Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt) Ngày thứ hai… Từ đức tin nơi Chúa Kitô đến các giáo huấn của Giáo Hội.
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Tử đức tin nơi Đức Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Đức Kitô đến các giáo điều của Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
ĐI KHẮP THẾ GIAN ĐỂ RAO GIẢNG TIN MỬNG …

 


 

“ Các con hãy đi khắp thế gian , rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật …”   

                            ( Mc  16 , 15)


 

Đi khắp thế gian , một người thì không thể …


 

Kênh  Discovery vẫn trình chiếu những vùng đất mà – chỉ với mục đích khám phá – đôi ba nhóm người ưa thích mạo hiểm mới lặn lội tìm đến … Họ - nhiều khi – phải trả giá  khá đắt cho sở thích của mình …


 

Thế nhưng – với Giáo Hội bao gồm toàn  thể những người tin và sống Lời Chúa – thì mọi sự đều có thể …


 

Và chúng ta chắc chắn rằng : Tin Mừng vẫn liên tục được rao giảng ở mọi nơi mọi chốn và khắp hang cùng ngõ hẻm trên mặt đất trần gian này …


 

Tuy nhiên – lễ là Lễ Thăng Thiên , nghĩa là Lễ mừng Chúa Lên Trời -  mà tại sao Chúa lại trao cho các môn đệ ngày xưa và chúng ta ngày nay chuyện phải đi khắp thế gian để mả rao giảng Tin Mừng ?


 

Bởi vì Chúa sẽ lại đến trong vinh quang …Và bổn phận chúng ta là phải biến cái mặt đất trần gian này thành nơi xứng  đáng để đón Chúa trở lại …


 

Đương nhiên là chúng ta phải nghĩ đến đời sau của mình rồi , nhưng điều mà chúng ta không được phép quên : đấy là cái đời sau vẫn là một  huyền nhiệm và – trong niềm tin – chúng ta hiểu rằng : xây dựng cái hôm nay thật đẹp thì đời sau nhất định sẽ rạng rỡ … Cái hôm nay mà không đẹp … thì không biết rồi cái đời sau sẽ ra sao !!!


 

Nhấn mạnh quá đến cái đời sau và lãng quên việc xây dựng cái hôm nay thì sẽ đưa đến tình trạng :


 
  • hoặc tạo nên một thái độ sống bất cần và chỉ biết tôn vinh những gì có và được hưởng trong hôm nay : lời rao giảng về đời sau sẽ trở thành xa lạ và không còn muốn nghe đến nữa …Không nhiều thì ít,càng ngày có vẻ như khá nhiều người , đặc biệt là giới trẻ , không quan tâm gì đến chuyện đời sau …

  • hoặc gây ra những cách sống cam chịu đầy tiêu cực và không sức sống , làm cho cuộc sống nặng nề tính “ khổ hải” mà người ta chỉ muốn vượt qua để đi đến một giải thoát nào đó …Tội nghiệp là giải thoát chỉ có thể có được bằng việc sống đẹp , sống vui và sống lành …nghĩa là làm cho cuộc sống trần gian có dáng dấp thiên đàng …


 

Sách Giáo Lý Công Giáo số 1023 dạy rằng : Những ai chết trong ân sủng và tình bằng hữu của Thiên Chúa và được thanh tẩy hoàn toàn sẽ sống đời đời với Chúa Ky-tô . Họ đời đời giống Thiên Chúa , vì họ nhìn thấy Ngài “ mặt đối mặt ” ( 1 Co 13 , 12) .


