Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Tập Sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin ! ” của Cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ ba… Từ một Giáo Hội đến một Giáo Hội khác (tt)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Josepn Moingt s.j. Ngày thứ ba - Từ Giáo Hội này đến Giáo Hội khác
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt) Ngày thứ hai… Từ đức tin nơi Chúa Kitô đến các giáo huấn của Giáo Hội.
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Tử đức tin nơi Đức Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Đức Kitô đến các giáo điều của Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
CHUYỆN MỖI TUẦN – BÀI GIÁO LÝ I VỀ CHỦ ĐỀ “SAY MÊ LOAN BÁO TIN MỪNG : NHIỆT TÂM TÔNG ĐỒ CỦA NGƯỜI TIN CHÚA”

 

Loạt bài giáo lý về “Ơn Gọi Tông Đồ” này được Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong các buối tiếp kiến chung mỗi sáng thứ tư hằng tuần…Và thứ tư tuần này - ngày 11/1/2023-  là bài đầu tiên…nhân trích đoạn Tin Mừng thánh sử Matthêu trình bày về việc Chúa gọi Lêvi – nhân viên thế vụ đang làm việc ngay tại bàn thu thuế của mình (9,9-13)…

Sau khi cùng với mọi người nghe lại trích đoạn Tin Mừng ấy bằng nhiều thứ tiếng : Anh – Pháp – Ý – Đức – Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha - Ả Rập – Ba Lan…Đức Thánh Cha vào đề với lời chào chúc mọi người…và Ngài khai triển: Lòng say mê rao giảng Tin Mừng – hay nhiệt tâm Tông Đồ - là chiều kích sống còn đối với Giáo Hội …và Ngài nhấn mạnh : Cộng đoàn các môn đệ Chúa được hình thành là Cộng Đoàn Tông Đồ, Cộng Đoàn Truyền Giáo…chứ “không là chiêu dụ tín đồ”…Ngài yêu cầu những người tin luôn nhớ rằng : Phải phân biệt điều này ngay từ đầu : truyền giáo không giống với chiêu dụ tín đồ

· Điểm dừng 1 – Truyền giáo là dưỡng khí của đời sống Kitô hữu

Đức Thánh Cha kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa bắt đầu và luôn bắt đầu lại cuộc hành trình tái khám phá niềm đam mê rao giảng Tin Mừng, khởi đi từ “Kinh Thánh giáo huấn của Giáo Hội”, để kín múc lòng nhiệt thành Tông Đồ từ các nguồn mạch quý giá ấy, cũng như từ “các chứng nhân đã khơi lại niềm đam mê Tin Mừng trong Giáo Hội”…để tất cả có thể giúp chúng ta “thắp lại ngọn lửa mà Chúa Thánh Thần luôn muốn đốt cháy trong chúng ta”, bởi Chúa Thánh Thần chính là Đấng hoạt động liên tục nhằm “uốn nắn một cộng đoàn đi ra…để nó không co cụm lại trong chính mình, nhưng hướng đến tha nhân…và là chứng nhân dễ lan tỏa của Chúa Giêsu, vươn ra…hầu có thể chiếu tỏa ánh sáng của Người đến tận cùng trái đất”…Đức Thánh Cha cho rằng – và ai ai trong những người tin cũng đều biết rất rõ điều này – là “Khi đời sống Kitô hữu không còn hướng đến chân trời của việc rao giảng Tin Mừng, của việc loan báo, thì nó trở nên ốm yếu :  nó thu mình lại, trở nên quỵ ngã, héo tán !!!” – Nghĩa là “Không có lòng nhiệt thành Tông Đồ, đức tin trở nên khô héo”…Cho nên “Truyền giáo là dưỡng khí của đời sống Kitô hữu : nó tiếp thêm sinh lựcthanh lọc đời sống đức tin của chúng ta”…

Và – với sự kiện tiêu biểu là Ơn Gọi Tông Đồ của người thu thuế Lêvi – Đức Thánh Cha cùng chúng ta đi sâu vào chủ đề …

