa tuôn xuống cho mọi người không phân biệt, thế nhưng nơi những ngọn núi cao thì nước mưa chảy tuôn đi hết chẳng còn đọng lại; còn nơi biển sâu thì vì trũng thấp nên tất cả mọi nguồn nước đều tích tụ về. 

Xưa kia, Mẹ E-và không vâng phục Thiên Chúa, muốn tự định đoạt đời mình bất chấp mệnh lệnh và đường lối Thiên Chúa, muốn nâng mình lên như một ngọn núi cao, nên ân sủng Thiên Chúa, dù được ban xuống như mưa, nhưng không thể tồn đọng lại. Nước mưa không thể tích tụ trên đỉnh non cao.

Còn Mẹ Maria thì luôn sống hạ mình, luôn vâng phục Thiên Chúa, vui lòng chấp nhận làm tớ nữ thấp hèn của Chúa với lòng khiêm nhượng thẳm sâu; Mẹ hạ mình như thung lũng thấp, nên ơn Chúa tuôn ban tích tụ nơi Mẹ thật dồi dào.

Bài tán tụng ca của Mẹ Maria trong Tin Mừng hôm nay minh chứng cho chân lý nầy.

Đối với những ai muốn làm “núi cao” như kiểu E-và, thì họ sẽ bị triệt hạ: “Chúa giơ cánh tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế.”

Còn đối với người khiêm tốn như “lũng sâu”, tiêu biểu là Mẹ Maria, thì được Chúa thông ban phúc lộc dư đầy:

“Phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi thời sẽ khen tôi diễm phúc… Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả… Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường… Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư.” 

Qua Tin Mừng hôm nay, Mẹ Maria truyền đạt cho chúng ta một bí quyết thần diệu để có thể tiếp nhận thật nhiều phúc lộc của Thiên Chúa, là hãy trở thành “lũng sâu” như Mẹ Maria, nghĩa là biết phận mình vốn thấp hèn yếu đuối, tự sức riêng chẳng làm được gì nếu không có ơn Chúa, là sống khiêm nhường như Mẹ, là đặt mình làm tôi tớ hèn mọn của Thiên Chúa như Mẹ… và khi đó,  muôn vàn ân phúc của Thiên Chúa sẽ tuôn đổ dồi dào cho chúng ta.

Trái lại, phương cách hiệu quả nhất để đánh mất ơn Chúa là cậy dựa sức mình và bất cần đến Chúa, là tự phụ mình giỏi mình hay. Làm như thế là trở nên “núi cao” như kiểu bà E-và xưa. Do đó, ân sủng của Thiên Chúa không thể tồn đọng trong tâm hồn và trong cuộc đời những con người như thế.  

Nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng con sống khiêm nhường như Mẹ, để ân sủng Thiên Chúa lưu lại mãi trong cuộc đời chúng con và biến đổi chúng con ngày càng nên giống Mẹ hơn.

 

Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

Tác giả: Lm. Inhaxio Trần Ngà

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!