Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Mục Lục
I. Giêsu
II. Giêsu khởi từ Giêsu
III. Giêsu hay là Giêsu-Kitô ?
IV. Đức Giêsu-Kitô Chúa chúng ta
Từ vựng

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Nhân quyền và Giáo hội - Những suy tư lịch sử và thần học

Một Cái Nhìn Mới Về Học Thuyết Xã Hội Công Giáo (Quyển Hai)

Một Cái Nhìn Mới Về Học Thuyết Xã Hội Công Giáo (Quyển Một)

Giêsu-Kitô

Thánh Thần, Hơi Thở Sống Động của Giáo Hội

Tông huấn Christifideles Laici

GIÊSU-KITÔ   Attach file

Định Hướng Tùng Thư

13 g rue de l’ILL,  F- 67116 Reichstett, France

xuất bản 2003 

Người dịch    Nguyễn Đăng Trúc

                   Đọc lại         Trần Duy Nhiên

                                      Đỗ Tân Hưng

 

Dịch từ bản Pháp văn «Jésus-Christ»

do Les Éditions du Cerf, Paris, năm 1992

Xuất bản với giấp phép của

  TGM  Joseph  Doré  và  « Les Éditions du Cerf » 

ISBN     2 – 912554 – 30 - 6

********************************************************

 

 Giám mục Joseph Vũ Duy Thống 

       Chủ tịch Ủy Ban Văn Hóa
   Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 

 

 

Ngày  22  tháng 12 năm 2002 

 

 Kg  Quý anh Nguyễn Đăng Trúc, Trần Duy Nhiên, Đỗ Tân Hưng 

Tôi vừa nhận được bản dịch tiếng Việt cuốn Giêsu-Kitô của  Đức Tổng Giám Mục Joseph Doré mà quý anh có công chuyển dịch và gữi tặng. Tôi cám ơn cử chỉ quí hóa các anh dành cho tôi, và nhân dịp nầy tôi chân thành hoan nghênh những cố gắng của quý anh trong nổ lực phát huy công cuộc đào tạo Kitô-giáo của Giáo Hội.

Tác giả tập sách nhỏ nầy là một chủ chăn trong Giáo Hội và cũng là một trong những nhà thần học trụ cột hiên nay. Ngài là giáo sư thần học và là thành viên của Ủy ban quốc tế về thần học, nỗi bật trong những công trình nghiên cứu về Kitô-học và thần học các tôn giáo.

Tập tài liệu thật ngắn gọn, trình bày một cách giản dị những nội dung thiết yếu về đức tin kitô-giáo qua lối nói và cách suy nghĩ của con người ngày nay.

Tôi cầu mong tài liêu nầy được phổ biến cho đồng bào Việt-Nam chúng ta, lương cũng như giáo, để đức tin Kitô-giáo được hiểu theo đúng nội dung mà Giáo Hội muốn truyềøn đạt.

Kính xin Thiên Chúa ban nhiều ơn phúc cho quý anh và gia quyến.

 

Trân trọng 

+ Joseph Vũ Duy Thống 

Tác giả Gs. Nguyễn Đăng Trúc


Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!