Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
CHUYỆN MỖI TUẦN – “NHỮNG YẾU TỐ CỦA PHÂN ĐỊNH – SỐNG THÂN MẬT VỚI CHÚA: CẦU NGUYỆN”…

 


Chúng ta qua bài giáo lý III về PHÂN ĐỊNH được Đức Thánh Cha nói đến trong buổi tiếp kiến chung ngày 28/9/2022 tại Quảng Trường thánh Phêrô…

Và Đức Thánh Cha giúp chúng ta một phương thế căn bản để có được một sự phân định nền tảng và sáng suốt, đấy là cầu nguyện

 Đức Thánh Cha cho biết : Việc cầu nguyện thì không chỉ đơn thuần là viêc luyện tập trí tuệ, nhưng “bao gồm cả cảm xúc và trái tim…” Cầu nguyện giúp chúng ta gắn kết với Chúa và ngày càng tin tưởng khi chúng ta nhận ra rằng : một khi đã hiểu và đón nhận thánh ý Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của minh”…

Chúng ta đi vào bài giáo lý của Đức Thánh Cha với sáu điểm dừng :

+Kinh nguyện giúp cho sự phân định tâm linh

Đức Thánh Cha cho biết : Bí quyết của cuộc sống các thánh là sự thân mật với Chúa và tin tưởng vào Người

Việc sống thân mật với Chúa và sẵn sàng trao đổi với Chúa cách đơn sơ, thân tình giúp các thánh – và mỗi người chúng ta – lướt thắng được sợ hãi hoặc nghi ngờ về ý định của Thiên Chúa

+Phân định không có nghĩa là hoàn toàn chắc chắn

Tại sao ? Bởi vì phân định liên hệ đến cuộc sống, và cuộc sống thì không luôn luôn hợp lý, ngược lại nó có nhiều khía cạnh không cho phép chúng ta đóng kín trong một loại ý tưởng – nghĩa là cuộc sống luôn có mặt này mặt kia buộc chúng ta phải suy nghĩ, phải trao đổi với Chúa trong cầu nguyện, phải trao đổi với những người đã từng có những trải nghiệm để học hỏi…và quyết định…Đức Thánh Cha nhắc đến trải nghiệm của thánh Phaolô diễn tả khá cụ thể thân phận con người nơi mỗi chúng ta : “Tôi không làm điều thiện mà tôi muốn, nhưng tôi làm điều ác mà tôi không muốn” (Rm 7,19)…Đức Thánh Cha nhắc : Chúng ta không phải chỉ là lý trí, không phải những bộ máy…và vì thế nghĩ rằng nhận lãnh những chỉ thị để thi hành thôi thì không đủ, bởi vì sẽ có không it những chướng ngại, cho nên chúng ta cần có những trợ giúp của Ơn Chúa, của những người chung quanh…để có được một quyết định ý nghĩa…và phù hợp

+Cám dỗ nghi ngờ Thiên Chúa

Đức Thánh Cha – qua câu chuyện Chúa trừ tà trong Tin Mừng thánh sử Marcô (1,21-28) – quảng diễn  việc Chúa giải thoát một người bị quỷ ám, giải thoát anh ta khỏi hình ảnh giả dối về Thiên Chúa mà Satan gợi lên, hình ảnh của một Vị Thiên Chúa không muốn chúng ta được hạnh phúc…Quỷ cũng vẫn làm điều này cho chúng ta trong hôm nay bằng cách làm cho chúng ta vẫn nghĩ và  vẫn tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng lại nghi ngờ Người, cho rằng Người không muốn chúng ta hạnh phúc…Tứ đấy, có những người nghĩ rằng nếu coi trọng đề nghị của Chúa, coi trọng điều Chúa muôn chúng ta thực hiện…thì sẽ làm hỏng chính đời của mình, những ước vọng và khát vọng của chúng ta sẽ bị cầm hãm…Chúng ta thấy mình bị dằn vặt bởi ẩn sâu trong chính mình là những suy nghĩ cho rằng Chúa đòi hỏi chúng ta thái quá, và như thế cũng có nghĩa là Chúa không yêu thương chúng ta !

