Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
CHUYỆN MỖI TUẦN – BÀI GIÁO LÝ X VỀ PHÂN ĐỊNH – ĐỀ TÀI : “ SỰ CHUẨN XÁC CỦA NHỮNG CHỌN LỰA TỐT LÀNH”…

 

Bài giáo lý này đã được Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung diễn ra tại Hội trường Phaolô VI sáng thứ tư ngày 7/12…

Bài giáo lý được bắt đầu với một trích đoạn trong sách Huấn Ca:

Kính sợ Đức Chúa khiến tâm hồn sung sướng,

cho con người được hoan hỷ mừng vui

và an khang trường thọ.

Ai kính sợ Đức Chúa sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp,

ngày lâm chung, họ sẽ được hưởng phúc lành.

[…]

Lòng kính sợ Đức Chúa là tuyệt đỉnh của khôn ngoan,

mang lại bình an và sức khỏe dồi dào.

[…]

Ai kiên trì chịu đựng một thời gian,

Thì cuối cùng niềm vui sẽ bừng lên cho người ấy. (Hc 1,12-13.18-23)

Và Đức Thánh Cha vào đề ngay sau khi có lời chào dành cho tất cả mọi người : “Trong tiến trình phân định, điều quan trọng là cần phải lưu ý đến giai đoạn ngay sau khi quyết định được dưa raVà Ngài giải thích : “ Nghĩa là , khi cần phải đưa ra một quyết định, tôi phải làm cuộc phân định :  xem xét những thuậnnhững nghịch [có thể có trong quyết định này], những cảm nhận [trong tâm hồn mình]cầu nguyện [nhằm trình thưa với Chúa về quyết định của mình và xin Người chỉ dẫn con đường phải theo]… Rồi sau khi hoàn tất tiến trình này và đưa ra quyết định, thì bước tiếp theo là chúng ta phải chú ý xem các dấu chỉ xác nhận hoặc những dấu chỉ phủ nhận [đối với] quyết định đó. Bởi vì – trong cuộc sống – có rất nhiều quyết định không tốt, và có những dấu chỉ phủ nhận quyết định đó thay vì xác nhận nó là tốt”…


· Điểm dừng 1: Sự bình an lâu dài

Theo Đức Thánh Cha thì “yếu tố thời gian là một tiêu chí  cơ bản để nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa giữa nhiều tiếng nói khác” … Và Ngài cho chúng ta biết rằng “sự bình an lâu dài” cảm nhận được nơi chính bản thân mình sau khi mình đã có thể dưa ra được một quyết định… là một dấu chỉ tốt cho thấy quyết định ấycon đường mình đã chọn lựa là tốt đẹp… Và “ sự bình an ây mang lại hài hòa, hiệp nhất, nhiệt thành, sốt sắng”… ”Kết quả là “bạn bước ra khỏi tiến trình tốt hơn khi bạn bước vào”… Và Đức Thánh Cha có một ví dụ rất gần gũi để giúp chúng ta hiểu được điều này: “Chẳng hạn tôi quyết định dành thêm nửa giờ nữa để cầu nguyện, và sau đó, tôi nhận thấy rằng tôi sống tốt hơn vào những thời gian khác trong ngày: tôi thanh thản hơn, bớt lo lắng hơn, tôi thực hiện công việc của mình cách tận tâm và thích thú hơn, ngay cả mối quan hệ của tôi với một số người khó tính cũng trở nên dễ dàng hơn…Đấy là những dấu chỉ quan trọng cho thấy quyết định được tôi đưa ra là đúng đắn”… Và Đức Thánh Cha quả quyết: “Sự tốt lành của một chọn lựa mang lại lợi ích cho mọi lãnh vực khác trong đời sống chúng ta và đấy  cũng là sự tham dự của mỗi chúng ta trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa


· Điểm dừng 2 – Áp dụng thực tế

Áp dụng thực tế”  này… đúng ra không là một điểm dừng, nhưng là một khởi đầu cho một nội dung khác, tuy nhiên người viết vẫn muốn đánh dấu cho việc “áp dụng thực tế” này là vì… sẽ có những điểm dừng đi theo nhằm khai triển giáo huấn của Đức Thánh Cha… Ở “áp dụng thực tế” này, Ngài dặn dò chúng ta là “có thể có một số khía cạnh quan trọng giúp đọc thời gian ‘hậu quyết định’… và đấy được xem như là sự xác nhận cho quyết định đã được đưa ra”… Và , thưa các bạn, Đức Thánh Cha nhắn nhủ chúng ta: “Thời gian sẽ là yếu tố xác nhận xem quyết định của tôi có thực sự tốt lành hay không”… Sau đây là những ứng dụng giúp chúng ta hiểu sâu xa hơn về những khía cạnh đã từng có dịp đề cập đến trong loạt bài giáo lý về Phân Định này…


· Điểm dừng 3 – Từ lòng biết ơn

Qua chỉ dẫn của Đức Thánh Cha thì… ”khía cạnh đầu tiên [là phải xem xem] liệu quyết định của chúng ta có được coi như là một dấu chỉ cho thấy rõ là quyết định ấy nhằm để đáp lại tình yêulòng quảng đại của Chúa dành cho tôi hay không”… Và điều mà chúng ta phải quan tâm là quyết định ấy không phát xuất từ  “sự sợ hãi, từ mối đe dọa trong cảm nhận của mình hay từ những ràng buộc này kia, nhưng là từ lòng biết ơn với điều tốt lành đã nhận được – điều tốt lành thúc đẩy trái tim [của chúng ta] ao ước được sống mối tương quan với Chúa cách quảng đại”…

