Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt) Ngày thứ hai… Từ đức tin nơi Chúa Kitô đến các giáo huấn của Giáo Hội.
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Tử đức tin nơi Đức Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Đức Kitô đến các giáo điều của Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
CHÚA CẦU NGUYỆN …

 

 

“ Sáng sớm , khi trời còn tối mịt , Người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó .”  (  Mc 1 , 35) .

 

Chúa cầu nguyện gì và như thế nào buổi sáng sớm hôm ấy ? Không ai biết !

 

Chúng ta chỉ biết có một lời cầu nguyện duy nhất mà Chúa đích thân dạy cho các môn đệ : đó là Kinh Lạy Cha …

 

Tin  Mừng đây đó còn ghi lại một số lời cầu nguyện của Chúa Giê-su khi này khi khác trong hành trình rao giảng của Ngài và ở giữa các môn đệ cũng như những người đến nghe Ngài …

 

Mat-thêu  chương 11 , câu 25 – 26 : Vào lúc ấy , Chúa  Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha  là Chúa Tể trời đất , con xin ngợi khen Cha , vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này , nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn . Vâng , lạy Cha , vì đó là điều đẹp ý Cha .”.

 

Luca trong chương 10 , câu 21 thì ghi : Ngày ấy , được Chúa Thánh Thần tác động , Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói : “ Lạy Cha là Chúa Tể trời đất , con xin ngợi khen Cha , vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này , nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn . Vâng,  lạy Cha , vì đó là điều đẹp ý Cha .”.

 

Hai lời nguyện này có nội dung giống nhau và được cả hai  ông Mat-thêu và ông Luca cùng ghi lại … Điều đó cho thấy đấy là một lời cầu nguyện rất đẹp và là một lời cầu nguyện tạ ơn cho những người  “ nhận biết Chúa Cha qua Chúa Con ” và  “ nhận biết tình yêu của Chúa Cha được thể hiện nơi Chúa Con mặc xác phàm ” : điều mà không phải lúc nào và ai ai cũng có thể nhận ra – nếu họ không là những kẻ  “ bé mọn ”  :  không phải sự bé mọn của ngu dốt , của thiếu đầu óc , của hèn kém , của dại dột , của nghèo nàn … nhưng là sự  “ bé mọn ” của những con người khiêm hạ , nhận biết rất rõ về thân phận hữu hạn và bất toàn của mình , nhìn thấy sự vô cùng vô tận của Thiên Chúa và Tình Yêu của Người , nhận ra Tình Yêu ấy được diễn tả thật minh bạch nơi Ngôi Lời – Con Thiên Chúa làm người …Từ đó có một nỗ lực để sống “ trái tim Thiên Chúa”  với mọi người : sự “ bé mọn”  của hàng hàng lớp lớp những con người diễn tả Tình Yêu vô vị lợi ấy qua muôn ngàn cách thế khác nhau suốt giòng lịch sử cứu chuộc và lịch sử Giáo Hội , lịch sử con người …Chúa Giê-su có vẻ rất phấn khích với sự tỏ lộ đầy yêu thương này của Thiên Chúa Cha dành cho con cái Người : một sự phấn khích thường gặp thấy nơi những tâm hồn gần gũi Thiên Chúa …

 

Mat-thêu chương  26 , câu 39 ghi : Người đi xa hơn một chút , sấp mặt xuống , cầu nguyện rằng : “ Lạy Cha , nếu có thể được , xin cho con khỏi phải uống chén này . Tuy vậy , xin đừng theo ý con , mà xin theo ý Cha .” .

 

Mat-thêu chương 26 , câu  42 :  Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói rằng : “ Lạy Cha ,  nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha .” .

 

Mar-cô chương 14 , câu 35 – 36 ghi : Người đi xa hơn một chút  , sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy , nếu có thể được . Ngài nói : “ Ap-ba , Cha ơi ! Cha làm được mọi sự , xin cất chén này xa con.Nhưng xin Cha đừng làm điều con muốn , mà làm điều Cha muốn .” .
 

