Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về lời kêu gọi : Đừng khai thác bóc lột Châu Phi nữa!
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý III về Niềm say mê loan bao Tin Mừng và lòng nhiệt thành Tông Đồ với chủ đề tuần này: Niềm vui loan truyền Phúc Âm…
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý II về “Niềm say mê loan báo Tin Mừng và lòng nhiệt thành Tông Đồ” của Đức Thánh Cha Phanxicô…
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý I về chủ đề “Say mê loan báo Tin Mừng : nhiệt tâm tông đồ của người tin Chúa”
Bài giáo lý XIV trong loạt bài về sự phân định với đề tài: “Đồng hành thiêng liêng” là “quan trọng nhất giúp hiểu về chính mình” và đó là “điều kiện không thể thiếu để phân định
Ngài đã về với Chúa…
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý XIII của Đức Thánh Cha nhân dịp mừng Lễ Giáng Sinh – 2022 : “Hãy chú ý để đừng mừng Lễ Giáng Sinh theo tinh thần thế gian”…
BÀI VII TRONG LOẠT BÀI GIÁO LÝ VỀ LÒNG SAY MÊ LOAN BÁO TIN MỪNG – LÒNG NHIỆT THÀNH TÔNG ĐỒ…BÀI GIÁO LÝ TUẦN NÀY CÓ CHỦ ĐỀ: LÀ TÔNG ĐỒ TRONG MỘT GIÁO HỘI TÔNG TRUYỀN


Và  Đức Thánh Cha Phanxicô đã trình bày chủ đề này trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 15 / 3 / 2023 vừa qua…

Đức Thánh Cha đã vào đề với một nhận xét và vài ba câu hỏi… Nhận xét ấy là : Từ ngữ “Tông Đồ” gợi nhớ đến Nhóm Mười Hai thời Chúa Giêsu và các ông cùng di với nhau để cùng học hỏi, trải nghiệm với Chúa Giêsu trong sứ vụ rao giảng, đồng thời – trong hôm nay -  từ ngữ ấy có vẻ như chỉ dành cho một số vị Thánh cũng như các Giám Mục…Vài ba câu hỏi được nêu lên: Chúng ta có ý thức rằng việc Tông Đồ liên quan đến mọi Kitô hữu không ? Chúng ta có ý thức rằng việc Tông Đồ liên quan đến mỗi người chúng ta không? Nghĩa là Đức Thánh Cha muốn chúng ta hiểu – qua trường học của Công Đồng Vaticanô II – rằng : là Tông Đồ ngày nay nghĩa là gì ?

Vậy “là Tông Đồ ngày nay” nghĩa là gì ? Nghĩa là được sai đi để thi hành một sứ vụ…Và mẫu mực cho sự kiện này là việc Chúa Kitô  Phục Sinh – trước khi về với Thiên Chúa Cha – đã sai các Tông Đồ đi vào thế giới và truyền cho các ông quyền năng mà chính Người đã lãnh nhận từ Chúa Cha cũng như trao ban cho các ông Thần Khí của Người (x. Ga 20, 21-22)…

· Điểm dừng 1 – Ơn gọi Tông Đồ…

Đức Thánh Cha nói đến Ơn Gọi Tông Đồ - tức lời kêu gọi từ Chúa…Ngay từ đầu – khi Chúa Giêsu “gọi những kẻ Người muốn và họ đến cùng Người” (Mc 3,13) – thì Người đã hình thành Một Nhóm và ban cho họ tước hiệu “Tông Đồ”, để họ ở với Ngườiđể Người sai họ đi truyền giáo (x. Mc 3,14; Mt 10,1-42)…Còn thánh Phaolô - trong các thư mục vụ của Ngài – Ngài cũng đã tự giới thiệu về mình: “Phaolô, được gọi làm Tông Đồ” – nghĩa là “được sai đi” (1Cr 1,1) và “Phaolô, Tông Đồ được kêu gọi, được tuyển chọn để loan báo Tin Mừng (Rm 1,1)…Đồng thời thánh nhân cũng khẳng định rằng Ngài là “Tông Đồ không phải do loài người, cũng không nhờ môt người nào, nhưng bởi Đức Giêsu và Thiên Chúa là Cha, Đấng đã cho Người sống lại từ cõi chết” (Gl 1,1), rằng :  “Thiên Chúa đã gọi Người từ trong lòng mẹ để loan báo Tin Mừng giữa muôn dân” (x. Gl 1,15-16)…

