Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Đức Kitô đến các giáo điều của Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
BÀI VI TRONG LOẠT BÀI GIÁO LÝ CỦA ĐỨC THÁNH CHA VỀ LÒNG SAY MÊ LOAN BÁO TIN MỪNG – LÒNG NHIỆT THÀNH TÔNG ĐỒ

 

Và chủ đề của bài giáo lý tuần này là : Loan báo Tin Mừng là việc phục vụ của Giáo Hội…

Đức Thánh Cha đã dựa váo Sắc Lệnh “Đến với muôn dân” (Ad Gentes) của Công Đồng Vaticanô II để khai triển đề tài trao đổi trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư / mùng 8 – 3 – 2023 vừa qua…

· Điểm dừng 1 – Đảm bảo tính xác thực của lời loan báo Kitô giáo

Sau khi có một vài suy nghĩ về công trình kiến trúc mỹ diệu về cây cầu nối lịch sử giữa Công Đồng Giêrusalem – Công Đồng đầu tiên của Giáo Hội và Công Đồng cuối của tk XX – Công Đồng Vaticanô II…mà kiến trúc sư chính là Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha nhắc lại cho mỗi chúng ta về tính cộng đồng của công cuộc rao giảng Tin Mừng, bởi vì  đấy luôn luôn là công việc phục vụ của Giáo Hội, nghĩa là được thực hiện trong Giáo Hội, trong cộng đồng…và không bao giờ là chuyện tìm cách chiêu dụ, nhưng thu hút…Vấn đề của Giáo Hội và của mỗi người sống đức tin trong hôm nay là truyền đạt những gì mình đã lãnh nhận…Ngài đan cử trường hợp của Tông Đồ Phaolô để minh họa cho ý tưởng này: Phaolô đã loan báo cho các giáo đoàn về Tin Mừng mà chính Ngài đã đón nhận (x.1Cr 15, 1-3) và giúp họ nắm vững Tin Mừng ấy…Đức Thánh Cha nhấn mạnh : Chúng ta lãnh nhận đức tin loan truyền đức tin…Và – theo Đức Thánh Cha – thì việc lãnh nhận đức tin và loan truyền đức tin mình đã nhận lãnh phải đảm bảo tính xác thực của lời loan báo Kitô giáo

· Điểm dừng 2 – Tránh cám dỗ tìm những điều dễ dàng nhưng thứ yếu

Và để bảo đảm tính xác thực của việc loan báo, Đức Thánh Cha lưu ý chúng ta - từng người và toàn thể cộng đồng -  là phải cố gắng tao nên một tiêu chuẩn nhằm kiểm chứng lòng nhiệt thành Tông Đồ của mình…Ngài cho chúng ta biết là phải cố gắng để nhận ra những “cám dỗ” trong hành trình loan báo của mỗi người và mỗi cộng đồng : - cám dỗ thực hiện hành trình loan báo “một mình”; và cám dỗ đi theo những con đường giả dạng Giáo hộiluôn có vẻ dễ dàng hơn – con đường làm cho chúng ta thỏa thuận với lối lý luận của thế gian vốn thích đề cao những con sốkhảo sát…dựa vào sức mạnh của những ý tưởng, chương trình, cơ cấu của chúng ta cùng với “những mối quan hệ quan trọng” mà ta nghĩ là sẽ giúp cho hành trình loan báo của chúng ta có được lợi thế…Đức Thánh Cha khẳng định : “Điều này là không đúng ! Nó có thể giúp đỡ một chút nhưng chính yếu là cái khác: Đó là sức mạnh mà Chúa Thánh Thần ban cho anh chị em để loan báo sự thật về Chúa Kitô, để loan báo Tin Mừng…Còn những thứ khác thì chỉ là thứ yếu”…

· Điểm dừng 3 – Sắc lệnh “Đến với muôn dân” (Ad Gentes)…

Và Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý của Ngài bằng việc nhắc lại cho chúng ta một số điểm của Sắc lệnh “Đến với muôn dân” (Ad Gentes) – văn kiện về hoạt động truyền giáo của Giáo Hội – mà Ngài quả quyết là “vẫn còn nguyên giá trị của chúng ngay cả trong bối cảnh phức tạp và đa dạng của chúng ta hôm nay

- Tình yêu của Chúa Cha dành cho mọi người

Đức Thánh Cha mời gọi  chúng ta hãy xem tình yêu của Thiên Chúa Cha là nguồn mạch – tình yêu mà “vì lòng thương xót vô biên, Người tạo dựng chúng ta và, vì ân sủng, Người mời gọi chúng ta tham dự vào sự sống và vinh quang của Người”. Người đã rộng rãi tuôn ban và không ngừng tuôn ban lòng nhân từ, đến độ như như là Đấng tác tạo muôn loài, cuối cùng Người trở nên “tất cả trong mọi loài” (1Cr 15,28) để Người được vinh hiển và đồng thời chúng ta được hạnh phúc (số 2/AG)…Và – theo Đức Thánh Cha – thì bản văn này trong Sắc lệnh vẫn là cơ bản, bởi nó công bố cho mọi người về tình yêu của Thiên Chúa là Cha dành cho mọi người, chứ không chỉ dành cho một nhóm nhỏ…Ngài nhấn mạnh : Tình yêu Thiên Chúa dành cho mọi người, không loại trừ bất kỳ ai…và cho dù họ là như thế nào…Tình yêu dành cho mọi người này cũng là tình yêu dành cho mọi người nam cũng như nữ qua sứ mạng của Chúa Con -  Đấng trung gian cứu rỗi và cũng là Đấng Cứu Chuộc chúng ta (x. AG,3), và nhờ sứ mạng của Chúa Thán Thần – Đấng họat động trong mọi người, cả người đã rửa tội lẫn người chưa rửa tội (x AG,4)…