· Điểm dừng 2 – Cái nhìn của Chúa Giêsu

Bản văn Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa – Đức Giêsu – Ngài “nhìn thấy một người” – và Ngài nhìn thấy “con người thật” của ông, điều mà những người đương thời với ông không thấy !!! Họ chỉ nhìn thấy nơi ông một nhân viên thuế vụ của chế độ đô hộ - nghĩa là một kẻ cộng tác với Đế quốc Roma, một kẻ phản bội nhân dân của ông…Nhưng – trong mắt nhìn của Chúa – Matthêu hay Lêvi người thu thuế là “một con người…với “những đau khổ và lòng tốt” của ông…Đức Thánh Cha suy nghĩ đến tình trạng  bà con đồng hương khư khư giữ khoảng cách giữa họ và người cán bộ thuế vụ Lêvi ấy…thì Chúa Giêsu lại bước đến gần ông, bước đến với ông, bởi một lý do tuyệt vời, đấy là “mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương”… Câu kết của trính đoạn Tin Mừng xác định sứ vụ ấy của Chúa : “Ta đến vì những kẻ tội lỗi, không vì người công chính”  Và Đức Thánh Cha vui mừng chia sẻ : Cái nhìn của Chúa Giêsu thật tuyệt vời, nhìn thấy người khác [và mọi người] như là mục đích của Tình Yêu…và cái nhìn ấy cũng là khởi đầu của niềm đam mê rao giảng Tin Mừng

· Điểm dừng 3 – Cái nhìn của chúng ta…

Và Đức Thánh Cha dưa ra một câu hỏi rất đời thường nhưng lại ít khi được nghĩ tới,đấy là : Cái nhìn của chúng ta đối với người khác thì sao ? Đống thời Ngài cũng có ngay câu trả lời cũng rất đời thường : Nhiều lần chúng ta chỉ nhìn thấy khuyết điểm của anh chị em quanh mình chứ không nhìn thấy những nhu cầu của họ…và thường “dán nhãn” mọi người qua những gì họ làm hoặc họ nghĩ!!! Và – với một tinh thần rất phe nhóm – ngay cả khi anh chị em mình là những Kitô hữu…thì chúng ta cũng cứ lẩn quẩn ý nghĩ : anh ta là người của chúng ta hay không phải là người của chúng ta ? Và , thưa bạn, Đức Thánh Cha nhắc lại : Đây không phải là các nhìn của Chúa Giêsu, bởi Chúa luôn luôn nhìn tửng con người với lòng thương xót và trìu mếnnên Người cũng muốn các Kitô hữu từng ngày phải nên giống Ngườivới cái nhìn như cái nhìn của Người – đặc biệt là với những anh chị em giữa chúng ta…nhưng được “dán nhãn” là “những kẻ xa nhà thờ, xa cộng đoàn !”…Và Đức Thánh Cha gút lại : Nếu mỗi người chúng ta cảm thấy mình là người công chính…thì Chúa Giêsu ở xa, nhưng Người đến gần với những giới hạn, đau khổ của chúng ta để chữa lành

· Điểm dừng 4 – Ông Matthêu “ đứng dậy”

Sau “cái nhìn” của Chúa dành cho Matthêu – Lêvi…và lời mời gọi “Hãy theo tôi” thì Đức Thánh Cha chia sẻ  suy tư của Ngài về “một chuyển động” của Matthêu – Lêvi – người thu thuế : Ông “đứng dậy – dĩ nhiên là để đi theo Người, nhưng quan trọng là ông “đứng dậy”, nghĩa là ông “không còn ngồi nán thêm ở bàn thu thuế” của ông nữa…Và Đức Thánh Cha thêm rằng : ngày ấy – và có lẽ hôm nay cũng là như vậy – cái “thế ngồi”…là của “người có quyền đối với người khác” – những người phải đứng để nghe người ngồi hoặc để tỏ lòng kính trọng với người ngồi…Người viết nhớ lại câu hỏi của một vị Giám Mục tân tuyển nọ khi đến Nhà Thờ Chánh Tòa Giáo Phận thăm trước ngày đăng quang : ngai  Giám Mục của tôi đâu ? - !!!  Hiện nay ngài đã nghỉ…nhưng mỗi lần có dịp gặp người này/người khác, ngài vẫn tự hào là “tôi” thế này/ “tôi” thế khác…Xin thưa với các Đấng, các Bậc là chúng ta có như thế nào đi chăng nữa…thì cũng là nhờ Ơn Chúa , lòng tin và tinh thần hiệp thông của giáo dân…Đấy là chưa nói đến những “tàn phá” – di chứng của sự co cụm trong cái “ngai” của mình và sự tê liệt các hoạt động huấn luyện tông đồ giáo dân hằng năm của bà con…chỉ vì sợ hư hỏng công trình xây dựng…vời cái bảng Trung Tâm Mục Vụ giả vờ…Và – một cách quyết liệt – Đức Thánh Cha hỏi mỗi chúng ta – giáo sĩ cũng như giáo dân – chúng ta có đứng dậy đồng hành, tìm kiếm tha nhân không ? Bởi việc đứng dậy và tìm kiếm là điều căn bản của tất cả những người tin : Chúng ta là những môn đệ, là Giáo Hội : chúng ta đang “ngồi bàn” hay  đã “biết đứng dậy”…để lên đường đồng hành với tha nhân, tìm kiếm tha nhân ???

