Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Josepn Moingt s.j. Ngày thứ ba - Từ Giáo Hội này đến Giáo Hội khác
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt) Ngày thứ hai… Từ đức tin nơi Chúa Kitô đến các giáo huấn của Giáo Hội.
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Tử đức tin nơi Đức Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Đức Kitô đến các giáo điều của Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
CHUYỆN MỖI TUẦN – BÀI GIÁO LÝ III VỀ NIỀM SAY MÊ LOAN BAO TIN MỪNG VÀ LÒNG NHIỆT THÀNH TÔNG ĐỒ VỚI CHỦ ĐỀ TUẦN NÀY: NIỀM VUI LOAN TRUYỀN PHÚC ÂM…

 

 

Bài giáo lý được bắt đầu với việc công bố trích đoạn Tin Mừng thánh sử Luca (4,17-21) thuật lại việc Chúa Giêsu vào Hội Đường Do Thái, người ta trao cho Người sứ vụ công bố Lời Chúa và Người đã trịnh trọng cất tiếng : Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố Năm Hồng Ân của Chúa (x. Lc 4, 16 – 21)…Và – một cách nghiêm túc – Người tuyên bố : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe!

Và Đức Thánh Cha khai triển : Tin Mừng của Chúa – như lời ngôn sứ tiên báo – là “một sứ điệp cứu độ” mang lại niềm vui lan tỏa, sự tự do đích thực, lời hứa tái sinh thiêng liêng làm con yêu dấu của Thiên Chúa, và sự chữa lành vĩnh viễn khỏi sự áp bức của tội lỗi và sự chết

Từ sứ điệp tuyệt vời ấy, Đức Thánh Cha nhắn nhủ chúng ta – những người đặt niềm tin nơi Chúa Giêsucảm nghiệm được sức mạnh biến đổi của lời Người – không những được kêu gọi để tạ ơn vì món quà kỳ diệu này, mà còn để chia sẻ nó một cách tự  do vui tươi với người khác…Đồng thời Đức Thánh Cha nhấn mạnh : Đối với những người theo Chúa Kitô thì mỗi ngày sống là một “thời gian ân sủng”, “một cơ hội mới” để làm chừng cho “tin vui” vê Lòng Thương Xót, sự tha thứ và sự sống mới của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu – Con yêu dấu của Người…

· Điểm dừng 1 – Niềm vui

Đức Thánh Cha nhắc lại và nhấn mạnh với mỗi chúng ta rằng : Yếu tố đầu tiên là Niềm Vui …Đức Giêsu – trong trich đoạn sách tiên tri Isaia được Người nhắc lại : “Thần Khí Chúa ngự trên tôi […] Người sai tôi đi báo TIN VUI cho người nghèo khó” (Lc 4,18)…cho chúng thấy rằng chúng ta không thể nói về Chúa Giêsu mà không có niềm vui, bởi vì đức tin là một câu chuyện tình yêu tuyệt vời được chia sẻ…Và vì thế, thưa bạn : Khi chúng ta làm chứng cho Chúa Giêsu, làm một điều gì đấy cho người khác nhân danh Người…thì cũng có nghĩa là chúng ta làm cho họ nhận ra rằng giữa giòng đời hôm nay, chúng ta – và mọi người – đã và vẫn luôn nhận được một món quà tuyệt vời mà không lời nào có thể diễn tả được – món quà mang tên Niềm Vui…Cho nên – theo Đức Thánh Cha – thì một người Kitô hữu buồn bã…có thể nói về những diều tốt đẹp, nhưng tất cả đều vô ích nếu lời loan báo của họ không vui…và dĩ nhiên là không từ một khuôn mặt rạng rỡ…

