Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Trần Văn Cảnh
Bài Viết Của
Gs. Trần Văn Cảnh
ĐẠO QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA LINH MỤC LÊ VĂN LÝ - VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 1970-1975
LỄ CỦA MẸ, TƯỞNG NHỚ MẸ BẰNG ĐỌC LẠI CA DAO
GIÁO HỘI VIỆT NAM TRONG NĂM 2016
GIỚI THIỆU SÁCH « VĂN HÓA VÀ ĐỨC TIN »
LINH ĐẠO TÌNH YÊU VỢ CHỒNG
RA MẮT SÁCH “NHỮNG KHUÔN MẶT VĂN HÓA VIỆT NAM PARIS”
Giới thiệu tác phẩm Những Khuôn Mặt Văn Hóa VN Paris 1995-2015 do Câu Lạc Bộ Văn Hóa VN PARIS phát hành
Giáo dân cộng tác với giáo sĩ một cách tích cực và đắc lực
THỨ NĂM TUẦN THÁNH ĐỌC LẠI: «MỘT LINH MỤC CHỨNG NHÂN KITÔ»
TUẦN THÁNH ĐỌC LẠI BÀI THƠ « BỐN MƯƠI 1972-2012 » CỦA CHA CUNG CHI ĐINH ĐỒNG THƯỢNG SÁCH - VỀ ĐỜI SỐNG LINH MỤC
ĐẠO QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA LINH MỤC LÊ VĂN LÝ - VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 1970-1975
Giáo dục con cái làm sao ?
MỪNG NĂM THÁNH 2010, XEM LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM (Bài 13) Đào tạo đội ngũ tông đồ giáo dân
MỪNG NĂM THÁNH 2010, XEM LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM (Bài 12) Thành lập Dòng Mến Thánh Giá năm 1670
MỪNG NĂM THÁNH 2010, XEM LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM (Bài 11) Thành lập chủng viện đào tạo hàng giáo sĩ việt nam
MỪNG NĂM THÁNH 2010, XEM LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM (Bài 10) Thành lập và tổ chức 17 Giáo Phận Tông Tòa, từ 1659 đến 1959
MỪNG NĂM THÁNH 2010, XEM LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM (Bài 9) Tổ chức Công Đồng xây dựng chương trình truyền giáo ở Ayuthia năm 1664
MỪNG NĂM THÁNH 2010, XEM LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM (Bài 8) THỜI KỲ TÔNG TÒA, 1659-1960, xây nền phát triển Giáo Hội
NOI GƯƠNG CÁC CHA DÒNG TÊN THỜI BẢO TRỢ 1615-1659, CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIÁO HIỆN NAY NÊN TỰA VÀO HÀNG GIÁO SĨ TRUYỀN GIÁO TRÁCH NHIỆM
LẬP MỘT DỤ ÁN TRUYỀN GIÁO CÓ MỤC TIÊU RÕ RỆT VỀ LƯỢNG VÀ PHẨM CHO NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI (Mừng Năm Thánh 2010, xem lịch sử truyền giáo Việt Nam, Bài 6)
HÀNH TRÌNH CỦA MỘT ƠN GỌI (CHỨNG TỪ ƠN GỌI, bài 11)
MỪNG NĂM THÁNH 2010, XEM LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM (Bài 5) : THẨM ĐỊNH VIỆC TRUYỀN GIÁO THỜI KỲ BẢO TRỢ, 1533-1659
MỪNG NĂM THÁNH 2010, XEM LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM - Bài 4 : LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM THỜI KỲ BẢO TRỢ, 1533-1659
SẮC CHỈ VENERABILIUM NOSTRORUM NGÀY 24-11-1960 - THIẾT LẬP PHẨM TRẬT GIÁO HỘI TẠI VIỆT NAM
SẮC CHỈ « SUPER CATHEDRAM » NGÀY 09.09.1659 THÀNH LẬP HAI GIÁO PHẬN VIỆT NAM ĐẦU TIÊN
MỪNG NĂM THÁNH 2010, XEM LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM
GXVN PARIS KẾT THÚC «NĂM ƠN GỌI» Nghe chia sẻ về đề tài: « Cộng đoàn là vườn ươm ơn gọi tận hiến »
Tân phó tế vĩnh viễn GIOAN NGUYỄN SƠN cho chứng từ về ơn gọi của mình
Chứng từ ơn gọi, bài 8 : Gia đình là vườn ươm nuôi ơn gọi
Giáo hội Việt Nam đã phát triển thế nào qua 477 năm lịch sử truyền giáo của mình, 1533-2010 ?
Những đức tính tự nhiên của người tận hiến. (Chứng từ ơn gọi, bài 7)
« Làm thế nào để quản lý tốt việc con cái xử dụng Internet » ?
Đời sống huynh đệ của người tận hiến (Chứng từ ơn gọi, bài 6)
Đời sống độc thân trong ơn gọi tận hiến (Chứng từ ơn gọi, bài 5):
Chứng từ ơn gọi, bài 4 - Vấn đề tiền bạc trong đời sống tận hiến
Đời sống siêu nhiên của người tận hiến
Chứng từ ơn gọi, (bài 2) Tự do trong đời sống tận hiến
Chứng từ Ơn gọi, (bài 1) Làm sao biết Chúa gọi mình
HỌ LÀ AI, BÀI THƠ VỀ NHỮNG ANH HÙNG TỬ ĐẠO
Di chúc của Các Thánh Tiền Nhân Tử Đạo Việt Nam
GXVN PARIS KẾT THÚC «NĂM ƠN GỌI» NGHE CHIA SẺ VỀ ĐỀ TÀI: « CỘNG ĐOÀN LÀ VƯỜN ƯƠM ƠN GỌI TẬN HIẾN »