Luca chương 22 , câu 41 – 42 ghi : Rồi Người đi xa các ông một quãng chừng bằng ném một hòn đá , và quỳ gối cầu nguyện rằng : “ Lạy Cha , nếu Cha muốn , xin cất chén này xa con . Tuy vậy , xin đừng cho ý con thể hiện , mà là ý Cha .”  Và Luca còn nhìn thấy “ mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất.” .

 

Gioan có trọn vẹn cả chương XVII dành ghi lại những lới cầu nguyện thành tiếng của Chúa Giê-su bên canh các Tông Đồ . Tuy nhiên ở đây , chúng ta nghe lại hai lời nguyện đặc biệt của Ngài …

 

Gioan chương 17 , câu 1 : Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện : “Lạy Cha , giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha…” .

 

Gioan chương 17 , câu 5 ghi : “ Vậy lạy Cha , giờ đây , xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian .” .

 

Những lời cầu nguyện thành tiếng trên đây lại cho chúng ta trải nghiệm những tâm tình khác của Chúa khi diện đối diện với Ý của Chúa Cha : tâm tình của sự hãi sợ rất con người nơi thân phận của Vị Thiên Chúa mặc xác phàm , tâm tình của sự vâng phục tối đa ý muốn của Thiên Chúa , tâm tình  tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa mà bản chất là sự sống , là tình yêu và là cứu sống … Đây là những gì – trong phận người – mỗi chúng ta đều trải qua…nhưng có khác biệt : đấy là Chúa Giê-su thì tín thác và chắc chắn là Chúa Cha sẽ thực hiện điều Người đã quả quyết còn chúng ta lại ngại ngần , dè dặt và đắn đo … Chúa Giê-su muốn chúng ta nghe và nhìn thấy mình nơi Ngài …

 

Với những lời nguyện thành tiếng này , Chúa  Giê-su còn cho chúng ta nhìn thấy cả các “ tư thế cầu nguyện ”  của Ngài : Ngài “ hớn hở vui mừng ” , Ngài “ngước mắt lên trời ” , Ngài “ sấp mặt xuống đất ”

 

Và cuối cùng là Gioan chương XVII – có lẽ dài một chút – nhưng cũng là dịp chúng ta cùng hy sinh và cùng cầu nguyện với Chúa :

 

Nói thế xong , Đức  Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện : “ Lạy Cha , giờ đẽ đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha  . Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Ngài ban sự sống dồi dào cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người . Mà sự sống đời đời: đó là họ nhận biết Cha , Thiên Chúa duy nhất và chân thật , và nhận biết Đấng Cha sai đến là Giê-su Ky-tô . ( Gio 17 , 1-3)

 

Phần con , con đã tôn vinh Cha ở dưới đất , khi hoàn tất công trình Cha đã giao phó cho con làm . Vậy , lạy Cha , giờ đây , xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian . Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con , con đã cho họ biết danh Cha . Họ thuộc về Cha , Cha đã ban họ cho con , và họ đã tuân giữ lời Cha . Giờ đây , họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha , vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con : họ đã nhận những lời ấy , họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến , và họ đã tin là Cha đã sai con . ( Gio 17 , 4 – 8)

 

Con cầu nguyện cho họ . Con không cầu nguyện cho thế gian  , nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con , bởi vì họ thuộc về Cha . tất cả những gì con có đều là của Cha , tất cả những gì Cha có đều là của con : và con được tôn vinh nơi họ . Con không còn ở trong thế gian nữa , nhưng họ , họ ở trong thế gian ; phần con , con đến cùng Cha . ( Gio 17 , 9 -  11a)

 

Lạy Cha chí thánh , xin gìn giữ  các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con , để họ nên một như chúng ta . Khi còn ở với họ , con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con . Con đã canh giữ và không một ai  trong họ phải hư mất , trừ đứa con hư hỏng , để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian , để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con . Con đã truyền lại cho họ lời của Cha , và thế gian đã ghét họ , vì họ không thuộc về thế gian , cũng như con đây không thuộc về thế gian . Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian , nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần . Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian . Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật . Như Cha đã sai con đến thế gian , thì con cũng sai họ đến thế gian . Vì họ , con xin thánh hiến chính mình con , để nhờ sự thật , họ cũng được thánh hiến . ( Gio 17 , 11b – 19 )