· Điểm dừng 2 – Sự giải thoát

Ở điểm dừng 2 này – Khía cạnh thứ hai, Đức Thánh Cha suy nghĩ về sự giải thoát…Qua trích đoạn Lời Chúa trên đây, Đức Giêsu nói Người được sai đến để “giải thoát những kẻ bị giam cầm”…Và điều Người nói đó cho chúng ta hiểu rằng người được sai đến để loan báo về Thiên Chúa thì không thể chiêu dụ tín đồ, không thể gây áp lực cho người khác, nhưng giải thoát họ, không đặt gánh nặng, nhưng cất đi gánh nặng, đem lại bình an chứ không phải làm cho họ có cảm giác là có tội, có lỗi…Một thực tế : đấy là theo Chúa Giêsu thì cũng phải trải qua những khốn cùng, những hy sinh, nhưng nếu chúng ta hiểu rằng mọi điều tốt lành đều có thể có được ngang qua những hy sinh…thì những quyết định của mỗi chúng ta trong cuộc sống hằng ngày luôn đòi buộc nơi chúng ta những hy sinh dưới mọi hình thức…Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh : Thực tế là vậy đấy, nhưng những người làm chứng cho Đức Kitô luôn cố gắng chứng minh cho mọi người thấy rằng vẻ đẹp của mục tiêu nhắm tới vượt lên trên sự gian khổ của hành trình mình đã chọn… Và mục tiêu ấy chính là việc loan báo về sự giải thoát Thiên Chúa thực hiện cho con người qua Đức Giêsu Kitô – Đấng cứu dộ trần gian…

· Điểm dừng 3 – Ánh sáng

Ở điểm dừng này, chúng ta chia sẻ khía cạnh thứ ba trong suy tư của Đức Thánh Cha về chủ đề “Niềm Vui loan truyền Phúc Âm” : Ánh sáng…Làm cho người điếc nghe được, người mù được thấy…là dấu hiệu của thời Đấng Messia – Đấng Cứu Thế…Tuy nhiên – theo Đức Thánh Cha – thì đây không chỉ là “cái nhìn”, “cái nghe” thể lý…mà còn là ánh sáng, là thanh âm cho phép chúng ta nhìn cuộc sống hôm nay, nghe những thanh âm từng ngày trong một thế giới mới…Nghĩa là “cái nhìn” này diễn tả sự “đến với ánh sáng”   hay một cách tuyệt vời hơn nữa, “cái nhìn”  làm chứng về sự “tái sinh chỉ xảy ra với Chúa Giêsu”…Đấy là điều Bí tích Rửa Tội muốn nói với chúng ta …

Và thưa bạn, Đức Thánh Cha đặt vấn đề : Chúa Giêsu ban cho chúng ta ánh sáng nào ? Và cũng chính Ngài giúp chúng ta nghiền gẫm : Chúa Giêsu ban cho chúng ta “ánh sáng của con cái”…Bản thân Người là Con yêu dấu của Chúa Cha hằng sống muôn đời…và – với Người – chúng ta cũng là con cái của Thiên Chúa – Đấng yêu thương chúng ta mãi mãi, bất chấp những lỗi lầm, khiếm khuyết của chúng ta…Khi đó, cuộc sống không còn là một bước tiến mù quáng về phía hư vô, nó không phải là vấn đề của số phận hay may mắn, nó không phải là điều phụ thuộc vào cơ hội hay những “vì sao !”, thậm chí nó cũng không còn phụ thuộc sức khỏe hay tài chính, nhưng là vào tình yêu của Chúa Cha – Đấng quan tâm đến chúng ta, những đứa con yêu dấu của Người…Và Đức Thánh Cha thấy vui mừng khi chúng ta có thể chia sẻ được với người khác về điều này…Ngài lưu ý chúng ta : Anh chị em có nghĩ rằng cuộc sống chúng ta là một hành động của tình yêu, một lời mời gọi yêu thương không ? Đã nhiều lần chúng ta quên điều này, khi đứng trước những khó khăn, những tin tức tồi tệ, trước tính thế gian, trước lối sống theo tinh thần thế tục !!!