 

Paris- chủ nhật 08 tháng 11 năm 2009, Giáo xứ Việt Nam Paris đã kết thúc « Năm Ơn Gọi » mở ra từ chủ nhật 14 tháng 12 năm 2008. Luật sư Lê Đình Thông, cựu chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ (2001-2008) cho chứng từ về đề tài : « Cộng đoàn là vườn ươm ơn gọi tận hiến ». 

1. Vướn ươm ơn gọi là gì ?  

Sau phúc âm, cha chủ tế Đinh Đồng Thượng Sách đã mời Luật Sư Thông lên chia sẻ với cộng đoàn. Bốn điểm đã được diễn giả gợi ra. Trước nhất, xác định rằng các hoạt động của cộng đoàn giáo xứ nhằm khởi sinh và phát triển ơn gọi tận hiến đã được từ ngữ thần học mục vụ gọi là mục vụ ơn gọi, Ls Thông đã trích dẫn những văn kiện căn bản của Giáo Hội và kể ra một vài hành động cụ thể hầu giúp cộng đoàn hiểu rõ từ ngữ « Vườn ươm ơn gọi là gi ». Ông nói : 

« Trong thông điệp Ad Catholici Saserdotii ban hành ngày 20-12-1935, Đức Piô XI cho rằng ‘‘Vườn ươm ơn gọi tận hiến có được là nhờ các gia đình sống đạo gương mẫu’’. Theo Công đồng Vaticanô II, mỗi ơn gọi đặc biệt là một khía cạnh đặc thù của ơn gọi đức tin (vocation à la foi). Công đồng Vatican dành một văn kiện quan trọng đề cập đến vai trò của các cộng đoàn giáo xứ trong việc làm triển nở ơn gọi tận hiến. Sắc lệnh Optatam totius về việc đào tạo linh mục đề cập đến sự đóng góp của các cộng đoàn giáo xứ trong sứ mạng chung này, được gọi là mục vụ ơn gọi (pastorales des vocations).  

Ÿ Vườn ươm ơn gọi tận hiến của Giáo xứ tươi mát bốn mùa chính là nhờ mục vụ ơn gọi của các vị chủ chăn và toàn thể cộng đoàn, được tiến hành trước hết bằng các Thánh lễ, giờ chầu Thánh thể và các buổi cầu nguyện chung.  

