Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
CHUYỆN…


 

Dĩ nhiên là chuyện nhà Đạo rồi…và ở ngoài  chương mục “Chuyện mỗi tuần” của người viết…

Cũng đương nhiên là chuyện lớn và mới nhất: đấy là Ban Thường Vụ và Các Ủy Ban trực thuộc HĐGM.VN nhiệm kỳ 2022 – 2025 vừa được Đại Hội HĐGM.VN lần thứ 15 -  thay mặt cho Cộng Đồng Dân Chúa tại Việt Nam  - chọn lựa và trao sứ vụ của nhiệm kỳ mà các Đấng Bậc tân cử phải gánh vác…

Chuyện này thì chắc chắn là được giới “đạo dức Nhà Thờ” nắm rất vững…Tuy nhiên người viết vẫn muốn kể lại CHUYỆN như là CHUYỆN…bởi thấy thương quá là thương lớp trẻ hôm nay – rất nhạy bén với mọi thứ mới mẻ và đổi thay từng ngày trong xã hội -  nhưng lại không mấy biết đến chuyện nhà Đạo lớn cũng như nhỏ vẫn xảy ra trong lòng Giáo Hội tại Việt Nam này…dù các em đã từng có một tuổi thơ rất đẹp với những sinh hoạt Nhà Thờ, nhưng khi vào đời…thì bị lãng quên…Các em lãng quên do phải bươn chải học hành và mưu sinh…Giáo Xứ gia đinh lãng quên vì không còn nhìn thấy các em ngày hai buổi rất siêng ở Nhà Thờ Xứ…và – bước đến thời gian đẹp nhất của Tuổi Thanh Xuân – thì lại bị bỏ mặc cho những chèo kéo, những đuổi đeo của Thần Xấu dưới muôn dạng muôn vẻ, muôn mầu muôn sắc…hoàn toàn không đen nhẻm, tai dỏng nhọn, mắt láo liên, nanh trắng nhỡn…như vẫn được mô tả thủa mài đũng các lớp Giáo Lý tại Giáo Xứ, ngược lại tất cả đều rất ngọt ngào, rất chuẩn mực, đa sắc mầu…và vô cùng hấp dẫn…khiến các em lúc nào cũng “tưởng như thật” !!!

Người viết xin được vào thẳng những chức danh Ban Th      ường Vụ và các Ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2025 :

Ban Thường Vụ :

Chủ tịch        : Đức  TGM Giuse Nguyễn Năng –

Phó Chủ tịch : Đức TGM  Giuse Vũ Văn Thiên –

Tổng Thư ký : Đức GM  Giuse Đỗ Mạnh Hùng –

Phó Tổng Thư ký: Đức GM Louis Nguyễn Anh Tuấn –

Các Ủy Ban :

1/ UB Giáo Lý Đức Tin

Ct : Đức GM Gioan Đỗ Văn Ngân –

2/ UB Kinh Thánh

Ct : Đức GM Vinh sơn Nguyễn Văn Bản

3/ UB Phụng Tự

Ct : Đức GM Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

4/ UB Nghệ Thuật Thánh

Ct : Đức GM Mathêô Nguyễn Văn Khôi

5/ UB Thánh Nhạc

Ct : Đức GM Aloisiô Nguyễn Hùng Vị -

6/ UB Loan Báo Tin Mừng

Ct : Đức GM Đaminh Hoàng Minh Tiến – Sđt  

7/ UB Giáo sĩ – Chủng sinh

Ct : Đức GM Giuse Đỗ Quang Khang – Sđt   

8/ UB Tu sĩ

Ct : Đức GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm –

9/ UB Giáo Dân

Ct : Đức GM Giuse Trần Văn Toàn –

10/ UB Truyền thông – Xã hội

Ct : Đức GM Giuse Nguyễn Tấn Tước –

11/ UB Giáo dục Công giáo

Ct : Đức GM Phêrô Huỳnh Văn Hai –

12/ UB Mục vụ  Giới Trẻ - Thiếu Nhi

Ct : Đức GM Phêrô Nguyễn Văn Viên  -

13/ UB Văn hóa

Ct :  Đức GM Giuse Đặng Đức Ngân –

14/ UB Công lý – Hòa bình

Ct : Đức GM Giuse Nguyễn Đức Cường –

15 / UB Mục vụ Gia Đình

Ct : Đức GM Đaminh Nguyễn Văn Mạnh –

16 / UB Bác ái Xã Hội – Caritas

Ct : Đức GM Tôma Vũ Đình Hiệu –

17/ UB Mục vụ Di Dân

Ct : ĐỨC TGM  Nguyễn Chí Linh –

18/ Văn phòng Mục vụ Đối thoại Đại kết và Liên tôn

Đảm trách : Đức GM Giuse Châu Ngọc Tri –

19/ Hội Thừa sai Việt Nam 

Đảm trách : Đức GM Anphong Nguyễn Hữu Long –

Như vậy là chúng ta có Ban Thường Vụ, 17 Ủy ban, 2 Văn phòng…với tất cả là 22 Vị Tổng Giám Mục và Giám Mục đảm trách – nghĩa là đầy đủ mọi thứ ban bệ cho nhiệm kỳ mới đã sẵn sàng ở bệ phóng…

