Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt) Ngày thứ hai… Từ đức tin nơi Chúa Kitô đến các giáo huấn của Giáo Hội.
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Tử đức tin nơi Đức Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Đức Kitô đến các giáo điều của Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
CHUYỄN MỖI TUẦN – CHUYỆN VỀ THỪA SAI EUGÈNE GARNIER – CỐ MINH (1862 – 1952)

 

Linh mục Eugène Garnier – Cố Minh -  sinh ngày 10 tháng 2 năm 1862 tại Ancenis, miền Loire Inférieure…Ngài thụ phong Linh mục tại Nantes ngày 29 tháng 6 năm 1888 và gia nhập Hội Truyền Giáo Paris vào mùa thu cùng năm…Sau một năm đi giúp, ngày 7 tháng 8 năm 1890, ngài qua miền tây Đông Dương để truyền giáo…

Ngài khởi sự những bước chân truyền giáo đầu tiên của mình tại Giáo xứ do Cha Auger đảm trách trong vùng Khánh Hòa trong tư cách là phụ tá cho Cha Auger cho đến khi Cha Auger qua đời năm 1891. Năm 1892, còn lại một mình tại vùng Nha Trang, ngài chuyên tâm lo lắng việc dạy giáo lý cho anh chị em dự tòng . Sau này, Ngài làm việc và gặt hái được nhiều thành quả tại vùng Bình Thuận, nơi mà, năm 1895, để giúp cho Cha Archimbaut, ngài liên tục hộ tống Đức Cha Van Carnelboka trong những lần Đức Cha đi ban bí tích Thêm Sức quanh vùng. Năm 1907, nhân dịp tổ chức cử hành Tam Nhật tôn vinh 49 Vị Chân Phước Tử Đạo của Hội Truyền Giáo Paris, ngài cho thấy khả năng vượt trội của ngài trong việc trang trí nhà thờ và lo việc phụng vụ.

Ngày 20 tháng 9 năm 1902, ngài được triệu hồi về Pháp để giữ nhiệm vụ Giám Đốc Chủng viện MEP đồng thời dạy Kinh Thánh ở Bavières, nơi ngài đặc trách vai trò quản lý. Năm 1910, ngài trở thành giám đốc thỉnh sinh kiêm thư ký Hội Đồng và năm 1913, ngài vẫn lo việc giảng dạy phụng vụ.

Năm 1914, kế nhiệm Cha Grosjean, ngài nắm giữ vai trò Tổng Quyền Hội Truyền Giáo Paris tại Roma. Nhiệm vụ của ngài quả thực không là một nhiệm vụ dễ dàng gì, bởi vì vào tháng tư năm 1918, khi chiến tranh chấm dứt, Ngôi Nhà của Tổng Hội ở đường Via Suzanna bị chính quyền quân sự trưng dụng, và cha Garnier phải tạm trú trong một cái gác lửng ở tầng một mãi cho đến khi Tòa Lãnh Sự Pháp can thiệp và đã giúp ngài lấy lại được tòa nhà này…

Cha Garnier sẽ được tái bầu cử trong vai trò Tổng Quyền thêm hai nhiệm kỳ nữa vào năm 1919 và 1930. Tuy nhiên vào năm 1922, cha Bodin làm trợ tá cho ngài và phụ trách việc chăm sóc các sinh viên thỉnh sinh tại Roma. Năm 1925, ngài tham dự một diễn đàn về vấn đề Truyền Giáo tại Vatican – và tại đó – cùng với sáu vị tháp tùng, Đức Cha Guébriant đã đến dự và cha Sibers đã giúp ngài trong suốt quá trình các cuộc hội thảo.

Ngày mùng 5 tháng 7 năm 1928 có Lễ Phong Chân Phước cho các Vị Tử Đạo người Hàn Quốc, và đây cũng là dịp để cha Garnier cùng làm việc với Đức Cha Mutel. Ngày 20 tháng 11 năm 1928 tại Paris, chính ngài đã chủ sự Thánh Lễ An Táng của Nữ Bá Tước de Laubespin, vị Chủ Tịch Danh Dự của Công Trình Những Kẻ Lên Đường. Ngày 17 tháng 8 năm 1930, ngài cũng nhận nhiệm vụ để cùng với Đức Cha de Guébriant và cha Boulanger đón tiếp Đức Hồng Y Van Rossum, Giám Đốc Ban Truyền Thông của Tòa Thánh, đến Paris.

Ngày 12 tháng 10 năm 1933, ngài hướng dẫn các thỉnh sinh từ Roma đến Turin để tôn vinh Tấm Khăn Liệm Chúa Giêsu được trưng bày tại đó. Vào đầu tháng 10 năm 1937, ngài có mặt tại nhà ga Lyon – Paris để tiếp đón Đức Cha Costantini, Thư Ký của Ủy Ban Truyền Thông của Giáo Hội. Ngày 22 tháng 9 năm 1938 , ngài giữ vai trò của một thầy chức năm trong Thánh Lễ Kỷ Niệm Kim Khánh Linh mục của Cha Robert – Thánh Lễ trùng hợp với Lễ tôn phong các Chân Phước người Hàn Quốc. Riêng  dịp kỷ niệm ngày thụ phong của chính mình, ngài cử hành trong thâm tình với anh em ngày 29 tháng 6 tại Roma…sau một nửa thế kỷ phục vụ qua các nhiệm vụ có thể nói là nổi bật dành cho Giáo Hội và Hội Truyền Giáo Paris – nơi mà mọi người đều trân trọng sự khôn ngoan, tế nhị và đơn sơ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ ngài đã đảm nhận. Ngày 3 tháng 10 năm 1938 , trong Thánh Lễ kính Thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su, ngài hát lễ cách trọng thể tại Chủng Viện ở đường du Bac – và tại đây, mọi người có dịp để chúc mừng ngài cách đặc biệt.

Tháng 3 năm 1939, ngài buộc phải chấp nhận một cuộc giải phẫu sỏi thận, nhưng ngài không khỏi bệnh nổi…Tháng bảy , ngài tiếp tục chịu đựng những cơn đau hành hạ…Và tháng 10 thì ngài có thêm một phụ tá Tổng Quyền là cha Michotte.

Thế nhưng vào đầu tháng  11, ngài có dự định rời Roma mãi mãi và đấy là điều ngài buộc phải chấp nhận vào ngày 15 tháng 12 năm 1939…Cùng đi với ngài có cha Chabagni. Ngài quay trở về Nhà Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael nơi đã có cha Boulanger vẫn ở đó. Ngày 29 tháng 6 năm 1048, anh em trong Hội quây quần quanh ngài để mừng Lễ Ngọc Khánh Linh mục của ngài.

Ngày 10 tháng 2 năm 1952 , nhân dịp mừng đại thọ 90 tuổi, ngài nhận một bức điện từ Vatican báo cho ngài biết về Phép Lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha Piô XII ban cho ngài.

Và vào dịp lễ Thánh Phanxicô Xaviê ngày mùng 3 tháng 12 năm 1952, ngài qua đời.

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp chuyển dịch

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!