Và Đức Thánh Cha cho biết “một yếu tố quan trọng khác là ý thức về sự cảm nhận vị trí của mình trong cuộc sống” – vị trí ấy mang lại cho chúng ta “sự thanh thảnvì thấy rõ đấy đúng là vị tri của mình, và “cảm nhận mình là thành phần của kế hoạch lớn hơn mà chính mình muốn góp phần vào”… Tất cả những cảm nhận đó đưa chúng ta đến với với lòng biết ơn vì “những tốt lành chúng ta đã lãnh nhận”… Đức Thánh Cha đã gợi hứng về “hai tiêu điểm nơi hình elip của hai hàng cột Bermini ở Quảng trường thánh Phêrô”… để nói với chúng ta về việc chúng ta có thể “tìm thấy được điều mà mình đang tìm kiếm khi ngày sống của mỗi chúng ta có trật tự hơn, mình càng ngày càng có sự phối hợp cách hài hòa những sở thích nơi chính mình, và thiết lập được cho mình một thứ tự ưu tiên đúng đắn về những điều quan trọng… để rồi bản thân mình thấy mình có khả năng sống tất cả những điều đó cách nhẹ nhàng…khi đối diện với những khó khăn gặp phải bằng một năng lượng sức mạnh đổi mới của linh hồn”… Và, thưa bạn, đấy là “dấu hiệu cho thấy lựa chọn của bạn đưa ra là tốt lành”…

Người viết rất muốn có cho bạn thêm vài ba chi tiết khi Đức Thánh Cha mượn hình ảnh hai hàng cột Bermini… để trình bày hình dung của Ngài…

 

Hai hàng cột ấy tất cả là 248 cây cột do kiến trúc sư danh tiếng Lorenzo Bermini (1598 – 1680) thời Đức Giáo Hoàng Alexandre VII thiết kế…Kiến trúc ấy như thể một vòng tay mờ không những ôm lấy Quảng trường thánh Phêrô…mà còn như muốn ôm lấy cả thành phố Roma, ôm cả nhân loại… và làm cho không gian ấy trở thành một không gian thần thánh, làm cho Vatican thành một thế giới hoàn toàn khác với các quảng trường, các cung điện khác trên thế giới…


· Điểm dừng 4: Giữ được sự tự do

Đức Thánh Cha nói đến một dấu hiệu khác giúp xác nhận quyết định của chúng ta là một quyết định tốt, đó là “giữ được tự do đối với những gì mình đã quyết định”… Nghĩa là sao? Nghĩa là khi cần thiết thì ta vẫn “sẵn sàng để đặt lại vấn đề về quyết định ấy, thậm chí còn có thể từ bỏ nó khi gặp những trường hợp gây mâu thuẫn, cố gắng để tìm thấy nơi chúng một sự chỉ dạy nào đó từ Chúa”… Và sống được như thế chứng tỏ chúng ta “tự do, không bị dính bén”… Bởi – như Đức Thánh Cha nhắc nhở - “tính chiếm hữu là kẻ thù của điều thiệngiết chết tình cảm”…

Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển về điểm dừng “Giữ được sự tự do” này: “Chúng ta chỉ có thể yêu trong tự do”… và cũng “vì lý do này mà Chúa đã tạo dựng chúng ta tự dotự do ngay cả trong việc chúng ta có thể nói “không” với Người”… Và ai ai trong chúng ta cũng cảm nhận rất rõ: tự do vốn là món quà tốt nhất Thiên Chúa ban nhưng không cho chúng ta… Nên khi tự nguyện dâng lại cho Thiên Chúa món quà quý giá ấy, chúng ta tự nguyện đặt để cuộc sống mình trong “bàn tay nhân từ của Người” – Và Kinh Thánh gọi sự tự nguyện ấy là “lòng kính sợ Thiên Chúa – nghĩa là lòng tôn kính Người”… Thiên Chúa không làm chúng ta sợ hãi, nhưng “tôn kính là một điều kiện không thể thiếu để đón nhận sự Khôn Ngoan”  (x. Hc 1 , 1 – 18)…Và Đức Thánh Cha  muốn chúng ta nhìn thấy “con người tự do” nơi thánh Phaolô: “Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4,12 – 13)… ”Con người tự do”  ấy – trong mọi hoàn cảnh -  “khi mọi sự diễn ra tốt đẹp cũng tạ ơn Chúa,  khi mọi sự diễn ra không mất tốt đẹp… cũng tạ ơn Chúa, và tiếp tục bước đi”…

Theo Đức Thánh Cha thì việc nhận ra sự tự do như thế trong cuộc sống mình “là một điều cần thiết để có được một quyết định đúng đắn và đảm bảo cho chúng ta những gì chúng ta không thể kiểm soát hoặc dự đoán được trong đời mình : chẳng hạn vấn đề sức khỏe, tương lai, những người thân yêu hay kế hoạch riêng của mỗi chúng ta”…

Và Đức Thánh Cha khích lệ: “Điều quan trọng là niềm tín thác của chúng ta đặt nơi Chúa của vũ trụ - Đấng yếu thương chúng ta vô bờ và biết rằng, với Người, chúng ta có thể xây dựng một điều gì đấy đáng kinh ngạc và vĩnh cửu”…

Cho nên “hãy luôn tiếp tục tiến bước khi cố gắng thực hiện những chọn lựa tốt đẹp trong cầu nguyện, và cảm nhận những gì xảy ra trong trái tim chúng ta…rồi từ từ tiến bước… Hãy can đảm …

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!