Ÿ Đức Gioan-Phaolô II cho rằng ‘‘cầu nguyện không phải là để xin Chúa hành động thay cho mình. Cầu nguyện là cậy trông vào Chúa, phó thác trong tay Chúa để hoàn thành các công trình của Thiên Chúa giao cho.’’ 

Ÿ Có công trình nào cao trọng hơn ơn gọi tận hiến ? Chính vì vậy, Đức Gioan-Phaolô II cho rằng ‘‘cộng đoàn và các đơn vị mục vụ có nhiệm vụ đồng hành ơn gọi’’ . 

Ÿ Đức Thánh Cha nói đến cộng đoàn giáo xứ cách chung, cách riêng là các đơn vị mục vụ cùng vun trồng và triến nở ơn gọi. Cộng đoàn Giáo xứ Việt Nam chúng ta có nhiều đơn vị. Mỗi hội đoàn công giáo tiến hành có tôn chỉ và đối tượng khác nhau, từ mục vụ thiếu nhi, mục vụ giới trẻ, đến mục vụ giáo lý  Ngoài ra còn các hội đoàn khác nữa như Đạo Binh Đức Mẹ, Phong trào Cursillo, Phong trào Liên đới Nghề nghiệp và một đoàn thể công giáo tiến hành chuyên biệt : Hội Yểm trợ Ơn gọi. Các đoàn thể thường tổ chức các buổi cầu nguyện cho ơn gọi. 

Ÿ Hội Yểm Trợ Ơn Gọi Tận Hiến được thành lập ngày 12-3-1989, năm nay kỷ niệm 20 năm thành lập. Hội do cha Trần Anh Dũng làm linh hướng. Các hội viên tham gia các buổi cầu nguyện cho ơn gọi, đóng niên liễm. Hàng năm, số tiền quyên góp được gởi cho các chủng viện trong nước, góp phần vào chi phí đào tạo ». 

 2. Những hoạt động nào đã được thực hiện trong vườn ươm ơn gọi ở GXVN ? 

Tham gia vào Hội Đồng Mục Vụ từ nhiều năm nay, với vai trò phó chủ tịch (1997-2001), chủ tịch (2001-2008) và cố vấn (2008 - ?), Ls Thông là một « ông trùm » am hiểu tình hình mục vụ giáo xứ. Sau khi đã định nghĩa mục vụ ơn gọi là gì, ông đã tỉ mỉ mô tả tám loại hoạt động mà giáo xứ đã, đang và sẽ làm để biến « Cộng đoàn thành vườn ươm ơn gọi tận hiến ». Hơn hẳn nhiều người, ông biết nhiều về tâm tư thao thức của các vị chủ chăn trong các công việc mục vụ ơn gọi. Ông chia sẻ :  

« Vuờn ươm Giáo xứ có sương giáng là nhờ lời cầu nguyện. Trong khu vườn ươm gọi còn có nhiều hoạt động thường xuyên về mục vụ ơn gọi :

1.  Trước hết là các hoạt động mục vụ của các vị chủ chăn nhắm vào từng đối tượng ơn gọi.

Việc thực hiện ơn gọi gồm ba giai đoạn :

Ÿ người được gọi nói ra ý nguyện và được cộng đoàn giáo xứ đón nhận ;

Ÿ người được gọi cầu nguyện để có thể phân định rõ ràng (étape du discernement) ;

Ÿ giai đoạn quyết định ơn gọi.

Trong cả ba giai đoạn, cộng đoàn giáo xứ chung sức để ơn gọi chín mùi và triển nở. Ngay từ khi ơn gọi chớm nở, người được Chúa gọi trình bầy với cha sở hoặc linh mục phó xứ để được hướng dẫn mục vụ. Cộng đoàn chung lời cầu nguyện để người được Chúa gọi hình thành một quyết định chín chắn. Trong giai đoạn sau cùng, cộng đoàn là nơi vị tân linh mục hoặc tu sĩ thi hành sứ mạng của mình.

