Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt) Ngày thứ hai… Từ đức tin nơi Chúa Kitô đến các giáo huấn của Giáo Hội.
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Tử đức tin nơi Đức Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Đức Kitô đến các giáo điều của Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
“ DẠ , CON ĐÂY !” ( ST 22 , 2) …

 


 

Gọn quá ! Dễ hiểu quá ! Thiên Chúa gọi và Abraham trả lời : “ Dạ , con đây!” …

 

Thế nhưng bên trong lời thân thưa gọn gàng ấy là việc thực hiện điều Thiên Chúa muốn : “ Ngươi hãy đem Isaac , đứa con yêu dấu của ngươi , và đi đến đất Moria …Ở đó , ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên Núi Ta sẽ chỉ cho ngươi !” …

 

Gọn , dễ hiểu … nhưng oái oăm và đau đớn …

 

Abraham đã làm gì ?  Ông thắt ruột đưa con đi , thắt ruột chất củi thành đống , đứt ruột trói con lại , đứt ruột đặt con trên đống củi …

 

“ Dạ , con đây !” … cũng là lời thân thưa của chính Chúa Giê-su – con Thiên Chúa  : lời thân thưa khi – vốn là Đấng Vô Biên – đã hình thành trong dạ mẹ để vào đời nơi máng cỏ , lời thân thưa giữa những bước đường rao giảng cát bụi và truân chiên , lời thân thưa giữa vui buồn của phận Thiên Chúa - làm - người …  hành xử như con người … trong tư cách là Thiên Chúa , lời thân thưa mồ hôi pha máu trong Vườn Dầu : “ Lạy Cha , nếu có  thể được , xin cho con khỏi phải uống chén này , Tuy vậy , xin đừng theo ý con , mà xin theo ý Cha !” ( Mt 26 , 39) , lời thân thưa giữa chút hơi tàn của phận Thiên Chúa trong phận người bị treo : “ Lạy Cha , xin Cha tha cho họ , vì họ không biết việc họ làm !” ( Lc 23 , 43) , lời thân thưa trong cuộc tạm biệt ngày về trời giữa một nhúm người không là gì đối với muôn muôn vàn sinh linh khác ở trần gian này : “ Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ , làm phép rửa cho họ nhân danh Cha , và Con , và Thánh Thần …” ( Mt 28 , 18 – 19), lời thân thưa – hôm nay -  trên con thuyền Giáo Hội mong manh ,  chao đảo và hầu như  chưa một phút lặng êm : sóng dập bên trong , sóng va bên ngoài…

 

Và – dù chưa một lần được nghe tận tai – nhưng mắt thì thấy rõ và lòng thì hiểu rõ : không phải là một lời thân thưa … nhưng là một quả quyết từ phía Thiên Chúa : Này , Ta đây !

 

Thiên Chúa -  Đấng Vô Hình  -  Người diễn tả “ lòng ” của Người với những gì nhìn thấy được trong thế giới con người và nơi những con người tốt lành …Vậy thì chúng ta cũng có thể mượn tâm trạng của tổ phụ Abraham để diển tả : thắt ruột đưa con đi , thắt ruột trao con vào tay con người thích “ngậm máu phun người” , đứt  ruột lặng thinh trước lời van xin Vườn Dầu , đứt ruột nghe hơi thở tàn của con : “ Mọi sự đã hoàn tất !” ( Gio 19 , 30)…và cũng đứt ruột đứng trước lời sau cùng của con trên Thánh Giá : “Lạy Cha , con xin phó thác hồn con trong tay Cha !” ( Lc 23 , 44) … Tất cả chỉ là để có thể nói với mỗi chúng ta rằng : Này , Ta đây!

 

Năm Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Giáo Xứ và Đời Sống Tận Hiến đã khởi sự … Và , đương nhiên , là lời thân thưa  “ Dạ , con đây !” sẽ được nhắc đến rất nhiều : nhắc đến trong các bài thuyết trình đây đó ở những cuộc hội thảo , tĩnh tâm … và cả trên những pan-nô trang trí trong các Thánh Lễ Tạ Ơn hay những tấm hình nho nhỏ để lưu niệm dịp này dịp kia …

 

Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Tận Hiến ngầm hiểu Giáo Hội Mẹ đã nhìn thấy một khoảng cách quá giới hạn cho phép giữa Đời Tận Hiến và Phúc Âm Chúa … nên yêu cầu mỗi con người tận hiến làm nóng lại tinh thần Phúc Âm Chúa nơi con người và cuộc đời tận hiến của mình …

 

Cốt lõi của đời tận hiến và của người tận hiến là những lời khuyên Tin Mừng : khó nghèo – vâng lời -  khiết tịnh

Khoảng cách cho phép  … tuỳ thuộc nơi mỗi cấp bậc , mỗi hội Dòng và mỗi phận vụ dựa trên lời khấn : khó nghèo – vâng lời – khiết tịnh … Nghĩa là lời khấn thì vĩnh viễn vì là tinh thần Phúc Âm và sự tự nguyện của con người … nhưng chuyện lách qua lách lại để vượt giới hạn cho phép là chuyện của từng cá nhân nhằm mục đích riêng tư của mình … và chuyện này có vẻ đã trở thành “ nạn” … nên Giáo Hội Mẹ phải cảnh tỉnh …bằng cả một năm trời để từng cá nhân , từng tập thể có thời gian xét mình và điều chỉnh …

Dù sao đời sống tu sĩ cũng “ kín ” hơn các đời sống khác … và vì  “ kín ” hơn … nên sự trưởng thành đời tu là vô cùng cần thiết … Thật sự - trên khắp thế giới – sự có mặt cùng những công việc phục vụ của các tu sĩ ở những nơi những chốn không ai muốn đến và giữa những con người không ai dám gần gũi là những dấu chỉ Tin Mừng sống động và đáng trân trọng … Thế nhưng – sự đời vẫn là thế - chỉ một ít thôi những luồn lách không Tin Mừng hay xa Tin Mừng …lại có nhiều dư âm và không ít rộn ràng …

 

Chính vì thế  “ Dạ , con đây !” trong năm Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Thánh Hiến vẫn là điều Giáo Hội muốn để tất cả những ai sống đời tận hiến và thánh hiến có dịp suy nghĩ lại và quyết tâm rút ngắn khoảng cách giữa đời sống riêng tư của mình và Tin Mừng của Chúa … Người ta có thể mổ xẻ căn tính , lý tưởng này nọ … nhưng vấn đề là phải chấp nhận thắt ruột , đứt ruột để thể hiện lời thân thưa “ Dạ , con đây ! ” trứ danh mà tổ phụ Abraham đã lặng lẽ , âm  thầm và cương quyết thực hiện … Không trống , không kèn nhưng rất hùng dũng  và can trường lời thân thưa nhẹ nhàng : “ Dạ , con  đây!”

 

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp .


 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!