· Điểm dừng 5 – Thánh Matthêu bắt đầu truyền giáo ngay từ môi trường sống…

Ở trên, chúng ta đã cùng chia sẻ suy tư của Đức Thánh Cha về “cái nhìn của Chúa Giêsu”, về chuyển động từ “thế ngồi” trên ghế địa vị đến “hành động đứng dậy” của Matthêu – Lêvi, và tiếp theo là “đích đến”…Đức Thánh Cha bảo rằng chúng ta cứ nghĩ là – sau khi đã thay đổi cuộc đời của ông thuế vụ Nhà Nước ấy – thì vị Tôn Sư cao cả sẽ dẫn dắt ông đên với những cuộc gặp gỡ mới, những trải nghiệm thiêng liêng mới…Thế nhưng không phải vậy, Người đã cùng với ông đến nhà của ông - ở đó, ông dọn cho Người “một bữa  thịnh soạn”, và “rất đông những người thu thuế - những người giống như ông và là đồng nghiệp của ông – đã đồng bàn với Người” (Lc 5,20)…Matthêu Lêvi trở về lại môi trường của ông, nhưng ông trở lại đó với con người đã được biến đổi với Chúa Giêsu…Nghĩa là lòng nhiệt thành Tông Đồ của ông không bắt đầu ở một nơi chôn mới, trong sáng và lý tưởng, mà là ở đó, nơi ông sống, và với những người ông quen biết

· Điểm dừng 6 – Lời loan báo của chúng ta bắt đầu từ hôm nay, nơi chúng ta sống…

Ở điểm dừng này, người viết xin được tóm gọn những suy tư của Đức Thánh Cha vào việc diễn tả về tính cách “hôm nay”  và “ở đây” của việc làm chứng mỗi chúng ta nên và phải bắt đầu…Ngài kêu gọi chúng ta là đừng có đợi cho đến khi nào mình thấy mình “đã trở nên hoàn thiện” hoặc “đã theo Chúa một chặng đường dài” rồi mới làm chứng, nhưng là ngay hôm nay trong chính môi trường sống hằng ngày của chúng ta. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở: Việc làm chứng không bắt đầu bằng sự “cố gắng thuyết phục người khác, nhưng bằng việc làm chứng mỗi ngày cho vẻ đẹp của Tình Yêu đã nhìn chúng tanâng chúng ta đứng dậy”…Chính vẻ đẹp này…cùng với việc loan báo vẻ đẹp này thuyết phục người khác, bởi thưa bạn : không phải chúng ta, nhưng chính Chúa thuyết phục họ

Từ đó, chúng ta nghe Đức Thánh Cha dạy :

-Giáo Hội phát triển nhờ sự thu hút

Loan báo Chúa chứ không phải luôn báo chính mình” là điều phải làm và không phải ai cũng ý thức được như thế…Dĩ nhiên chúng ta cũng không loan báo vể một đảng phái chính trị hay bất cứ một ý thức hệ nào…Chúng ta loan báo Chúa để cho Đức Giêsu tiếp xúc với “con- người- anh- chị- em chúng ta”…Đức Thánh Cha nhắc lại lời dạy của Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức XVI : “Giáo Hội không chiêu dụ tín đồ. Đúng hơn là Giáo Hội phát triển nhờ sự thu hút”…Và vì thế, thưa bạn :

-Chúa Giê-su muốn chúng ta trở nên chứng tá thu hút và vui tươi

Đây cũng là kết luận của Đức Thánh Cha cho bài giáo lý tuần này : Chứng tá thu hút và vui tươi là điều Chúa Giêsu muốn nơi chúng ta và cũng là mục tiêu mà Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta đến qua cái nhìn yêu thương và bằng chuyển động hướng đến tha nhân mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong lòng chúng ta…Việc  của mỗi chúng ta luôn phải làm là xem xem cái nhìn của chúng ta có giống cái nhìn của Chúa Giêsu không – cái nhìn có sức thu hút và lôi kéo anh chị em chúng ta đến với Mẹ Giáo Hội…và – qua đấy – cũng là đến với Thiên Chúa Tình Yêu

Lm Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!