Giáo Xứ đã hình thành Nhóm Tìm hiểu Ơn gọi. Những người tiếp nhận ơn gọi sinh hoạt thường xuyên trong một nhóm nhỏ có linh mục hướng dẫn. Mỗi người nhận định về hướng đi của mình, tìm hiểu một hình thức tận hiến thích hợp. Nếu  là ơn gọi linh mục, các cha giúp tìm hiểu giữa tu dòng và tu triều, dòng hoạt động hay chiêm niệm, mục vụ tông đồ, bác ái hay truyền giáo ; việc sử dụng chuyên môn của mỗi người trong đời tu. Các câu hỏi tương tự cũng được đặt ra đối với ơn gọi nữ tu : tu dòng hay tận hiến tại gia, ý nghĩa tận hiến của đời tu. Ngoài ra, các thỉnh sinh còn được nghe một số chứng từ do các linh mục hoặc tu sĩ dòng trình bầy, được hướng dẫn tìm hiểu tại các tu viện, dự các buổi tĩnh tâm hoặc hành hương để đào sâu ơn gọi.

Nói đến vườn ươm ơn gọi tận hiến Giáo Xứ, ta không thể không nói đến ơn gọi phó tế vĩnh viễn. Giáo Xứ Việt Nam là họ đạo thuộc Giáo phận Paris có nhiều ơn gọi phó tế. Chức thánh này có từ Giáo hội sơ khai, qua chứng từ của sách Công vụ Tông đồ (Cv 6,1-6), đã được Công đồng Vaticanô II tái lập để đáp ứng nhu cầu mục vụ hiện nay. Các thầy phó tế tại Giáo Xứ cộng tác chặt chẽ với Đức Ông Giám đốc và các linh mục trong ba lãnh vực : Bác ái, Lời Chúa và Phụng vụ. Giáo xứ chúng ta còn thêm một lãnh vực thứ tư là Văn hóa.

2. Ngoài ý nghĩa vườm ươm ơn gọi tận hiến, Giáo Xứ còn là mùa lúa mới ơn gọi tận hiến. Nguyện đường này đã nhiều lần tổ chức các lễ chịu chức và khấn dòng do đức giám mục giáo phận chủ lễ. Các thỉnh sinh phủ phục trước cung thánh đọc kinh cầu các thánh, có toàn thể cộng đoàn chung lời cầu nguyện. Nghi thức phụng vụ này khiến toàn thể cộng đoàn, nhất là các bạn trẻ, ý thức được sự cần thiết của ơn gọi và vai trò của linh mục và tu sĩ trong Giáo hội.

3. Nhiều linh mục trẻ đã cử hành Thánh lễ mở tay tại Giáo xứ khiến vườn ươm ơn gọi còn mang ý nghĩa một vườn hoa trái. Cộng đoàn hiệp ý cùng vị tân linh mục dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn, đồng thời đón nhận ơn lành ban qua phép lành do vị linh mục trẻ cử hành lần đầu tiên. 

4. Mặc dù cơ sở chật hẹp, Giáo Xứ luôn đón nhận nhiều vị giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ đến cử hành Thánh lễ hoặc tạm trú trong thời gian hành hương : các cha bề trên chủng viên, các nữ tu bề trên nhiều nhà dòng ở Việt Nam. Sự hiện diện của các ngài giữa cộng đoàn khiến vườn ơn gọi mang ý nghĩa hiệp thông. 

5. Giáo xứ còn là nơi cử hành lễ ngân khánh, kim khánh cho một số các vị linh mục. Vườn ươm ơn còn là mùa hồng ân cảm tạ. Cộng đoàn cùng cầu nguyện với vị linh mục đã trải qua quá trình mục vụ lâu dài, hiệp ý cùng Đức Gioan-Phaolô II về ý nghĩa cao đẹp của Thánh lễ này : ‘‘Cộng đoàn cùng với vị linh mục dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về ân sủng đặc biệt này. Ân sủng này là của mọi thời đại, dành cho các linh mục có các ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Ân sủng này được tái diễn trong Giáo hội nhờ lòng từ nhân của Thiên Chúa.’’ 

6. Sự hiện diện và sinh hoạt của Hội Liên Tu Sĩ vừa khích lệ, lại vừa thúc đẩy ơn gọi của giới trẻ Giáo xứ đối với ơn gọi tận hiến. Với sinh hoạt này, vườn ươm ơn gọi mang ý nghĩa một định hướng mục vụ chung của cộng đoàn. 