- Giáo Hội trung thành với con đường của Chúa Kitô

Để tiếp tục, Đức Thánh Cha cho biết : Công Đồng nhắc lại cho chúng ta rằng  nhiệm vụ của Giáo Hội là tiêp tục sứ mạng của Chúa Kitô – “Đấng được sai đến để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, vì thế - Sắc lệnh nói tiếp – điều cần thiết là Giáo Hội – dưới tác động của Chúa Thánh Thần, Thần Khí của Chúa Kitô – phải tiến bước trên con đường mà chính Chúa Kitô đã đi – con đường của nghèo khó, vâng lời, phục vụ và tự hiến thân mình…đến độ sẵn sàng chết…để rồi toàn thắng nhờ sự sống lại của Người “(AG, 5) Và   “Nếu Giáo Hội vẫn trung thành với “con đường” này, nếu chúng ta vẫn trung thành với con đường này, thì sứ mạng của Giáo Hội là “sự biểu lộ hay nói cách khác là sự hiển linh ý định của Thiên Chúa” và “hoàn tất ý định ấy nơi trần gian và trong lịch sử nhân loại” (AG.9)…

-Mỗi người đã được rửa tội là chủ thể tích cực của việc rao giảng Tin Mừng

Đức Thánh Cha giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lòng nhiệt thành Tông Đồ. Ngài dạy rằng : Lòng nhiệt thành ông Đồ không phải là một sự nhiệt tình, nhưng nó là ân sủng của Thiên Chúa… mà chúng ta phải giữ gìn, bởi vì – nơi Dân Chúa lữ hành và loan báo Tin Mừng – không có những chủ thể tích cực hay thụ động…mà “mỗi người đã được rửa tội , bất kể chức năng của họ trong Giáo Hội và trình độ giáo dục về đức tin của họ, là một chủ thể tích cực của việc rao giảng Tin Mừng” (Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng / Evangelii gaudium) , 120) Nếu bạn không làm chứng về Phép Rửa mà bạn đã lãnh nhận, về đức tin mà Chúa ban cho bạn, thì bạn không phải là một Kitô hữu tốt

-Tìm kiếm những cách thức mới để loan báo Tin Mừng...

Với phép Rửa đã lãnh nhận – Đức Thánh Cha dạy – mọi người tin đều tham dự vào sứ vụ của Giáo Hội, và theo cách này, họ tham dự vào sứ vụ của Chúa Kitô Vua – Tư Tế - và Ngôn Sứ…Sứ vụ này “là duy nhất và  không thay đổi ở mọi nơi và trong mọi tình huống, ngay cả khi nó không được thể hiện theo cùng một cách do những hoàn cảnh khác nhau” (AG, 6). Và Đức Thánh Cha khuyến cáo: Điều này mời gọi chúng ta đừng trở nên cứng nhắc hoặc hóa đá : lòng nhiệt thành truyền giáo của người tín hữu được diễn tả như một cuộc tìm kiếm sáng tạo những cách thức mới để loan báo và làm chứng, những cách thức mới để gặp gỡ nhân loại bị tổn thương mà chính Chúa Kitô đã mang lấy…Nghĩa là Đức Thánh Cha khuyến khích và kêu gọi những người tin luôn nỗ lực để tìm cho ra những phương thức phục vụ Tin Mừng, phục vụ nhân loại, bởi loan báo Tin Mừng là một việc phục vụ…Và Ngài kết luận : Nếu một người tự gọi mình là người rao giảng Tin Mừng mà không có thái độ ấy, tấm lòng ấy…của người tôi tớ, và tin rằng mình là ông chủ, thì người đó không phải là một người rao giảng Tin Mừng.  Họ là một người đáng thương !!!

-Đón nhận và chia sẻ

Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta – những người tin – là việc  trở về với suối nguồn tình yêu của Chúa Cha , sứ vụ của Chúa Con và Chúa Thánh Thần sẽ không nhốt kín chúng ta lại trong những không gian tĩnh lặng cá nhân, ngược lại việc đó còn dẫn dưa chúng ta đến chỗ nhận ra tình thương nhưng không của món quà sự sống viên mãn mà chúng ta được mời gọi đón nhận, một hồng ân mà chúng ta ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa, đồng thời [ sự trở về ấy] cũng dẫn chúng ta đến việc sống trọn vẹn hơn bao giờ hết những gì chúng ta đã lãnh nhận và chia sẻ nó chung với người khácvới tinh thần trách nhiệm và cùng nhau đi trên những con đường đôi khi quanh co và khó khăn của lịch sử, trong khi đợi chờ sự viên mãn của nó trong tỉnh thức và chuyên cần

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!