Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. PX. Ng Hùng Oánh
Bài Viết Của
Lm. PX. Ng Hùng Oánh
XIN TÌM HIỂU KINH XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON
MẸ TERESA CALCUTTA
ĐỨC GIÁM MUC ĐỊA PHÂN
Chân lý trong Kinh Thánh
ĐỐI VỚI CÁC TÔN GIÁO NGOÀI DO THÁI GIÁO VÀ KITÔ GIÁO THÌ THẾ NÀO ?
VẤN ĐỀ ĐỔI BẢN THỂ: (transsubstantiatio, transubstantiation)
ĐỐI VỚI CÁC TÔN GIÁO NGOÀI DO THÁI GIÁO VÀ KITÔ GIÁO THÌ THẾ NÀO?
NÊN SỬA LỜI NGUYỆN 25 MÙA THƯỜNG NIÊN ?
HỌC HỎI THƯ MỤC VỤ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN
MỪNG LỄ ĐỨC HỒNG Y GIOAN BT PHẠM MINH MẪN 50 Năm THỤ PHONG LINH MỤC 25/5 1965 - 25/5 2015 - XIN NHẮC ĐẾN CÔNG VIỆC XÃ HỘI CỦA NGÀI : RẤT QUAN TÂM TỚI NẠN ĐẠI DỊCH HIV/AIDS
30 TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM NAY TRÙNG LỄ TRO ?
GIẢI QUYẾT TRƯỜNG HỢP PHÁ THAI
CHÚA MUỐN TA LÀ “BA VUA” HAY LÀ NGÔI SAO ??
ĐỨNG TRƯỚC HANG ĐÁ, DỰ LỄ GIÁNG SINH - BẠN NGHĨ GÌ ?
MỪNG CHÚA ĐẾN TRONG GIÁO LÝ CÔNG GIÁO VỀ GIAO THÔNG CÔNG CỘNG
NHẢ THƠ KIÊN GIANG
TÔI CÓ PHẢI GIỮ LUẬT MÔISEN KHÔNG ?
MẾN CHÚA YÊU NGUỜI , BIẾT MÀ SỐNG CHƯA?
KẾT QUẢ CHÚA KYTÔ CHẾT TRÊN THẬP GIÁ
Bài Giáo lý : ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI
KHI NÀO BẠN TRỞ THÀNH MEN BỘT ?
CÓ AI GIEO LÚA NHƯ NGƯỜI NẦY KHÔNG ?
CHÚA CHA MẠC KHẢI ĐIỀU GÌ CHO TÂM HỒN BÉ MỌN ?
ĂN CHÚA THÌ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI
Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi giúp ta hiểu TẬP THỂ VÀ CÁ THỂ TRONG TÌNH YÊU
CHÚA THÁNH THẦN VỚI NGƯỜI CHƯA BIẾT CHÚA
CHÚA GIÊSU KYTÔ SỐNG LẠI LÊN TRỜI
CÁC TÔNG ĐỒ TIN VÀO CHÚA KYTÔ THẾ NÀO ?
MỪNG CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
NẾU ADAM EVA KHÔNG SA NGÃ - CHÚA KYTÔ CÓ NHẬP THỂ , CHỊU CHẾT KHÔNG ?
VÀO THÀNH GIÊRUSALEM THEO Ý CHÚA CHA
VIỆC BINH THUƠNG HAY KHÁC THƯỜNG - CHÚA KHÓC TRƯỚC MỘ LAGIARO ??
Lễ nào chiều thứ bảy thay được lễ ngày lễ Chúa nhật .
TRƯỚC CHÚA KITÔ: NGƯỜI MÙ ĐƯỢC SÁNG, NGƯỜI SÁNG THÀNH MÙ
LỄ TRUYÊN TIN CŨ VÀ NAY (25-3)
THỜ CHÚA CHA TRONG THÁNH THẦN VÀ CHÂN LÝ
CHỐNG QUỶ CÁM DỖ DỄ HƠN NGƯỜI CÁM DỖ ?
CHÚA CÒN BỊ CÁM DỖ, CÒN TA ?
MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ NÓI VỀ MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
PHẢI LO CHÚA ĐẾN BÂY GIỜ VỚi TÔI !
MẦU NHIỆM MỘT CHÚA BA NGÔI GIÚP TA HIỂU TẬP THỂ VÀ CÁ THỂ TRONG TÌNH YÊU

LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM A

GIOAN 3, 16-18

 Hội Thánh mầng trọng thể lễ Một Chúa Ba Ngôi. Một Chúa Ba Ngôi có nghĩa là một bản tính Thiên Chúa chung cho cả Ba Ngôi Vị thần linh.              