7. Vườn ươm ơn gọi tận hiến Giáo Xứ còn có các ca đoàn chung lời cầu nguyện cho ơn gọi bằng thánh nhạc. Ngoài ý nghĩa hát là cầu nguyện hai lần, mỗi ca đoàn đều có các sinh hoạt ươm mầm ơn gọi. Một số ơn gọi tận hiến xuất thân từ ca đoàn. Trong lễ khấn dòng, có thỉnh sinh hát Thánh Vịnh, diễn tả tâm tình tri ân và ngợi ca Thiên Chúa. Các ca đoàn đem lại cho ơn gọi tận hiến tiếng chim hót trong vườn.  

8. Sau cùng, tại Giáo Xứ có nhiều vị âm thầm đỡ đầu ơn gọi tận hiến thuộc nhiều giáo phận trong nước và một số chủng sinh tại Pháp ; cả bằng lời cầu nguyện lẫn việc làm cụ thể : Có thực mới vực được đạo. Công việc này là bóng mát thầm lặng nhưng cần thiết để vườn ươm ơn gọi luôn được xanh mát. 

Trong số các ơn gọi sinh hoa kết trái, có một số đã đi qua cộng đoàn, một số khác phát xuất từ cộng đoàn. Cộng đoàn luôn hiệp ý cùng các bậc sinh thành của mỗi ơn gọi cầu nguyện Thiên Chúa ban nhiều linh mục, tu sĩ phục vụ Hội thánh ». 

3. Những đơn vị nào đã góp phần tích cực vào vườn ươm ơn gọi ở GXVN ? 

Không những là một ông trùm, Ls Thông còn là một cán bộ công giáo tiến hành rất tích cực. Từ ngày ông đến với giáo xứ vào năm 1997, ông đã năng động tham gia vào các ban, nhóm, hội đoàn công giáo tiến hành : Ban Báo Giáo Xứ, Nhóm Mục vụ Hôn nhân gia đình, Ban Phụng ca Lê Bảo Tịnh, Nhóm tu thư, Phong trào Liên Đới Nghề Nghiệp, Phong trào Cursillo,… Đó là lý do khiến ông đã đề cao vai trò mục vụ ơn gọi tân hiến của một số đơn vị mục vụ, đặc việt là những địa điểm mục vụ và các hội đoàn công giáo tiến hành, trong việc tham gia với hàng giáo sĩ vào mục vụ ơn gọi. Ông tiếp tục chia sẻ : 

« Cộng đoàn Giáo xứ là vườn ươm ơn gọi. Vườn ươm có Đức Ông Giám đốc và các cha chăm sóc, Vườn ươm này còn bao gồm 6 địa điểm và 6 đơn vị mục vụ :

Ÿ 6 địa điểm mục vụ : Antony (giáo phận Nanterre), Cergy, Ermont, Sarcelles và Villiers-le-Bel (giáo phận Pontoise) và Marne-la-Vallée (giáo phận Meaux).

Ÿ 6 hội đoàn : Legio Mariae, Phong trào Cursillo, Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể, Hội Các Bà Mẹ Công giáo, Hội Yểm trợ σn gọi và Liên đới Nghề nghiệp.

Mỗi hội đoàn là vườn ươm và triển nở ơn gọi tận hiến : 

Ÿ Các lớp Giáo lý : mỗi chiều thứ bẩy có khoảng 300 em từ 6 đến 16 tuổi theo học các lớp giáo lý, từ khai tâm đến chuẩn bị rước lễ lần đầu, rước lễ lần đầu, sau rước lễ lần đầu, chuẩn bị thêm sức, rước lễ trọng thể, tuyên xưng đức tin và chuẩn bị huynh trưởng. Đây là vườm ươm ơn gọi lý tưởng, có cha tuyên úy Đinh Đồng Thượng Sách chăm lo và một đội ngũ giáo lý viên tha thiết phục vụ Giáo hội. Các lóp giáo lý tiếp nối nhiệm vụ của của các tiểu chủng viên, đệ tử viện (juvénat) trước đây.

