Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gia Đình Lectio Divina
  Mục Lục
LỜI NGỎ
Giải thích hình Lectio divina
I. Dẫn nhập
II. LECTIO DIVINA là gì?
III - VII
VIII. Những giai đoạn thực hành Lectio divina
IX. Việc đọc Lời Chúa Theo cha Daniel
PHỤ LỤC

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

LECTIO DIVINA - Cầu Nguyện Dưới Tác Động Của Lời Chúa

LECTIO DIVINA học trong trường Mẹ Maria

LECTIO DIVINA - CẦU NGUYỆN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA LỜI CHÚA

Fr. M. Bảo Tịnh Ocist

Đan viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca
Lễ thánh Biển Đức 11.07.2010

Nhân dịp kỷ niệm hai thông điệp lớn về Kinh Thánh (100 năm và 50 năm), năm 1993 Ủy Ban Giáo Hoàng về Kinh Thánh đã xuất bản một tài liệu quan trọng về “Việc giải thích Kinh Thánh trong Giáo Hội”. Ủy ban này nhận thức tầm quan trọng của Lectio divina:

“Lectio divina là việc cá nhân hay cộng đoàn đọc một bản vắn Kinh Thánh, dài hay ngắn, tiếp nhận như là Lời Chúa và khai triển dưới tác động của Thánh Linh trong suy niệm, cầu nguyện và chiêm ngắm.

Thường xuyên hoặc mỗi ngày đọc Kinh Thánh đáp ứng với cách thực hành cổ xưa trong Hội Thánh... Việc thực hành Lectio divina dưới hai hình thức, cá nhân và cộng đoàn, đẽ trở lại thời sự. Mục đích muốn đạt được đó là khơi động và nuôi dưỡng “một tình yêu thiết thực và bền vững” đối với Kinh Thánh, nguồn của đời sống nội tâm và đem lại hiệu quả cho việc tông đồ, giúp hiểu tốt hơn về phụng vụ và bảo đảm cho Kinh Thánh có một chỗ quan trọng trong việc học thần học và cầu nguyện... Cầu nguyện phải song hành với việc đọc Kinh Thánh, bởi vì cầu nguyện là đáp lại Lời Chúa được gặp thấy trong Kinh Thánh dưới sự linh hứng của Thánh Linh...”

                                --------------------------------------------------

Maurice Zundel:  “Kinh Thánh là một Bí Tích, là tấm màn che. Qua đó, chúng ta phải khám phá ra khuôn mặt Tình Yêu”.
 

Benoît XVI: Ngày 16.09.2005, ĐTC Bênêdictô XVI đã khích lệ áp dụng Lectio divina trong dịp kỷ niệm 40 năm công bố hiến chế Dei Verbum của Công Đồng Vaticanô II về Mạc Khải: “Tôi muốn đặc biệt nhắc lại và khích lệ áp dụng truyền thống xa xưa của Lectio divina: việc đọc áp dụng Sách Thánh kèm theo cầu nguyện đem đến cuộc đối thoại mật thiết trong đó người đọc nghe Chúa nói, và trong cầu nguyện đáp lại lời Chúa và tin tưởng phó thác cho Chúa qua việc mở rộng lòng (x. Dei Verbum 25 18.11.1965). Nếu lectio divina được đem ra thực hiện đúng đắn, tôi xác tín rằng sẽ đem lại cho Hội Thánh một sự canh tân thiêng liêng”.
 

Anselme Osb: “Người ta có thể thánh thiện, rất thánh thiện mà không biết gì đến thần học, nhưng không thể thánh thiện được nếu không lắng nghe Lời Chúa, không tháp nhập vào Lời Chúa trong đức tin, không gắn bó với Chúa Ki-tô, Đấng là Sự Thật, là Ngôi Lời nhập thể, nếu không để Chúa Thánh Thần dẫn đưa mình đi trong khiêm nhu và tin tưởng”. 

Mục Lục

LECTIO DIVINA

Lời ngỏ  ...................................................................................... 3

Giải thích hình Lectio divina       .................................................... 4

    I. Dẫn nhập    .......................................................................... 7

   II. Lectio divina là gì?   ............................................................. 13

  III. Bản chất của Lectio divina    ................................................. 16

  IV. Nguồn gốc của Lectio divina    .............................................. 17

   V. Những khó khăn của Lectio divina     .................................... 18

  VI. Kết quả của Lectio divina      ................................................ 19

 VII. Thực hành Lectio divina    .................................................... 21

VIII. Những giai đoạn thực hành Lec tio divina        ....................... 24

1. Đọc  ............................................................................ 25

2. Suy  ............................................................................ 26

3. Cầu  ............................................................................ 28

4. Ngắm  ......................................................................... 29 

  IX. Việc đọc Lời Chúa Theo cha Daniel       ................................ 32

A. Trong Truyền Thống Do Thái      .................................... 32

B. Truyền Thống Kitô của việc đọc Lời Chúa      ..................33

C. Kinh Thánh
    
và đời sống thiêng liêng trong Truyền Thống       
........... 34

D. Vài câu hỏi liên quan đến việc đọc Lời Chúa      .............. 37

PHỤ LỤC

1. Kỹ thuật đọc Lời Chúa   ....................................................... 43

2. Cầu nguyện dưới tác động của Lời Chúa như thế nào?      ...... 47

3. Lectio divina và Phụng Vụ Giờ Kinh        ............................... 51

4. Lectio divina theo nhóm   ..................................................... 54

5. Một đề nghị thực hành Lectio divina trong gia đình        .......... 58

6. Làm giàu tâm trí bằng Lời Chúa       ......................................61

7. Nhật ký Lectio divina     ...................................................... 64

Mục lục   ................................................................................... 66

Tác giả Gia Đình Lectio Divina


Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!