 

Con không chỉ cầu nguyện cho những người này , nhưng còn cho những ai nhờ  lời họ mà tin vào con , để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha , để họ cũng ở trong chúng ta . Như vậy , thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con . Phần con , con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con , để họ được nên một như chúng ta là một . Con ở trong họ và Cha ở trong con , để họ được hoàn toàn nên một : như vậy , thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con .(Gio 17 , 20 – 23)

 

Lạy Cha , con muốn rằng con ở đâu , thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con , để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con , vinh quang mà Cha đã ban cho con , vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành . Lạy Cha là Đấng công chính , thế gian đã không biết Cha , nhưng con , con đã biết Cha , và những người này đã biết là chính Cha đã sai con . Con đã cho họ biết danh Cha , và sẽ còn cho họ biết nữa , để tình Cha  đã yêu thương con ở trong họ , và con cũng ở trong họ nữa .” . ( Gio 17 , 24 – 28)


 

Cám ơn Chúa : đây là lần đầu tiên trong đời có dịp đọc kỹ và đọc hết một lần lời cầu nguyện thành tiếng này của Chúa Giê-su trong Tin Mừng Gioan , chương XVII … Vừa đọc vừa gõ phím … và đôi lần như muốn bỏ cuộc để tắt ngang đôi ba câu , đôi ba đoạn … Chiến đấu … để ghi lại từng chữ , từng câu …một lần … rồi có nhắm mắt … chắc cũng được Chúa nhớ đến … Và cuối cùng thì cũng đã xong … Sự phần đấu này chứng tỏ - ngay cả với một lời cầu nguyện rất đẹp , rất hay – nhưng – nếu không có kiên nhẫn – thì cũng sẽ rơi vào tình trạng qua loa cho xong …

 

Lời cầu nguyện thành tiếng có một không hai này – nếu có thể được – thì chia thành sáu khúc :
 

 • khúc 1 : từ câu 1 đến câu 3 :  Chúa Giê-su cầu nguyện xin Chúa Cha ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự sống đời đời : đấy là chúng ta tin vào Chúa Cha và Chúa Giê-su … Cho nên – trong đức tin – chúng ta đã có sự sống đời đời …

 • khúc 2 : từ câu 4 đến câu 8 : Ngài xác nhận : chúng ta là những người được Chúa Cha trao cho Ngài . Ngài đã ban lời của Cha cho chúng ta và chúng ta đón nhận lời ấy …

 • Khúc 3 : từ câu 9 đến câu 11a : Chúa cầu nguyện cho chúng ta…Chúa không cầu nguyện cho “ thế gian” “ Thế gian ” -trong nhãn giới của Gioan - đồng nghĩa với ma quỷ , đồng loã và đồng bọn của ma quỷ , môi trường và hành động của ma quỷ … Chúa không cầu nguyện cho “ thế gian” ấy  … vì có cầu nguyện  thì “thế gian”  cũng không chịu tin và không đón nhận …Điều quan trọng : đó là Chúa để chúng ta có mặt giữa “ thế gian” như thế để chúng ta được củng cố niềm tin và trở thành chứng tá …

 • Khúc 4 : từ câu 11b đến câu  19 : Chúa xin với Chúa Cha gìn giữ chúng ta trong sự hiệp nhất và trong danh của Người …Chúa vẫn muốn chúng ta ở giữa thế gian … nhưng trong danh của Thiên Chúa : “ thế gian” là ma quỷ và đồng loã …cũng như “ thế gian” là mặt đất và hành trình lữ thứ của chúng ta …

 • Khúc 5 : từ câu 20  đến 23 : Chúa cầu nguyện cho tất cả những ai – nhờ chúng ta – mà tin vào Ngài …

 • Khúc 6 : từ câu 24 đến câu 28 : Chúa xin với Chúa Cha cho tất cả chúng ta được cùng ở với Ngài hôm nay và mãi mãi …

 