Ÿ Đoàn Thiều nhi Thánh thể quy tụ các ấu nhi từ 6 tuổi đến 9 tuổi, các thiếu nhi từ 10 đến 13 tuổi và các nghĩa sĩ từ 14 đến 17 tuổi. Đoàn đào luyện các em trở thành con người toàn thiện và kitô hữu hoàn hảo. Các em mặc đồng phục. Sinh hoạt được tập trung vào chiều thứ bảy, từ 15 đến 19g30, gồm : học tiếng Việt, sinh hoạt vui chσi, giáo lý và kết thúc bằng Thánh lễ chung với phụ huynh. Các lớp học được xếp theo ngành. Ngoài ra, các em còn được đào luyện trong các lớp huấn luyện dưới lều vải. Các sinh hoạt tập thể này góp phần đáng kể vào việc rèn luyện đức tin và hun đức ơn gọi. để Chúa gọi khi đã chuẩn bị chín mùi. 

Ÿ Phong trào Cursillo : Thành lập năm 1993, Phong trào đã tổ chức được 26 khóa, quy tụ hơn một ngàn anh chị em, trong số có nhiều linh mục. Mỗi chủ nhật cuối tháng đều có sinh hoạt chia sẻ Lời Chúa, cầu nguyện, học hỏi về Thánh Kinh. Phong trào phần đáng kể vào vườn ươm ơn gọi tận hiến tại giáo xứ qua lời cầu nguyện ». 

4. Vườn ươm ơn gọi ở GXVN nên hiệp thông với Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội hoàn vũ ra sao ? 

Đầu tiên, được đào tạo trong ngành Luật và kinh tế quản trị, luật sư Thông rất am tường văn hóa và văn học Việt Nam. Những bài viết của ông, phổ biến trên các mạng tin học, đã khẳng định như vậy. Nhưng từ ít lâu nay, một chiều hướng mới đã từ từ hiện rõ qua các bài viết của ông. Đó là chiều hướng thần học. Có lẽ vì vậy, mà ông đã kết thúc bài chia sẻ về mục vụ ơn gọi trong giáo xứ bằng một cái nhìn thần học hiệp thông và truyền giáo, phóng tầm nhìn xa hơn giáo xứ, mở ra với Việt Nam và Giáo Hội Việt Nam, với Thế Giới và Giáo Hội Hoàn Vũ. Ông kết thúc bài chia sẻ :  

« Trong tông huấn Christifideles laici, Đức Gioan-Phaolô II cho rằng giáo xứ là gương mẫu cho việc tông đồ, vì tập hợp nhiều cá nhân khác nhau. Các tín hữu cần có thói quen cộng tác chặt chẽ với các linh mục trong họ đạo. Tùy khả năng, mỗi người góp phần vào việc tông đồ và nhiệm vụ truyền giáo trong đại gia đình Giáo hội.

Thánh lễ sáng nay có sự đồng tế của các linh mục trẻ thuộc nhiều giáo phận ở Việt Nam. Để thực hiện nhiệm vụ vun trồng và triển nở ơn gọi tận hiến, Cộng đoàn Giáo xứ hiệp thông với Giáo hội quê nhà, đón nhận giáo huấn của Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn :  

Ÿ ‘‘Anh chị em hãy góp phần xây dựng giáo xứ của mình thực sự trở thành một gia đình của Thiên Chúa, trong đó mọi người sống hiệp thông với Chúa và chan hòa yêu thương nhau như anh chị em một nhà. Giáo xứ còn phải là ngôi trường giáo dục đức tin, nơi đó các tín hữu được học biết về Chúa Giêsu và trở nên sứ giả Tin Mừng. Đồng thời, mỗi giáo xứ phải trở nên giếng nước đầu làng, nơi mọi người có thể đến múc nước hằng sống làm thỏa mãn nỗi khao khát sâu xa nhất của lòng người.’’ 

