Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN VỀ “NGỌN LỬA CHỨNG TÁ”…

 

 

Ngọn lửa chứng tá” ấy được Đức Thánh Cha thắp lên qua giáo huấn của Ngài nhân trích đoạn Tin Mừng được Giáo Hội công bố ngày Chúa Nhật đầu tuần – tuần XX/C – trích đoạn trong thánh sử Luca, chương 12, 49 – 53…

Trên hành trình rao giảng cùng với các môn đệ, Đức Giêsu tâm tình : “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên !” ( Lc 12, 49)…

Và Đức Thánh Cha đưa ra hai câu hỏi : - Đức Giêsu nói về thứ lửa nào ở đây ? – Ngọn lửa Đức Giêsu nói đến có ý nghĩa nào đối với chúng ta hôm nay ?

Đức Thánh Cha quảng diễn : Đức Giêsu mang Tin Mừng vào trần gian – Tin Mừng về Tinh Yêu của Thiên Chúa dành cho từng người một trong chúng ta…Và – với Người – Tin Mừng như một ngọn lửa, bởi “nó là một sứ điệp mà khi bùng lên trong lịch sử, nó sẽ đốt cháy trạng thái cân bằng cũ của cuộc sống, thách thức chúng ta thoát ra khỏi chủ nghĩa cá nhân, vượt thắng sự ích kỷ, thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết để đem lại sự sống mới của Đấng Phục Sinh”…Và – một cách quả quyết – Đức Thánh Cha cho rằng : “Tin Mừng không để yên mọi thứ như hiện tại, nhưng khơi gợi sự thay đổi mời gọi sự hoán cải. Nó không tạo ra một nền hòa bình thân mật giả tạo, nhưng đốt lên sự bồn chồn khiến chúng ta lên đường, thúc đẩy chúng ta mở lòng ra với Thiên Chúa  và với anh chị em chúng ta”…Và – cũng giống như lửa – “Tin Mừng sưởi ấm chúng ta bằng tình yêu của Thiên Chúa, đốt cháy lòng ích kỷ của chúng ta, soi sáng những mặt tối của cuộc đời, đánh tan những thần tượng giả tạo làm chúng ta bị nô lệ”…

Được nung nấu bởi ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa và nhằm làm cho ngọn lửa tình yêu ấy bùng lên trên mặt đất trần gian và thế giới của con người này,  Đức Giêsu chấp nhận “tiêu hao chính mình, yêu thương đến cùng, đến cái chết và chết trên thập giá” (x. Pl 2,8)…

Đức Thánh Cha nói đến việc “Đức Giê-su được đầy tràn Thanh Thần – Đấng được so sánh với lửa, với ánh sáng và sức mạnh” , và nhờ được đấy tràn Thánh Thần, “Người bày tỏ khuôn mặt của Thiên Chúa và mang lại sự tràn đầy cho những người bị coi là hư mất, Người phá bỏ rào cản nhằm đẩy anh chị em chúng ta ra bên lề, Người chữa lành vết thương thể xác và linh hồn, Người canh tân một kiểu tôn giáo chỉ chú trọng đến các thực hành bề ngoài”…Và vì thế, ngọn lửa Thánh Thần nơi Người “sẽ làm thay đổi và thanh luyện”…

Và Đức Thánh Cha  đi đến câu hỏi : “Vậy những lời này – Thầy đã đến đem lửa vào mặt đất, và Thầy ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên(Lc 12,49) – có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta ?”…

Đức Thánh Cha dạy  rằng : Những lời giáo huấn ấy của Chúa “mời gọi chúng ta nhóm lên ngọn lửa đức tin…để nó không trở thành một thực tại thứ yếu, hay một phương tiên cho lợi ích cá nhân, và tạo cho chúng ta một nơi ẩn trú an toàn trốn khỏi những thách đố của cuộc sống và khỏi sự dấn thân trong Giáo Hội và xã hội”…Và Đức Thánh Cha trích ý tưởng của một thần học gia về đức tin : “Đức tin vào Chúa đảm bảo cho chúng ta, nhưng không phải như chúng ta muốn, nghĩa là…không phải để đạt được sự mê mệt trong ảo tưởng hoặc sự thỏa mãn dễ chịu, nhưng là để giúp chúng ta hành động”…Tóm lại Đức Thánh Cha dạy rằng : Đức tin không phải là một “bài hát ru” vỗ về để chúng ta đễ chìm vào giấc ngủ…Hoàn tòan không là như thế, ngược lại “đức tin là ngọn lửa, ngọn lửa thắp sáng để chúng ta luôn tỉnh thức và sẵn sàng…ngay cả trong đêm!”…

Đi từ thực tại ấy, Đức Thánh Cha tiếp tục giúp chúng ta “những tự vấn” ở mỗi cuối ngày sống : “Tôi có say mê Tin Mừng không ? Tôi có thường xuyên đọc Tin Mừng không ? Tôi có mang Tin Mừng theo mình không ? Đức tin mà tôi tuyên xưng và cử hành đặt tôi trong tình trạng bình yên tự tại hay đốt lên nơi tôi ngọn lửa chứng tá ?”…

Đấy là những tự vấn cá nhân, nhưng – trong tư cách là cộng đoàn, là Giáo Hội – chúng ta cũng phải đặt vấn đề : “Trong cộng đoàn của chúng ta – Giáo Phận, Giáo Xứ, Nhà Dòng – ngọn lửa Thánh Thần có làm bùng lên lòng say mê cầu nguyện và bác ái, niềm vui đức tin…hay chúng ta tự co mình lại trong sự mệt mỏi và thói quen, với khuôn mặt ủ rũ, than thở trên môi và nói hành mỗi ngày?”…

Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta cẩn trọng để suy nghĩ và thật lòng để tự trả lời với chinh mình cách nghiêm túc  “những tự vấn”  căn bản  ấy…nhằm mục đích cải thiện từng ngày hầu chính chúng ta – qua đời sống đức tin và “được thắp lên bởi ngọn lửa tình yêu của Chúa” – “chúng ta cũng muốn “ném lửa” vào thế giới, mang ngọn lửa tình yêu Chúa đến cho mọi người…để mỗi người có thể khám phá ra sự dịu dàng của Chúa Cha và cảm nghiệm niềm vui của Chúa Giêsu, Đấng mở rộng trái tim và làm cho cuộc sống nên tươi đẹp”…

Nghĩa là mỗi người tin Chúa, mỗi người có Đạo phải là “ngọn lửa chứng tá” trong từng ngày sống của mình…

 

Để kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hướng về Đức Maria :

Chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh về điều này : xin Mẹ - Đấng đã đón nhận ngọn lửa Thánh Thần  trong  biến cố Hiện Xuống giữa các Tông Đồ Chúa – xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta”…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!