Trải nghiệm của Nhóm Mười Hai cũng như chứng từ của Thánh Phaolô mời gọi chúng ta xác minh thái độ, sự lựa chọnquyết định của chúng ta dựa trên những điểm mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh là nền tảng, đấy là : -  mọi sự tùy thuộc vào lời mời gọi nhưng không của Thiên Chúa; - Thiên Chúa cũng có thể chọn chúng ta cho những công việc đôi khi vượt khả năng chúng ta; - hoặc không tương ứng với mong đợi của chúng ta…Tuy nhiên, thưa bạn, lời mời gọi của Thiên Chúa mà bạn  nhận được khi này khi khác trong đời mình vốn là một món quà được ban cách nhưng không…và - về phía bạn – sự đáp trả cũng là cách nhưng không

· Điểm dừng 2 – Ơn gọi kitô hữu […] tự bản chất cũng là Ơn Gọi Tông Đồ

Và khai triển quả quyết ấy, Đức Thánh Cha nói : Đó là một Ơn Gọi Chung , bởi “cùng chung một phẩm giá giữa các chi thể do được tái sinh trong Đức Kitô, cùng chung một ơn là con cái Thiên Chúa và cùng chung một ơn gọi hướng tới sự hoàn thiện : chỉ có một ơn cứu độ, một niềm hy vọng và một đức ái không phân chia” (Ánh Sáng Muôn Dân - LG, số 32)…

Đấy là  Ơn Gọi liên quan đến cà những người đã lãnh nhận bí tích Truyền Chức thánh và những người được thánh hiến, cũng như mọi tín hữu giáo dân nam cũng như nữ: một lời mời gọi dành cho tất cả…Và Đức Thánh Cha quả quyết : Kho Tàng mà bạn đã nhận lãnh qua ơn gọi kitô hữu của mình, bạn buộc phải cho đi : đó là tính năng động của cuộc sống…Tính năng động nơi bản thân mỗi chúng ta – như Đức Thánh Cha nói – là một tiếng gọi nhằm giúp chúng ta - những người tin – có thể thi hành nhiệm vụ tông đồ của mình một cách tích cực và sáng tạo trong một Giáo Hội trong đó “có sự đa dạng về thừa tác vụ nhưng hiệp nhất về sứ mạng. Các Tông Đồ và những người kế vị các ngài đã nhận từ Đức Kitô nhiệm vụ giảng dạy, cai quản và thánh hóa nhân danh Người và với quyền bính của Người. Nhưng các giáo dân cũng vậy, là những người dự phần vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô, trong sứ vụ của toàn dân Thiên Chúa, họ có nhiệm vụ riêng trong Giáo Hội và trong thế giới” (A.A, số 2)…

· Điểm dừng 3 – Ơn gọi kitô hữu không phải là sự thăng chức…

Đức Thánh Cha đặt vấn đề : Trong bối cảnh này – bối cảnh những người tin được tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô – thì Công Đồng hiểu như thế nào về sự cộng tác của giáo dân với hàng giáo phẩm ? Đấy có phải đơn thuần chỉ là sự thích ứng về chiến lược cho các tình huống mới đang xảy ra không ? Và Ngài quả quyết : Không phải, nhưng còn có điều gì đấy hơn thế nữa, điều vượt lên trên những tình huống ngẫu nhiên của thời điểm và – đối với chúng ta – nó cũng có giá trị riêng của nó. Giáo Hội là như thế : được thành lập và có đặc tính tông truyền…Và vì thế, trong bối cảnh của sự thống nhất trong sứ vụ truyền giáo,  sự đa dạng của các đặc sủng và thừa tác vụ không làm nảy sinh các loại đặc quyền trong thân thể Giáo Hội : ở đây không có sự đề bạt, và khi bạn quan niệm đời sống kitô hữu là sự thăng chức, trong đó người cấp trên chỉ huy những người khác vì anh ta đã có thể leo lên chức cao, thì đây không phải là Kitô giáo. Đấy là ngoại giáo thuần túy. Ơn ngọi kitô hữu khác với sự thăng chức để đi lên. Không ! Nó là một điều khác…Người viết nhớ lại một thời …có những tam ca này/ tam ca khác…Và trong hôm nay cũng đang có những vấn đề gây nhiều suy nghĩ cũng như tốn công tốn sức để nêu lên, để phản biện, để  thoả mãn những thầm kín thích được quan tâm, được chú ý…Câu chuyện lệch lạc về sự đề bạt, sự thăng chức trong Giáo Hội có vẻ như không thời nào mà không có những nốt trầm buồn lòng, nhưng – với quyền năng của Người – Thiên Chúa sẽ đưa tất cả đi vào Ý Muốn của Người, bởi Người là Đấng Thượng Trí…