+Gặp Chúa sẽ trở nên vui tươi

Đức Thánh Cha quả quyết : Chúa Giêsu không bao giờ “bắt” bạn phải theo Người. Người cho bạn biết nhiều điều, nhưng lại để bạn được tự do chọn lựa trước những điều Chúa cho mỗi người chúng ta được biết…Để minh họa cho điều này, Đức Thánh Cha nhắc lại câu chuyện về chàng thanh niên giàu có đến với Chúa Giêsu với câu hỏi : “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được sống đời đời?” (Mt 19, 17)…Và anh ta đã “buồn rầu bỏ đi” bởi anh  không thể buông bỏ những gì anh đang sở hữu…Đức Thánh Cha thêm đôi ba nét để chúng ta nhìn ra chính mình nơi chàng thanh niên : Anh ta là một thanh niên biết quan tâm, có tài tháo vát và cũng khá là nhạy bén đứng trước những điều thiện hảo, bằng chứng là anh ta đã có sáng kiến đến gặp Đức Giêsu…với ước muốn Người chỉ đường dẫn lối để anh “hoàn thiện” hơn. Thế nhưng – vì không thể vượt qua được những trở ngại từ chính bản thân mình, anh đã rời xa Người trong “buồn sầu”…Và Đức Thánh Cha cảnh giác chúng ta: “Khi chúng ta rời xa Chúa, chúng ta ở lại với một điều gì đó buồn sầu, một điều gì đó tôi tệ trong lòng”…

+Không dễ dàng khi thực hiện phân định

Với tất cả kinh nghiệm của sự từng trải trong mọi mặt - tinh thần cũng như con người – Đức Thánh Cha lưu ý chúng ta: Phân định điều đang diễn ra trong lòng mỗi chúng ta không bao giờ là điều dễ dàng…do bởi những vẻ bề ngoài lửa đảo…Cho nên sự thân mật với Thiên Chúa có thể từ từ giải tỏa những nghi ngờ và sợ hãi, đồng thời giúp cuộc sống chúng ta luôn biết đón nhận ánh sáng dịu dàng của Chúa…Và – để có thể phân định cách rõ ràng – chúng ta cần đến với Chúa, mở lòng ra với Người…để Người đi vào lòng chúng ta, giúp chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Người…Đấy cũng là lúc chúng ta có thể phân định: khi nào là Chúa Giêsu và những ước muốn của Người nơi chúng ta, khi nào chỉ là chúng ta thôi cùng với những suy nghĩ, tính toán của chính mình…

+Ơn sống trong tương quan tình bạn với Chúa

Và cuối cùng – để giúp có được sự hổ trợ của Chúa trong phân định của từng người – Đức Thánh Cha mong ước : Hãy cầu xin để được ơn sống trong tương quan tình bạn với Chúa…Ngài lập lại câu chuyện trong Linh Thao của thánh Inhaxiô (Linh Thao, 53) về một tu sĩ đã có tuổi có nhiệm vụ coi cổng của nhà Dòng…Vị tu sĩ ấy hễ có dịp đi ngang nhà nguyện…thì thể nào cũng bước vào, nhìn lên Nhà Tạm và mỉm cười nói : “Con chào Chúa”…Bấy nhiêu thôi, nhưng là tất cả … bởi lời chào ấy diễn tả sự gần gũi, mối thâm tình với Đức Giêsu như huynh đệ, như bằng hữu…

Và Đức Thánh Cha kêu gọi : Đó là một ơn – ơn sống thâm tình với Chúa – mà chúng ta phải cầu xin cho nhau, bởi khi đã thật sự nặng lòng với nhau…thì – vì nhau – chúng ta sẽ chọn tất cả những gì vừa với khả năng riêng của mình đồng thời làm hài lòng Chúa và mưu ích cho anh chị em quanh mình…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!