Dĩ nhiên những gì chia sẻ với nhau trên đây không là chuyên môn mà chỉ là những suy nghĩ giản đơn …Qua đó thì chúng ta có thể thấy được những gì cần khi cầu nguyện …và đã nói đến những gì cần tức là – dù muốn dù không – cũng bị giới hạn cả về mặt tâm tình lẫn ngôn từ … Chúa thì không muốn có sự giới hạn ấy …Do đó chỉ là góp nhặt đôi nét để giúp nhau cầu nguyện , đấy là :

 
 • Ca tụng  và ngợi khen :  Chúa luôn tôn vinh Chúa Cha , ca tụng và ngợi khen vinh quang của Chúa Cha ,

 • Nhận biết rõ về mình và sứ mệnh của mình trước Thiên Chúa và anh em mình ,

 • Nhận biết rõ sự quyết liệt trong cuộc chiến giữa tinh thần của Chúa và  hành động của ma quỷ : xin Chúa giữ gìn và giúp mình vững vàng,

 • Hiểu rằng : dù rất khó khăn nhưng Chúa vẫn luôn muốn mình có mặt hôm nay và trong cuộc sống này để tin và làm cho mọi người thấy niềm tin của mình ,

 • Cuối cùng , Chúa xin với Chúa Cha cho chúng ta được ở với Ngài bây giờ và mãi mải …

 • Đương nhiên – về phía chúng ta – chúng ta lên tiếng trong thân phận con cháu nguyên tổ , chúng ta còn phải có tâm tình sám hối những lỗi lầm của mình và của tất cả …

 

Còn có một lời nguyện thành tiếng nữa – ngắn thôi và được thốt lên ở giây phút cuối cùng trong hơi thở phàm nhân : lời nguyện muốn đón nhận và nâng cao tất cả , lời nguyện thật khó thực hiện nếu không là con cái Thiên Chúa như Giê-su của cái chết thánh giá , lời nguyện đòi buộc chúng ta nhắm mắt , cắn răng … trước nhiều nhiều những dữ kiện , những biến cố mà – dù biết rõ hậu ý của con người – chúng ta vẫn coi như họ không thực sự muốn làm điều ác … mà chỉ là vô tình …  : “ Lạy Cha , xin tha cho họ vì họ không  biết việc họ làm” ( Lc 23 , 34) … Chỉ với lời nguyện này – một cách thật lòng – chúng ta mới có thể  nhẹ nhàng và thanh thản mỉm cười … Một anh bạn trong BBT Công Giáo Việt Nam chia sẻ : yêu người đã khó , làm cho người yêu mình càng khó , làm cho mọi người yêu nhau … thì cực kỳ khó : cực kỳ khó … đến độ Thiên Chúa phải làm ngưởi để có thể bị treo !!!

 

Chỉ trên dưới mươi ngày nữa thôi là Giáp Ngọ đi qua , Ất Mùi lại đến…Thiết tưởng cũng không đến nỗi vô bổ khi cùng nhau chia sẻ đôi chút tâm tình về việc Chúa cầu nguyện … Tin Mừng Mar-cô tuần V / B này ghi lại : “ Ngay từ sáng sớm , lúc trời còn tối mịt , Người đã dậy , đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó .” ( Mc 1 , 35) …

 

“ Nơi hoang vắng ”   - lúc này – là nơi khó kiếm … và – giả như có kiếm được – thì “ lòng” chúng ta cũng chưa chắc có “ hoang vắng”  đủ không…Chẳng hạn như mấy cái chòi câu , võng câu người ta dựng nên đây đó … nhưng khách câu thật sự thì không bao nhiêu , mà khách lợi dụng chuyện câu lại khá nhiều …Thôi thì cứ về với “ nơi hoang vắng” của chính “ lòng”  mình bằng cách một sáng tinh mơ nào đó , pha một ly cà-phê thật đậm , đưa trước hiên nhà , bắt ghế nhìn trời , nhìn mình , và nhìn về năm Giáp Ngọ đã qua , nhìn sang năm Ất Mùi sắp tới : cứ như thế tâm tình cầu nguyện sẽ đến …
 

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp .


 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!