· Điểm dừng 4 – Chữa lành

Điểm dừng 4 này, chúng ta cùng với Đức Thánh Cha suy nghĩ về khía cạnh thứ tư của lời loan báo. Đấy là sự chữa lành…Đức Giêsu nói Người đến “để trả lại tự do cho người bị áp bức”… Người bị áp bức là những ai ? Họ là những người – trong cuộc sống – cảm thấy bị đè bẹp bởi một điều gì đó : bệnh tật, lao nhọc, gánh nặng trong lòng, mặc cảm lỗi lầm, tệ nạn, tội lỗi…Và , thưa  bạn, điều đang đè nặng chúng ta hơn cả là sự dữ mà không một thứ thuốc men hay phương dược nào của con người có thể chữa lành, đấy là tội lỗi

Thế nhưng một điều vô cùng hạnh phúc : đó là một tin vui – tin vui vì – với Chúa Giêsu, sự dữ nghìn đời này, thứ tưởng chừng như bất khả chiến bại này…không còn có tiếng nói quyết định nữa, bởi chính Chúa Giêsu là Đấng chữa lành chúng ta khỏi tội lỗi luôn luôn cách nhưng không…Người mời gọi những ai “khó nhọc và gánh nặng” hãy đến với Người (x.Mt 11,28)…Vì thế cho nên nếu bạn đồng hành với một ai đó đến để gặp gỡ Chúa Giêsu là bạn đưa họ đến với Vị Bác Sĩ Tâm Hồn – Đấng nâng đỡ cuộc sống…Nghĩa là khi ta có thể nói với một ai đó rằng : “Anh ơi, chị ơi, tôi không có câu trả lời cho rất nhiều vân đề của bạn, nhưng Chúa Giêsu biết bạn và yêu bạn, Người cũng có thể chữa lành và xoa dịu trái tim bạn”…Những người mang gánh nặng cần một sự xoa dịu cho quá khứ của họ, họ cần sự tha thứ…Và tất cả những người tin vào Chúa Giêsu thì đều có thể có được quyền năng này để trao tặng cho người khác : quyền năng tha thứ của Thiên Chúa – thứ giải thoát linh hồn khỏi món nợ nần vướng bận…

· Điểm dừng 5 : Sự kinh ngạc của Ân Sủng

Kinh Thánh nói về một NĂM mà người ta có thể thoát khỏi mọi gánh nặng nợ nần : NĂM HỒNG ÂNNăm Thánh…Đây là điểm cuối cùng của lời loan báo được Đức Giêsu công bố qua trích đoạn tiên tri Isaia như đã nói ở trên…Và khi tuyên bố : Hôm nay ứng nghiệm lời ngôn sứ ấy của Isaia, Đức Giêsu cho biết Người đến “để công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,19)…Và Đức Thánh Cha nhắc nhở : Đấy không phải là một lễ kỷ niệm đã được lên kế hoạch, nhưng – với Chúa Kitô – thì đấy là thời gian của Ân Sủng…và ân sủng làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta trở nên mới mẻ luôn, đồng thời cũng mang lại những ngạc nhiên cho chính mình và cho mọi người…Sự kinh ngạc của ân sủng ấy là điều mà Chúa Giêsu muốn loan báo, bởi vì – qua chúng ta – ân sủng của Thiên Chúa làm nên những điều kỳ diệu không ngờ…Thưa bạn, quả thật là như thế : Tin Mừng được cảm nhận và thể hiện luôn mang đến một cảm giác ngạc nhiên và mới lạ có tên là Giêsu…Đức Thánh Cha mong ước : Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta loan báo Tin Mừng như Người mong muốn – Tin Mừng của Niềm Vui, Sự Giải Thoát, Ánh Sáng, Sự Chữa Lành và Sự Ngạc Nhiên

Và để kết thúc, Đức Thánh Cha nhắc lại : Chúa loan báo Tin Vui cho người nghèo

Đức Thánh Cha bảo rằng chúng ta thường lãng quện người nghèo, nhưng họ lại là những người được Chúa Giêsu minh nhiên nhắc đên, bởi vì họ là những người được Chúa yêu mến…Dĩ nhiên họ cũng là đối tượng của việc loan báo Tin Vui…Cho nên, thưa bạn, Đức Thánh Cha xin chúng ta hãy luôn nhớ đến họ, và – qua họ - chúng ta luôn nhắc nhở mình phải trở nên “nghèo khó trong tâm hồn” – nghĩa là vượt thăng mọi giả định cho rằng tự mình tự đủ cho mình…Nhờ đó, chúng ta hiểu rằng mình cần ân sủng và luôn cần đến Chúa

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!