Người viết chỉ là vì rất mong  sao bà con tín hữu – đặc biệt các bạn trẻ - có thể có điều kiện để gặp gỡ các Đấng, các Bậc khi cần, bởi bước vào một Tòa Giám Mục của một Địa Phận – với rất nhiều người – vẫn còn là một “thế giới khá là huyền bí” và gây nhiều ngần ngại…Thậm chí có Tòa Giám Mục khang trang với khung biển hùng vĩ : Trung Tâm Mục Vụ, nhưng lại kín cổng cao tường với những khóa huấn luyện của HĐ Mục vụ các Giáo Xứ, Giáo Lý viên, Ca viên…trong Giáo Phận chi vì một nỗi sợ : sợ bẩn Nhà Vệ Sinh, sợ hư hao các đường ống dẫn nước…Ngày nay hầu như Giáo Phận nào cũng đã có Trung Tâm Mục Vụ tầm cỡ - điều lý thú là có vẻ như Trung Tâm của Giáo Phận nào xây dựng sau…thì càng bề và thế hơn…Chỉ ước mong sao Giáo Phận sẵn lòng để cho các sinh hoạt mục vụ của Giáo Phận được tận dụng mọi diện tích bề và thế ấy…Thậm chí cũng có thể dành không gian cho khách vãng lai tại các Thành Phố lớn có các điều kiện thuận lợi cho việc ăn/ở để chữa bệnh hay nghỉ ngơi…Ngày xưa khi vào Sài-gòn mổ tiền liệt, người viết đắng đót nghe anh em than thở : Cậu vào đây chữa bệnh, anh em trong này đón tiếp…Anh em có dịp ra ngoài đó…muốn nghỉ ngơi vài ngày để tắm biển, không biết liên lạc với ai !!!

Nhu cầu chữa bệnh hay nghỉ ngơi…chỉ là chuyện nhỏ… bên cạnh những hoạt động mục vụ lớn lao hơn nhiều như Giới Trẻ, Giáo Lý viên, Ca Đoàn, Hội Đồng Mục Vụ, các Khóa chuyên môn về kỹ năng, về sinh hoạt, về Truyền Giáo…cần được các Giáo Phận cập nhật và giúp chia sẻ, thậm chí huấn luyện thường xuyên…để công cuộc giới thiệu Chúa gần gũi với nhịp sống của bà con các giới ngày càng khát khao được biết nhiều hơn, đi nhiều hơn, hiểu nhiều hơn…Không nắm được xu thế thời đại và khát vọng của lòng người…thì những ban và bệ của nhiệm ký nào cũng chỉ là thế thôi …

Có những vấn đề đã cũ lắm rồi…và người viết ngạc nhiên…là cho đến nay…sao nó “vẫn còn đó”…Hôm trước có việc đi với một anh tài xế…Sau nhiều câu chuyện trao đổi với nhau, anh ngần ngừ thưa chuyện : “ Khi nào có dịp hội họp, xin Cha thưa với quý Cha có trách nhiệm là ngày xưa, thời bị lùa đi kinh tế mới, khá nhiều gia đình sinh con…rồi hoặc tự tay rửa tội cho con, hoặc nhờ một ai đó đổ nước…hoàn toàn với niềm tin con mình thuộc về Chúa, thuộc về Giáo Hội…Nay con cái lớn rồi và đã qua nhiều thế hệ, đồng thời cuộc sống luôn phải bươn chải, nay đây mai đó…Khi có chuyện đến với các Đấng Bậc…thì bị hoạnh họe…rất nhiều thủ tục…mà gia đình cảm thấy bất khả…” Người viết ngạc nhiên…Đây là những chuyện của “thời tem phiếu”…mà còn để dây dưa mãi đến “thời công nghệ 4.0” này thì quả thực là… “không tưởng” !!! Và còn biết bao chuyện “không tưởng” như thế vẫn xảy ra đây đó khiến những công trình xây dựng thì bề và thế, nhưng chỉ là để thỏa mãn những “khát vọng nhân gian, khát vọng người phàm”…chứ chẳng nhằm phục vụ ai…

Còn Chúa thì vẫn cứ mãi  không ngớt lên tiếng : “Con Người đến để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc nhiều người” (Mt 20,28)

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!