Thánh lễ được cử hành sáng nay trong khuôn khổ Năm Linh Mục, bài chia sẻ thể hiện sự quan tâm mục vụ của các vị chủ chăn và cộng đoàn về ơn gọi tận hiến. Hai ý nghĩa này khiến ngày 8-11 năm nay xứng đáng là Ngày Linh Mục của Cộng đoàn.

Ÿ Trong sứ điệp gửi các linh mục ngày 29-9-2009, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI nhắn nhủ : ‘‘Hơn bao giờ hết, ngày nay linh mục là hiện thân của niềm vui và hy vọng. Ngoài ra, linh mục còn là hiện thân của tương lai’’.

Ÿ Trong thông điệp về thiên chức linh mục, Đức Piô XI đưa ra hình ảnh vườn ươm ơn gọi tận hiến, được dùng làm chủ đề cho bài chia sẻ hôm nay.

Sự kết hiệp giữa sứ điệp của Đức Bênêdictô XVI và thông điệp của Đức Piô XI là hình ảnh của cộng đoàn chăm lo vun sới vườn ươm ơn gọi tận hiến để Giáo hội sẽ có nhiều linh mục, tu sĩ xuất thân từ Giáo xứ, đem lại niềm vui và hy vọng cho chúng ta, như lời thánh Jean-Marie Vianney từng nói : ‘‘mỗi vị chủ chăn nhân lành là báu vật mà Thiên Chúa nhậm lời, ban cho một giáo xứ’’. 

LỜI KẾT

 Ngày 14 tháng 12 năm 2008, ngày khai mạc « Năm Ơn Gọỉ », cha NGUYỄN BÌNH cho chứng từ về đề tài « Làm sao biết Chúa gọi mình » ; 15 em thiếu nhi đã đến tham dự thánh lễ và ra mắt « Ban Giúp Lễ » với cộng đoàn.

Trong suốt năm qua, cứ tuần thứ hai hàng tháng, trừ trường hợp đặc biệt phải thay đổi, đã có một linh mục, tu sĩ hay giáo dân nói với Cộng Đoàn một điểm về ơn gọi tận hiến trong 15-20 phút sau bài Phúc Âm.

Chủ nhật hôm nay, 08/11/2009, ngày kết thúc loạt sinh hoạt này về « Năm Ơn Gọi », luật sư Lê Đình Thông chia sẻ về đề tài « Cộng đoàn là vườn ươm ơn gọi tận hiến ». Nhiều linh mục sinh viên trẻ Việt Nam, đến từ khắp các giáo phận Bắc, Trung, Nam, đang du học tại Học Viện Công Giáo Paris, đã đến đồng tế thánh lễ với cộng đoàn, y như  là « Ngày Linh Mục » của cộng đoàn vậy.  

Bài chia sẻ cuối cùng hôm nay đã khép lại một sinh hoạt về « Năm Ơn Gọi ». Nhưng từ ngày 19/06/2009, lại mở ra một thời gian mới, vì từ ngày ấy, Đức Thánh Cha Bênêđictô đã khai mở « Năm cầu nguyện thánh hóa các linh mục ». Để hiệp thông với Giáo Hội, Giáo Xứ Việt Nam Paris lại mở ra một loạt sinh hoạt mới. Trong suốt « Năm Linh Mục », giáo xứ sẽ làm 4 việc cụ thể :

·        Củng cố lại Hội Yểm trợ ơn gọi

·        Mỗi chủ nhật sau bài hát rước lễ, sẽ đọc kinh cầu cho các linh mục

·        Thực hiện cuốn lịch phụng vụ với đề tài : « Cầu nguyện cho các linh mục »

·        Có bảng triển lãm về : Ơn gọi linh mục, Hội đồng giám mục Việt Nam, Sinh hoạt các chủng viện ở Việt Nam.

Năm 2009 phải chăng là năm mà một chương trình mới rất quan trọng về MỤC VỤ ƠN GỌI TẬN HIẾN đã được thiết kế và thực hiện, tiếp nối chương trình Mục Vụ Ơn Gọi Tận Hiến đã được khởi xuất từ năm 1989 ? 

Paris, ngày 08 tháng 11 năm 2009

Trần Văn Cảnh

Tác giả: Gs. Trần Văn Cảnh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!