 

Như thế thiên đàng là một tình trạng : tình trạng hạnh phúc tối thượng và vĩnh viễn của những người sống tốt tình bằng hữu với Thiên Chúa và l;uôn ở trong ân sủng của Người …


 

Tình trạng đó phải được thể hiện ngay trong hôm nay … chứ không thể đợi đến khi chết rồi mới ở trong tình trạng đó … và – trong khi thể hiện tình trạng ấy – chúng ta làm cho thiên đàng có mặt  trong cuộc sống này – riêng cũng như chung …


 

Rõ ràng nhất là bản thân Đức Giê-su …Có ai dám bảo rằng nơi Ngài vắng bóng thiên đàng không ? Mỗi ngày đời trần thế của Ngài là một ngày trong thiên đàng – kết hợp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần – với tình yêu của Vị Thiên Chúa mặc xác phàm nhân …Những gì Ngài làm , những gì Ngài nói : tất cả đều nhằm xây dựng thiên đàng cho con người ngay trong hôm nay và trên mặt đất trần gian này cho đến khi Ngài trở lại …


 

“ Eden ” – Địa Đàng – Thiên Đàng … là những  “ từ ”  linh hứng để diễn tả tình trạng hạnh phúc  mà Thiên Chúa muốn các tác giả Kinh Thánh dùng để giúp con người hiểu … Đáng tiếc là  con người – hình như vì đã hiểu quá rõ - nên cũng lại sử dụng những từ linh thánh ấy vào mục đích riêng của mình dưới tác động của Ma Quỷ nhằm huỷ hoại những gì tốt lành Thiên Chúa muốn cho con người được hưởng … Gần khu vực thủ đô của nước Mỹ có khu thương mại Việt Nam được gọi là “ Eden Sài – gòn”  - “ Địa Đàng Sài-gòn ”  , nơi người ta có thể mua sắm , ăn uống … như đang ở Sài-gòn vậy … Dĩ nhiên – lúc này – thì ăn uống , mua sắm ở  “ Địa Đàng Sài-gòn ”  chắc là an toàn và an tâm hơn những gì chính Sài-gòn đang cung cấp cho bà con mình …Chỉ tội nghiệp cho cái dạ dày Việt  ngày càng phải nhắm mắt nuốt những gì có được trong tầm tay mình dù biết là nó không tốt lành chi cho lắm …cho đến khi mọi thứ bệnh hoạn bung ra … và con người xuôi tay “mặt chạm mặt với Thiên Chúa” để thấy rõ thiên đàng là gì …Điều đó cho thấy thiên đàng không là chuyện của đời sau – và hoả ngục cũng vậy – mà là chuyện của hôm nay …


 

Lang thang đây đó trên khắp đất nước này hay ở những nơi lừng danh trên thế giới , chúng ta luôn có thể gặp được những “ Địa Đàng ”  hay “ Thiên Đàng ”  kiểu đó …Las Vegas chẳng hạn …Ở Việt Nam thì những mỹ danh như thế lại thường được những tay “ buôn bán  phẩm giá con người ”  tận dụng để kinh doanh và để góp phần chôn cất những gì quý giá nhất mà một con người – với tư cách là thụ tạo được yêu của Tạo Hoá – đáng lẽ ra phải bảo trì, giữ gìn …Ma Quỷ - như Chúa nói – đúng là quỷ quyệt …và con người – dù là như thế đó … nhưng lại quá yếu đuối và cao ngạo : màn kịch muôn đời của thủa đầu sáng tạo cứ diễn đi diễn lại trong cuộc chiến thiện / ác – lành / dữ - tốt / xấu …mà – bên ngoài và chiều nổi … hình như điều ác , điều dữ , điều xấu … có vẻ  như vẫn thắng thế …


 

Chính vì thế - dù lên trời – nhưng Chúa vẫn muốn dặn dò chúng ta đang ở lại : Các con hãy đi khắp thế gian , rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật … Nghĩa là – với tư cách là những ngưởi tin Chúa và là thành viên của Giáo Hội – chúng ta hãy sống Tin Mừng – nói Tin Mừng được thì tốt – nhưng quan trọng là sống Tin Mừng …


 

Nói cách khác : -  với tất cả tư cách của con Chúa -  hãy làm cho trần gian này thành địa đàng , làm cho cuộc sống mỗi ngày là thiên đàng : Chúa sẽ trở lại …


 

Lm Giuse  Ngô Mạnh Điệp . 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!