· Điểm dừng 4 - Sự bình đẳng về phẩm giá và hoạt động chung của mọi tín hữu…

Đức Thánh Cha lưu ý : Măc dù “theo ý Đức Kitô, một số người được đặt ở những vị trí quan trọng hơn – làm thầy dạy, làm người phân phát các mầu nhiệm và làm chủ chăn vì những người khác – nhưng tất cả mọi người đều thực sự bình đẳng về phẩm giá về hoạt động chung của mọi tín hữu trong việc xây dựng thân mình Chúa Kitô” (LG,37) Và – một cách rất hóm hỉnh – Đức Thánh Cha đặt vấn đề : Ai có phẩm giá cao hơn trong Giáo Hội : có phải là Giám Mục hay Linh Mục ? Không! Tất cả chúng ta đều là kitô hữu…và sứ vụ là phục vụ người khác…Ai quan trọng hơn trong Giáo Hội : nữ tu hay người bình thường, người đã rửa tội hay chưa rửa tội, trẻ em hay người lớn ? Mọi người đều bình đẳng, chúng ta đều bình đẳng…và nếu một trong hai bên cho rằng mình quan trọng hơn những người khác…và từ đấy thấy mình như là một “nhân vật”…thì người này đã sai !!! Đó không phải là ơn gọi của Chúa Giêsu. Ơn gọi mà Chúa Giêsu ban cho mọi người, cũng như cho những người có vẻ ở địa vị cao hơn là để phục vụ người khác, khiêm nhường tự hạ. Nếu bạn thấy một người có ơn gọi cao trọng hơn trong Giáo Hội và bạn thấy người đó vô ích, bạn sẽ nói “Thật tội nghiệp !”. Hãy cầu nguyện cho người này vì người này chưa hiểu ơn gọi củaThiên Chúa là gì…Ơn gọi của Thiên Chúa là thờ phượng Chúa Cha, yêu thương cộng đoàn và phục vụ. Đây là tông đồ, đây là chứng tá của các tông đồ

· Điểm dừng 5 – Lắng nghe, tự hạ  mình, phục vụ

Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng : vấn đề bình đẳng về phẩm giá  đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ lại về nhiều khía cạnh trong các mối quan hệ của chúng ta – những khía cạnh mang tính quyết định đối với việc loan báo Tin Mừng…Và Ngài đưa ra cho chúng ta một ví dụ : Chẳng hạn…chúng ta có ý thức rằng những lời chúng ta nói…có thể làm tổn hại đến phẩm giá của người khác, và vì thế cũng hủy hoại các mối quan hệ trong Giáo Hội không? Trong khi chúng ta cố gắng để đối thoại với thế giới…thì chúng ta có biết cách để đối thoại với nhau như những tín hữu không? Hay là trong các giáo xứ, ngươi này chống đối người kia, người này nói xấu người kia…để leo lên cao hơn…Chúng ta có biết cách lắng nghe để hiểu “lý do” của đối phương hay chúng ta áp đắt bản thân, thậm chí có thể bằng những lời nói nhẹ nhàng…Lắng nghe, tự hạ mình, phuc vụ kẻ khác: đây là phục vụ, dây là kitô hữu, đây là Tông Đồ…

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!