Hơi lạ khi nghe Phúc âm hôm nay, vì hình như đoạn Phúc âm nầy không nói tới mầu nhiệm đang mầng. Tại sao vậy?

Ta biết rằng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi do chính Chúa Giêsu Kitô mạc khải. Mầu nhiệm nầy mô tả sự phong phú vô cùng của tình yêu Thiên Chúa. Dĩ nhiên, mọi hoạt động của Thiên Chúa đều bắt nguồn từ tình yêu nơi Thiên Chúa Ba Ngôi. Mà chính Ba Ngôi vị cùng chung một bản tính Thiên Chúa là nguồn phát sinh tình yêu phong phú vô cùng đó, trở nên nguồn gốc của mọi hoạt động tình yêu.

Chúa Giêsu Kytô là con Thiên Chúa làm người cứu chuộc nhân loại, để kéo nhân loại về với Thiên Chúa. Suy từ công cuộc cứu chuộc, ta thấy Thiên Chúa cho nhân loại  Người Con của Ngài là Chúa Giêsu  Kytô vì lẽ Chúa Giêsu  Kytô phó nộp mình chịu chết cứu chuộc nhân loại, nghĩa là diễn tả cách thế Thiên Chúa kêu gọi  nhân loại  bỏ tội lỗi,  trở về với Thiên Chúa. Như vậy, Thiên Chúa đã thương thế gian vô cùng, vì thương thế gian nên mới ban Chúa Giêsu  Kytô cho thế gian. Điều kiện mà thế gian được cứu chuộc là tin vào Chúa  Giêsu Kitô.

Khi tin vào Chúa  Giêsu   Kitô, người ta nhận giáo lý của Ngài. Và khi nhận giáo lý của Ngài, người ta cùng sống với Ngài  tuyên xưng Thiên Chúa là Cha và tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa. Như vậy, tin vào Chúa Giêsu Kitô tức phải tuyên xưng Chúa Kitô là Con Thiên Chúa và Thiên Chúa là Cha Chúa Kitô. Hậu qủa tin Chúa  Giêsu  Kitô là Con Thiên Chúa đem lại cho ta sự sống đời đời. Được sống đời đời tức là được cứu rỗi, tức là được sức mạnh Thiên Chúa tha tội, ban ơn giúp đỡ, ban sự sống Thiên Chúa. Hoạt động đó là hoạt động  tinh yêu của Thánh Thần, Đấng cộng tác với Chúa Giêsu  Kitô dể cứu rỗi nhân loại.

Vì thế, khi tuyên xưng Chúa Giêsu Kytô  là Con Thiên Chúa xuống cứu độ trần gian, xuống ban sự sống đời đời cho nhân loại, mặc nhiên tuyên xưng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.

Tuyên xưng như vậy là một sự lựa chọn tự do vì chúng ta có thể tin Chúa hoặc không tin Chúa là do sự lựa chọn của chúng ta. Lựa chọn tin Chúa, sẽ được sống đời đời, trái lại, lựa chọn không tin Chúa, sẽ không gặp Chúa, sẽ không có sự sống đời đời, mà sống mất sự sống đời đời tức là sống trong đau khổ, sống như vậy là một hình phạt. Vì thế, Chúa Giêsu nói : Ai tin Người Con ấy thì không bị luật phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi. Hình phạt mô tả ở đây không phải là thứ hình phạt theo nghĩa pháp lý ở đời (tù tội), nhưng phải hiểu trên nền tảng tình yêu : không hưởng được sự sống yêu thương của Thiên Chúa Thiên Chúa Ba Ngôi . Hình phạt nầy không cần tòa tuyên án, không cần Chúa  Giêsu Kitô tuyên án, tự nhiên nó nằm trong quyết định lựa chọn của ta. Chọn Chúa thì được sống với Chúa, không chọn Chúa thì không thể sống với Chúa, sống nơi không có Chúa là hình phạt.

Hội Thánh mầng lễ một Chúa Ba Ngôi, và chọn bài Phúc âm nầy để học, bài học tinh yêu nơi Thiên Chúa : Ngôi Cha sinh Ngôi Con bởi nhiệm sinh  Hội Thánh có ý rao giảng cho nhân loại chân lý cứu rỗi : muốn được cứu rỗi phải tin vào Chúa Kitô. Rao giảng chân lý đó, cái khó là Hội Thánh phải làm thế nào cho người ta thấy Chúa Giêsu  Kitô hiện diện thực sự trong Hội Thánh, người ta mới tin. Rao giảng Chúa Kitô khác hẳn rao giảng một Đấng khác, thí dụ truyền bá tư tưởng của Đức Khổng Tử thì cần  nói tới tư tưởng của ngài thôi, còn rao giảng Chúa Giêsu  Kitô, không những trình bày Giáo lý của Ngài mà còn cho người nghe cảm thấy được Chúa Giêsu  Kitô đang hoạt động trong Hội Thánh, đang sống trong Hội Thánh, đang ở với chúng ta . Điều nầy đòi hỏi cách sống của Hội Thánh, cách sống cùa từng người chúng ta. Nếu cách sống đúng lời dạy của Chúa, thể hiện niềm tin Chúa, thể hiện đức bác ái của Chúa Kitô đối với mọi người thì người nghe sẽ cảm thấy có Chúa Giêsu  Kitô trong Hội Thánh, trong chúng ta.

Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi giúp ta hiểu TẬP THỂ VÀ CÁ THỂ TRONG TÌNH YÊU

Ba Ngôi vị phân biệt nhau hoàn toàn (Cha là Cha, Con là Con, Thánh Thần là Thánh Thần) tức là ba cá thể thần linh hoàn toàn.

Ba Ngôi vị cùng chung một bản thể Thiên Chúa, Ba Ngôi vị kết hiệp hoàn toàn với nhau thành một bản tính Thiên Chúa, nói một cách khác Ba Ngôi vị kết hiệp thành một tập thể duy nhất và thuần nhất

Phân biệt mà không tách biệt, không chia rẻ, tương quan đối lập (Cha với Con, Con với Cha, Thánh Thần với Cha Con) mà không đối kháng, không mâu thuẫn, hợp nhất thành một mà không phải hỗn hợp, không phải một thứ trộn lẫn, không phải một thứ hợp chất, vì mỗi ngôi vị là mỗi cá thể bền vững tuyệt đối và “không có Ngôi nào trước, Ngôi nào sau, Ngôi nào hơn, Ngôi nào kém”. Ba Ngôi bằng nhau hoàn toàn về mọi mặt, về mọi phương diện. Chỉ có tình yêu hoàn toàn vô vị lợi (nhận và trao ban hoàn toàn) tạo ra những Ngôi Vị, những tương quan đối lập như thế để đi tới một sự hiệp nhất, thành một, duy nhất và thuần nhất (Tinh ròng tuyệt đối, không có thành phần hỗn hợp, không có phức số, không có khác biệt về bản chất, về quyền năng v.v...)

Cá thể của Ngôi Vị trong Ba Ngôi Vị hợp nhất tạo ra một tập thể duy nhất và thuần nhất do tình yêu và đặt nền tảng trên tình yêu là mẫu mực phổ quát cho mọi vật và gương mẫu hoàn hảo cho đời sống loài người.

Thí dụ : Phân tử nước là một hợp chất do một nguyên tủ Oxy và hai nguyên tử Hydro hóa hợp với nhau mà thành. Trong phân tử nước, nguyên tử Oxy cách mỗi nguyên tử Hydro một khoảng cách 0,96 Anstrom và dưới một góc 105. Cá thể trong phân tử nước là hai hydro và một oxy phân biệt rõ ràng để tạo thành một hợp chất mới là nước. Ngày nào, nguyên tử Oxy,  Hydro dính chặt với nhau hoặc một hydro biến đi thì hợp chất đó tan tành.

Nơi thân thể con người chẳng hạn, tim, phổi, dạ dày, gan, ruột non, ruột già v.v... biểu lộ tính cá thể hết sức mãnh liệt : phổi là phổi chứ không phải là tim, dạ dày là dạ dày chứ không phải là phổi v.v... nghĩa là cấu tạo chức năng mỗi cơ quan phân biệt hết sức. Nếu ngày nào xảy ra phổi không còn làm việc đúng chức năng của phổi nữa, con người ta (tức là tập thể của các cơ quan) sẽ yếu đi, và nếu phổi không làm việc nữa, con người sẽ chết. Chúng ta chẳng thở phào nhẹ nhỏm khi bác sĩ cầm các tấm phim chụp cơ quan của ta nói : tim tốt, phổi tốt, dạ dày tốt... Nói như vậy có nghĩa là cá thể đều tốt nên tập thể lành mạnh.

Trong gia đình, cha mẹ con cái là những cá thể làm nên một tập thể (gia đình). Nếu người cha làm việc đúng với chức năng người cha, người mẹ đúng với chức năng người mẹ, con cái đúng với chức năng con cái nghĩa là các cá thể được phân biệt rõ ràng thì gia đình đó ấm cúng, tốt đẹp, nếu ông bố chỉ là kẻ đánh bạc, con cái chỉ là những đứa trộm cắp, không biết vâng lời gia đình thì gia đình đó sẽ lủng củng, mất yên vui.

