Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN VỀ “ ƠN GỌI ” …

 

Bạn trẻ mến,

Hành trình chúng ta cùng đi với nhau qua suốt bảy chương của Tông Huấn “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” này…với một ông lão “gần đất xa trời” không biết có giúp được gì cho bạn không, nhưng với lão…thì đấy là một niềm vui, vì càng đi, càng đọc, càng thấy mình có vẻ như “trẻ trung” lại…Hai chương cuối đưa chúng ta đến với một quyết định : chương 7 là “Ơn Gọi” …và chương 8 là “Phân Định”…Người viết nghĩ rằng đây là dịp tốt để mình  nhìn lại về Ơn Gọi của mình và có được những Phân Định chín chắn hơn nữa trước khi bước vào Vĩnh Cửu…

+ Đức Thánh Cha bảo rằng :  “Từ “Ơn Gọi”…có thể hiểu theo nghĩa rộng là một tiếng gọi của Thiên Chúa”…Và Ngài khai  triển hết ý nghĩa của tiếng gọi của Thiên Chúa : - đấy có thể là tiếng gọi “ đi vào hiện hữu”; - tiếng gọi “sống tình bạn với Ngài” ; - tiếng gọi “nên thánh”…Và Đức Thánh Cha giúp chúng ta hiểu rằng : khi suy nghĩ về tất cả những khía cạnh ấy của Ơn Gọi, nó buộc mỗi chúng ta “ đặt đời sống chúng ta trước tôn nhan Chúa – Đấng yêu thương chúng ta, và cho chúng ta hiểu rằng không có gì phát sinh bởi hỗn mang vô nghĩa, nhưng mọi sự đều ở trên con đường đáp lại tiếng Chúa…Ngài có một kế hoạch tuyệt vời cho mỗi chúng ta” [248]…

+ Đức Thánh Cha cho biết là  - trong Tông Huấn “Gaudete et Exultate – Vui Mừng và Hoan Lạc” – Ngài đã nói về ơn gọi của mọi người là “lớn lên để làm vinh danh Chúa”, đồng thời Ngài cũng tỏ ý muốn “nhắc lại lời mời gọi nên thánh theo một phương cách thực tiễn cho thời đại chúng ta – một thời đại vốn chất chứa nhiều rủi ro, thách đố và cơ hội”…Chính Công Đồng Vaticanô II “giúp chúng ta ý thức lại lời mời gọi này – lời mời gọi được gửi đến mỗi chúng ta”, đấy là “tất cả các Ki-tô hữu , dù trong hoàn cảnh hay bậc sống nào, cũng đều được Chúa kêu gọi, để mỗi người mỗi cách, vươn tới sự thánh thiện trọn hảo như Chúa Cha là Đấng trọn lành” [249]…

Và Ngài khai triển “lời mời gọi làm bạn với Chúa”...

+ Đức Thánh Cha cho biết “Điều mà Đức Giê-su muốn nơi mỗi người trẻ trước hết là làm bạn với Người…Và điều chúng ta cần làm là “phân định và khám phá ra” lời “mời gọi làm bạn”  ấy của Chúa…Đức Thánh Cha đã lấy lại câu hỏi quan trọng trong cuộc đối thoại giữa Đấng Phục Sinh và Simon Phêrô “Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không ?” (Ga 21, 16)…để giải thích ý muốn của Người : “Anh có muốn Thầy là bạn của anh không ?”… Và dĩ nhiên “sứ mạng mà Phêrô nhận lãnh để chăm sóc đoàn chiên của Đức Giê-su với tình yêu vô cầu này, với tình yêu bằng hữu này” cũng là để diễn tả cách trọn vẹn “lời mời gọi làm bạn với Chúa” [250]…

  

+ Và Đức Thánh Cha cũng muốn trình bày với người trẻ chúng ta một cuộc gặp gỡ khác nữa trong Tin Mừng mà Ngài gọi là “một cuộc gặp gỡ lạc điệu” – cuộc gặp giữa Đức Giê-su và chàng thanh niên giàu có…Không dài dòng về nội dung của cuộc gặp gỡ đó, nhưng Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến  sự việc là “ người bạn trẻ ấy  đã không cảm nhận được cái nhìn yêu thương của Chúa”  (x. Mc 10, 21)… Anh ta buồn rầu…sau những hăm hở ban đầu…vì anh không thể buông bỏ những  thứ anh đang sở hữu (x. Mt 19 , 22)…Anh ta đã bỏ lỡ cơ hội lẽ ra có thể hình thành một tình bạn tuyệt vời với Chúa…Và Đức Thánh Cha bảo rằng…sau cái cơ hội đã mất ấy – cơ hội mà Đức Giê-su âu yếm nhìn anh và chìa tay ra cho anh -   chúng ta chẳng biết thêm gì về anh nữa…Anh trở thành “vô danh” [251]…Đúng vậy – một sự “vô danh” tội nghiệp và mịt mù…

+ Bởi vì – như Đức Thánh Cha chia sẻ - “cuộc đời mà Đức Giê-su trao cho chúng ta là một chuyện tình – một câu chuyện của một cuộc đời muốn hòa quyện vào cuộc đời chúng ta và đâm rễ sâu trong mảnh đất của mỗi chúng ta” Và Đức Thánh Cha bảo rằng : “Cuộc đời ấy không phải là  một ơn cứu độ được lưu trong “đám mây” chờ được chúng ta tải xuống, cũng không phải là một “ứng dụng” mới chờ khám phá, hay một thực hành kỹ thuật thăng tiến tinh thần…Cuộc đời mà Chúa ban tặng chúng ta càng không phải là một “bản hướng dẫn”  giúp chúng ta học hỏi điều mới nhất” – Hoàn toàn không phải vậy, nhưng “ơn cứu độ là một lời mời gọi dự phần vào một câu chuyện tình đan kết với những câu chuyện của riêng mỗi chúng ta”…Câu chuyện tình và những đan kết ấy “sống động và muốn được sinh ra giữa chúng ta”…để chúng ta có thể “sinh hoa trái nơi chúng ta đang sống, như chúng ta LÀ…và với những người cùng sống quanh mỗi chúng ta” , bởi - chính vì như thế - mà Chúa đến để “gieo” và để “được gieo” trong lòng mỗi con người cũng như nơi toàn thể nhân loại [256]…Giáo huấn này của Đức Thánh Cha làm người viết nghĩ đến không ít những “ảo tưởng” về chính mình nơi nhiều Đấng Bậc trong Giáo Hội…Câu chuyện giữa chúng ta với Chúa phải là một “chuyện tình” nghĩa là được diễn tả cách rất tự nhiên qua mắt nhìn, miệng cười…và những trình bày về nhau có chiều sâu, có thâm tình…làm người khác nhận ra tình yêu của cả hai…chứ không phải những thao thao bất tuyệt…chẳng ăn nhập đâu vào đâu…Có vị chỉ lo moi móc những “chú giải”, những “chuyên môn” trong trình bày Lời Chúa mỗi khi chủ tế Thánh Lễ…Cộng đoàn góp ý là họ không thể hiểu chủ tế muốn trình bày thứ gì…liền bị chê : Quá kém…nên không đủ trình độ để hiểu !!! Đấy không thể là “chuyện tình” …

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

 

 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!