Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN “NHÌN VÀ CHẠNH LÒNG: HÀNH TRANG CỦA CON ĐƯỜNG CÁC MÔN ĐỆ THEO THẦY GIÊSU”…

  

Nhìn Chạnh Lòng là cảm nhận mà Đức Thánh Cha muốn chia sẻ với mỗi chúng ta đứng trước Lời Chúa ngày Chúa Nhật đầu tuần – tuần XV/ C này…

Đức Thánh Cha Phanxicô đã có kiểu nói mượn từ các cộng đoàn tín hữu tiên khởi để diễn tả việc đi theo Chúa : “các môn đệ của Con Đường”…

Con Đường” nào đây ? Đấy là chính Đức Giêsu Kitô nhập thể và nhập thế - tử nạn và phục sinh – trao ban sứ vụ…và về cùng Chúa Cha…

Và Đức Thánh Cha suy nghĩ về câu chuyện “Người Samaritanô nhân lành” (x. Lc 10, 25 – 37) với ba ý tưởng như sau:

Kitô hữu – người theo Đạo

Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta nhìn vào người Samaritanô trong Tin Mừng : ông đang “trên hành trình” – nghĩa là trên đường để thực hiện “kế hoạch riêng” và – để thực hiện kế hoạch đó – ông phải “đi đến một nơi xa”…Tuy nhiên, “người Samaritanô ấy không viện cớ, nhưng để cho mình sẵn sàng tham gia vào những gì xảy ra trên đường”…Những người “viện cớ” là  các “Đấng Bậc làm thầy” :  thầy tư tế và thầy Lêvi – những vị có trách nhiệm với tha nhân cả về tình người lẫn nghĩa vụ - thì “tránh qua bên kia mà đi” !!!

Dĩ nhiên Chúa không nói rõ lý do họ tránh…

Có thể là do họ muốn giữ luật thật nghiêm chỉnh : luật qui định là không được đụng chạm vào người ngoại giáo, nhất là dụng chạm vào xác chết…vì sẽ bị ô uế… cho nên tốt hơn cả là “tránh qua bên kia mà đi (!!!)!”…cho nó an toàn !!!

Người “nhìn thấy” và “chạnh lòng”…lại là một anh chàng bị liệt vào hạng  Dân Ngoại…và vô danh tiểu tốt…

 Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta : “Hãy suy nghĩ xem : chẳng phải – qua câu chuyện Tin Mửng dễ thương ấy – Chúa đang dạy chúng ta – Kitô hữu - người theo Đạo – Chúa dạy chúng ta “làm như người Samaritanô tốt lành” đó sao ?” Và Ngài tiếp : “Để nhìn về phía xa, để đến đích điểm cuối cùng của chúng ta, hãy chú ý đến các bước cần thực hiện - ở đây và bây giờ - để đến được đó”…

Ở đây và bây giờ” cũng là một chương trình truyền hình đang được trình bày…và là chương trình nhằm trân trọng những con người khốn cùng vì khuyết tật thể xác hay tinh thần, nhưng đã có thể tự vươn lên với sự giúp đỡ của người thân hay những bàn tay có sức quanh mình…Thiết tưởng thỉnh thoảng các Đấng Bậc và những người con cái Chúa cũng nên theo dõi những chương trình như thế để tập “nhìn thấy” “chạnh lòng”…

Đức Thánh Cha gợi lại kiểu nói thời các Kitô hữu tiên khởi – “những người đi theo Con Đường”  (x.Cv 9,2) – để nói với chúng ta rằng : “Rất giống người Samaritanô, người tín hữu biết rằng mình đang trong cuộc hành trình, mình là một người lữ hành, là người chưa đến đích, nhưng muốn học hỏi mỗi ngày, bằng cách bước theo Chúa Giêsu, Đấng đã phán “Ta là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6)…”Ta là Đường”…và người đi theo được coi là “môn đệ của Con Đường”…Dĩ nhiên là  như Thầy của mình, “trên đường đi, người môn đệ cũng sẽ gặp gỡ mọi người, chữa lành bệnh tật, viếng thăm các làng mạc và thành phố”…

Nhìn và hiểu đúng thực tế

Và – như Đức Thánh Cha gợi ý – “người môn đệ của Con Đường” phải cố gắng để “ngày càng trở nên phù hợp hơn với suy nghĩ và hành động của Thầy mình” – nghĩa là “nghĩ” và “làm” như Thầy và theo giáo huấn của Thầy…Nghĩ và làm trong việc “nhìn thấy” : mở to đôi mắt với “thực tế” của những gì ở quanh mình… “chứ không khép kín một cách ích kỷ trong vòng suy nghĩ của chính mình”…Trái với trạng thái sống Đạo mù mờ kiểu tư tế và Lêvi trong câu chuyện Tin Mừng, Lời Chúa muốn chúng ta “ học để nhìn thấy, nghĩa là hướng dẫn mỗi chúng ta hiểu đúng về thực tế, ngày từng ngày, vượt qua những định kiến và chủ nghĩa giáo điều”… Ngay khi “nhìn thấy”…thì việc kế tiếp là “chạnh lòng thương” – nghĩa là “chú ý đến người khác, đặc biệt là những người đau khổ, những người đang gặp khó khăn và can thiệp như người Samaritanô tốt lành – anh đã dừng lại bên nạn nhân…chứ không tránh đi ”…

Đừng chỉ dừng lại ở việc nhận ra lỗi của mình, nhưng hãy chạnh lòng thương

Đức Thánh Cha dạy rằng : “Đứng trước dụ ngôn này của Phúc Âm, có thể xảy ra là chúng ta đổ lỗi cho người khác hoặc tự trách mình : chỉ tay về phía người khác và so sánh họ với Thầy tư tế hoặc Thầy Lêvi hay thậm chí là tự trách bản thân, kể lể về bao nhiêu lần mình thiếu quan tâm chú ý đến những người quanh mình”…Và Đức Thánh Cha đề nghị một cách rèn luyện bản thân khác không tự trách và cũng chẳng lên án bất cứ ai, nhưng là xin Chúa giúp và bản thân quyết cố gắng để “vượt qua sự thờ ơ ích kỷ và đi theo Con Đường…Chúng ta hãy xin Người giúp chúng ta biết nhìn thấychạnh lòng thương những người chúng ta gặp trên đường đi, bởi đấy là một ân sủng…

Chạm vào người đau khổ

Và cuối cùng – qua trải nghiệm hướng dẫn đời sống thiêng liêng – Đức Thánh Cha nêu lên một số câu hỏi giúp chúng ta “thực tế” hơn trong gặp gỡ với anh chị em khốn cùng trên đường đời và ở chung quanh mỗi chúng ta :

-Hãy cho tôi biết – khi trợ giúp – bạn có chạm vào tay người anh chị em của mình không?

-Bạn có nhìn vào mắt họ không ?

“Nếu khi bạn trợ giúp mà không đụng chạm đến thực tế, không nhìn vào mắt người khốn cùng, thì việc trợ giúp ấy…là để dành cho bạn chứ không phài là dành cho người anh chị em yêu quý ấy…” Nghĩa là bạn “thí” chứ không yêu !!!

Đức Thánh Cha xin Đức Maria đồng hành với chúng trên hành trình tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng, chỉ cho chúng ta Con Đường…và giúp chúng ta trở thành “môn đệ của Con Đường”…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!