Trong một xí nghiệp, mỗi công nhân điều làm việc hết mình, đúng chức năng của mình thì xí nghiệp đó vững chắc, tiến mỗi ngày. Trái lại ông giám đốc là kẻ kém tài, ham địa vị, không có khả năng làm giám đốc, công nhân không tích cực làm việc thì xí nghiệp đó sẽ tan.

Có một hàm số đồng biến giữa cá thể và tập thể : các cá thể mạnh thì tập thể sẽ mạnh, tập thể mạnh giúp các cá thể mạnh :

Nếu cá thể bị tan biến trong tập thể, tập thể đó mất sức sống vì cá thể mất sự sống, trái lại, nếu cá thể lấn át tập thể thì không còn là tập thể đúng nghĩa nữa, chỉ còn là hình thức.

Tại nhiều xí nghiệp, ban đầu công nhân được thâu nhận vào, họ phải thi hành thật đúng theo lệnh của ban giám đốc, nhưng dần dần công nhân làm theo sáng kiến của mình sau khi đã được ban giám đốc đồng ý. Xí nghiệp đó phát triển nhờ cá thể giỏi. Có những xí nghiệp bán cổ phần cho các công nhân, ai cũng có phần đầu tư vào xí nghiệp, công nhân vừa làm công vừa làm chủ xí nghiệp, xí nghiệp sắp giải thể vì lỗ lả được vực lên sống mạnh. Tính cá thể và tập thể rõ ràng là những yếu tố quan trọng nhất để cho trong một tập thể, cá thể tồn tại và phát triển . Người ta nói tới những hoàn cảnh đặc biệt : cá thể phải hy sinh cho tập thể, cá thể hòa tan trong tập thể, nhưng thực ra lúc đó cá thể được kêu gọi hy sinh là cá thể phát triển tài năng riêng tư của mình cao nhất để đóng góp vào tập thể, tính cá thể biểu lộ rõ ràng nhất, lý tưởng của cá thể sáng chói nhất. Những nhà nghiên cứu giam mình suốt đời trong phòng thí nghiệm, những chiến sĩ hy sinh cho đất nước, những bậc thánh nhân sống cho đạo giáo là những cá thể phát triển khả năng của con người mình cho tập thể, họ ở đỉnh cao nhất mặc dầu có khi họ bị số đông của tập thể che khuất hoặc không biết đến, nhưng tập thể sống còn là nhờ họ đó.

Hy sinh quyền lợi riêng  cho quyền lợi chung, trọng của công hơn trọng của tư tức là đặt tập thể trên cá thể, nhưng khi biết đặt quyền lợi như vậy, cá thể được củng cố và tập thể được vững bền trừ khi quyền lợi chung nuốt chửng mất quyền lợi riêng, quyền lợi chung trở thành ông thần nuốt sống cá thể.

Tóm lại, tính cá thể và tập thể hiện diện ở mọi vật thể, thảo mộc, sinh vật, sinh hoạt trong các tổ chức xã hội. Dễ hiểu thôi, Thiên Chúa Ba Ngôi sáng tạo nên trời đất muôn loài, muôn vật theo khuôn mẫu Ba Ngôi Vị trong một bản tính Thiên Chúa : thụ tạo phản ảnh Đấng sáng tạo. Gia đình, dòng tu, các tổ chức xã hội phải nhìn vào khuôn mẫu đó để sống mới có đời sống tốt đẹp, phát triển phong phú được.

Nhân loại đang tiến bộ, đang bước về phía trước theo mẫu cá thể và tập thể nhờ khả năng khám phá và nhận thức trong các lãnh vực khoa học và đời sống. Từ chiến tranh đến phải bảo vệ hòa bình, từ đói nghèo tới ấm no, từ dốt nát đến thông minh, từ chết yểu đến tuổi thọ càng ngày càng dài, từ đời sống cá nhân cần tới đời sống tập thể, đó là một con đường tiến hóa của nhân loại, nhưng tận cùng của tiến hóa nằm ở đâu, v.v… Thưa chỉ có nơi Chúa Kitô người ta khám phá ra đời sống cá thể và tập thể đích thực vì là Đấng yêu thương, Đấng ban phát tình yêu, Đấng dạy cho nhân loại tình yêu mọi người, đại đồng. Sống theo Ngài, cuộc tiến hóa của nhân loại mới có điểm đến đầy ý nghĩa, không thì chỉ có điểm sau cùng là cái chết làm cho mọi cái đều mất hết ý nghĩa.

 Xin xem sách Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi”

nhà sách Hoàng Mai

Lm Fx Nguyễn hùng Oánh

 

Tác giả: Lm. PX. Ng Hùng Oánh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!